Rekrutacja

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
zostanie opublikowany zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2024 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2024

REKRUTACJA DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY
2024/2025

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sejnach na rok szkolny 2023/2024 zostanie opublikowany zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2024 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2024

Wniosek o przyjęcie do klasy I dla kandydatów zamieszkałych poza miastem Sejny

Skip to content