Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Podsumowanie zajęć Klasy Sztuki Ludowej Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza

Podczas zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z uczniami klasy 7b w ramach realizacji projektu Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza podjęte zostały następujące działania:


– omówienie tematyki i celów projektu oraz metod pracy;
– przygotowanie warsztatu pracy do zajęć praktycznych;
– wprowadzenie uczniów do omawianych podczas zajęć zagadnień (przed wszystkimi zajęciami);
– podsumowanie wiadomości i umiejętności poznanych podczas zajęć projektowych (po każdych zajęciach);
– spotkania indywidualne z uczniami poświęcone wykonywaniu prac, tj. tkaniu zakładek- krajek;
– konsultacje indywidualne dla uczniów.


Opiekun ze strony szkoły – Alina Korzeniecka

Podsumowanie zajęć Klasy Literackiej Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza

Podczas zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z uczniami klasy 8a w ramach realizacji projektu Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza podjęte zostały następujące działania:

– omówienie tematyki i celów projektu oraz metod pracy;
– przygotowanie warsztatu pracy do zajęć praktycznych – scenariusze zajęć;
– wprowadzenie uczniów do omawianych podczas zajęć zagadnień (przed wszystkimi zajęciami);
– podsumowanie wiadomości i umiejętności poznanych podczas zajęć projektowych (po każdych zajęciach);
– konsultacje indywidualne dla uczniów.
– interpretacje wierszy poetów sejneńskiego pogranicza Miłosza, Rosenfelda i Baranauskasa: analiza tekstów, omówienie kontekstów kulturowych, ćwiczenia stylistyczne w grupach
– omówienie opracowań multimedialnych na temat twórców Sejneńszczyzny

Opiekun ze strony szkoły – Krzysztof Tur

Podsumowanie zajęć Klasy Teatralnej Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza

Realizacja programu:
Opieka nad uczniami podczas zajęć:

– projekcja filmu „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” – przygotowanie do obejrzenia spektaklu w Ochteatr w Warszawie
– wyjazd do Warszawy – spektakl „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” w teatrze Ochteatr, spotkanie z aktorem – Wojciechem Malajkatem. Udział w zajęciach „Teatr od kuchni” w Teatrze Polskim.
– „Język teatru” – zajęcia warsztatowe w Pograniczu po obejrzeniu spektaklu i wizycie w Teatrze Polskim
– spektakl „Straszka Pospolita” Grupy Coincidentia, spotkanie z aktorami
– multimedialny wykład Dariusza Skibińskiego „Teatr antyczny” – od Antyku po współczesność
– warsztaty teatralne – praca głosem nad tekstem, ruch sceniczny
– spektakl Teatru A3 pt.”Plan lekcji” (on-line), spotkanie z reżyserem Dariuszem Skibińskim oraz Bartłomiejem Ostapczukiem – aktorem – mimem (on-line),
– spektakl poetycki w wykonaniu Mai Komorowskiej „Przeminęły cieniem – Shoah w listach i wierszach”; spotkanie z Mają Komorowską i autorką scenariusza Marią Topczewską (on-line)

Zajęcia pozalekcyjne:

– przygotowanie materiału i tworzenie „Słowniczka teatralnego” (po każdych zajęciach słowniczek jest uzupełniany o nowe terminy) – porównujemy środki wyrazu artystycznego: powieść, film spektakl – „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”; refleksje dotyczące przesłania utworu – Kim mógłbym być w teatrze antycznym? – zajęcia inspirowane wykładem multimedialnym „Teatr antyczny” – Moje Straszki Pospolite – zajęcia inspirowane spektaklem, zabawa w teatr eksperymentalny – Pantomima – poznajemy nową formę teatralna – Narysuję uczucia – zajęcia inspirowane spektaklem poetyckim „Przeminęły cieniem – Shoah w listach i wierszach
Opiekun ze strony szkoły – Dorota Fiećko

Podsumowanie zajęć Klasy Wielokulturowej Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza

Refleksje po programie – klasa IV b
„Uśmiech moich uczniów
Cieszę się, że brałam udział w projekcie Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza, gdyż mam wrażenie, że było to niezapomniane przeżycie dla wszystkich moich uczniów i dla mnie osobiscie. Czułam wielką radość, kiedy widziałam uśmiechnięte twarze małych studentów, ich ciekawość i ogromny entuzjazm w wykonywaniu nowych zadań. Cieszę się, że mogłam oglądać, jak dzieci z entuzjazmem młodego twórcy stawały się autorami ciekawych , niepowtarzalnych dzieł artystycznych. Duże wrażenie zrobiła na nich wycieczka do muzeum Okręgowego w Suwałkach. Zapamiętali łowców reniferów, Jaćwingów i Litwinów, którzy jako pierwsi przybyli na nasze tereny. Dzieci opowiadały później o sposobach polowań, codziennym życiu i pochówkach naszych przodków. W ciekawy sposób poznały historię Sejn. Zapamiętały legendę o sprowadzeniu do miasteczka szafkowej figurki Matki Bożej i postać Jerzego Grodzińskiego, pierwszego właściciela Sejn, który przekazał je dominikanom. Dużo wiadomości wyniosły z zajęć o Romach, które zostały utrwalone w części praktycznej. Poznały elementy kultury żydowskiej i litewskiej. Cieszę się, że w czasie nauki zdalnej mogły same pisać ikony w zaciszu swego pokoju, słuchając opowieści i wskazówek artysty W. Szumińskiego. Z ogromnym zainteresowanie ozdabiały ekologiczne torby, wykorzystując ludowe motywy.

Wychowawczyni i prowadząca Klasę – Teresa Ziniewicz-Tur

Podsumowanie zajęć Klasy WMuzyki Miejsca Uniwersytetu Pogranicza

Uroczyste podsumowanie działań Klasy Muzyki Miejsca VIIa w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza. Podczas spotkań w Pracowni Muzycznej Pogranicza, zawiązaliśmy zgrany zespół muzyczny, którego legendarne koncerty niestety nigdy się nie odbyły. Pomysłem na czas izolacji pandemicznej było zbudowanie dźwiękowej mapy Sejn. Każdy dołożył swoją opowieść i dźwięki najbliższych sobie miejsc. Pejzaż dźwiękowy zapisany w nagraniach uzupełnia muzyka trąbki, kontrabasu i instrumentów elektronicznych. Dziękujemy Marzannie Zianowicz – wychowawczyni klasy i wszystkim tym, dzięki którym Muzyka Miejsca będzie dostępna na całym świecie. Marcin Barski, EMITER Marcin Dymiter, Kacper Szroeder i prowadzący zajęcia Michał Moniuszko Opiekun ze strony szkoły – Marzanna Zianowicz

Podsumowanie zajęć Klasy Muzyki Klasycznej Uniwersytetu Pogranicza

Dnia 15 grudnia, 2020 roku odbyło się ostatnie spotkanie on-line z klasą muzyczną 8b, na którym podsumowaliśmy całą naszą dotychczasową pracę oraz omówiliśmy sposób w jaki projekt ,,Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza” zostanie zwieńczony. Podczas wystawy w Białej Synagodze na jednej z tablic będą umieszczone wypowiedzi naszej młodzieży, co było dla nich w tym projekcie najważniejsze i czego się nauczyli. Ponadto pod głosami dzieci zostanie umieszczony film z koncertów, w którym młodzi studenci brali udział.
Na naszym ostatnim spotkaniu młodzież miała okazję podzielić się swoimi odczuciami odnośnie projektu. Wspominaliśmy razem wszystkie nasze spotkania oraz momenty, w których po naszych lekcjach uczniowie chcieli jeszcze zostać dłużej i słuchać kolejnych nagrań. Wspominaliśmy także wspólne koncerty, anegdoty z życia poznanych kompozytorów oraz zaangażowanie wszystkich rodziców, którzy wspierali nas podczas trwania projektu. Moich wychowanków zupełnie zafascynował ciekawy temat warsztatów, którego nie ma w programie szkolnym, poznawanie instrumentów, wspólne słuchanie nagrań muzycznych, koncertów (w tym dwóch na żywo) oraz wykładów przygotowywanych specjalnie z myślą o naszej klasie. Te wszystkie wspaniałe wydarzenia oraz niecodzienne, nowatorskie, pełne humoru prowadzenie zajęć przez pana Staszka Czyżewskiego, na długo zapadną w pamięć naszym młodym studentom i zostaną z nimi jako piękne doświadczenie i ugruntowana wiedza, z której będą mogli czerpać przez całe życie. Postanowiliśmy również po ukończonym projekcie dalej kontynuować naszą ścieżkę historii muzyki w nowym roku, aż do ukończenia przez klasę szkoły podstawowej.
Opiekun ze strony szkoły Bożena Jachimowicz
We współpracy z Ośrodkiem „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach rozpoczynamy realizację nowego Projektu edukacyjnego zatytułowanego „Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza”.
Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza to cykl działań dedykowany 200-osobowej grupie uczniów Szkoły Podstawowej w Sejnach (od klas IV po klasy VIII). Dzieci i młodzież – poprzez sztukę i edukację – poznawać będą bogate dziedzictwo wielokulturowego regionu, w którym żyją. Program przewiduje ponadto spotkania z teatrem, muzyką (także klasyczną), literaturą i sztuką ludową. Osią tematyczną wszelkich działań będzie „małe centrum świata”, czyli pogranicze jako miejsce, gdzie spotykają się ze sobą różne tradycje, kultury, języki, religie.
Program dotyczący tradycji wielokulturowych Sejneńszczyzny dedykowany jest najmłodszym uczniom: trzecio- i czwartoklasistom. Spotkania warsztatowe, które wprowadzą dzieci w tradycje sąsiedzkie regionu, będą miały charakter wykładów a także podróży/wycieczek związanych z tematem. Ważnym narzędziem będzie sztuka i jej elementy (rzeźba, malarstwo, ceramika, śpiew, taniec, sztuka ludowa). Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, i trwać będą cały dzień lekcyjny. Drugim elementem programowym będą podróże do miejsc ważnych kulturowo czy religijnie. Każda z klas będzie brała udział w trzech podróżach – do litewskiego Puńska, Gabowych Grądów zamieszkałych przez Rosjan staroobrzędowców i Suwałk – do Muzeum Okręgowego, gdzie znajduje się znakomita wystawa dotycząca regionu.

Pozaszkolne zajęcia realizowane będą w kilku blokach:
– Klasa Literacka – skupiona wokół trzech pisarzy, wywodzących się z trzech różnych tradycji kulturowych, związanych z sejneńskim pograniczem: Miłosza, Baranauskasa, Rozenfelda.
– Klasa Muzyki Klasycznej – dedykowany klasie VII program ma na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi w zakresie historii muzyki, której to dziedziny nie obejmuje podstawowe nauczanie szkolne.
– Klasa Teatralna – zakłada wyposażenie młodych ludzi w wiedzę o europejskiej kulturze humanistycznej, w której tradycje teatru sięgają źródeł starożytności i kultury śródziemnomorskiej.
– Klasa Muzyki Miejsca – zakłada stworzenie zespołu muzycznego spośród uczestników. Muzyka Miejsca z Sejn powstanie przy użyciu tradycyjnych instrumentów akustycznych i nowoczesnych instrumentów elektronicznych, a także i przede wszystkim będą to dźwięki natury – wody, kamieni i drewna.
– Klasa Sztuki Ludowej – po zapoznaniu się z tradycjami rękodzielniczymi kultywowanymi na Sejneńszczyźnie, uczestnicy samodzielnie wykonają – wykorzystując podstawowy płócienny splot tkacki – zakładkę do książki, krajkę lub niewielką tkaninę.

Przewodnikami i mistrzami będą wybitni artyści różnych profesji, opiekunami merytorycznymi prowadzącymi zajęcia pozaszkolne będą nauczyciele. Projekt zakończy uroczysta prezentacja, przygotowana zostanie wystawa, zaprezentowane zostaną efekty.
Skip to content