Rekrutacja

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach na rok szkolny 2023/2024
zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń w budynku Przedszkola 31 marca 2023 r.

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w  Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach kontynuują edukację przedszkolną w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

REKRUTACJA DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY
2023/2024

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sejnach na rok szkolny 2023/2024 zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 64 – 20 marca 2023 r.

Wniosek o przyjęcie do klasy I dla kandydatów zamieszkałych poza miastem Sejny

Skip to content