Dni galowe:

 • 04.09.2023 – rozpoczęcie roku szkolnego

 • 13.10.2023 –Dzień Edukacji Narodowej 

• (Data do ustalenia) – Ślubowanie klas 1 (kl. 1)

 • 10.11.2023 – Rocznica Odzyskania Niepodległości

 • 30.04.2024 – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Patrona Szkoły

 • 14,15,16 05.2024 – Egzamin ósmoklasisty (kl. 8) 

• 21.06.2024 – zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Harmonogram spotkań z rodzicami: 

• 19.09.2023 r. – zebrania z rodzicami dzieci przedszkolnych godz. 16.00 

• 19.09.2023r. -zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 3 godz. 17.00 

• 19.09.2023r. – zebranie przedstawicieli rad oddziałowych przedszkola wybory prezydium godz. 17.00

 • 20.09.2023 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas 4- 8 godz. 17.00

 • 20.09.2023 r. – zebranie przedstawicieli rad oddziałowych klas 1-8 wybory prezydium godz. 18.00 w budynku przy ulicy Mickiewicza

 • 14.11.2023 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas 1-3 i dzieci przedszkolnych godz. 17.00 

• 15.11.2023r.– zebranie z rodzicami uczniów klas 4-8 godz. 17.00 

• 17.01.2024r. – zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3 godz.17.00 31 

• 18.01.2024r. – zebranie z rodzicami uczniów klas 4-8 – godz. 17.00

 • 17.04.2024r. – zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych – godz. 16.00 

• 17.04.2023r.- zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 3 godz. 17.00 

• 18.04.2024r. – zebranie z rodzicami uczniów klas 4-8 – godz. 16.00

Początek i koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1603) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września.

Zajęcia szkolne kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jednak, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1094), jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień. W praktyce, taka sytuacja występuje, gdy Boże Ciało wypada 20 czerwca lub później. Okres od 2020 do 2050 roku obejmuje dokładnie 3 takie daty w 2030, 2038 oraz 2041 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

  • do 8 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
Skip to content