Edukacja przez Szachy w Szkole i Przedszkolu

2022/2023

Szachy w Szkole i Przedszkolu

kl. I – 1. rok trwania Projektu
Kl. II – 2. rok trwania Projektu
kl. III – 3. rok trwania Projektu

4 Grupy przedszkolne 5-6 latków

W r. szk. 2022/2023 nasz Zespół prowadzi szachowe zajęcia lekcyjne oraz zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu Polskiego Związku Szachowego. 

4 Grupy przedszkolne mają zajęcia szachowe w  w godz. 8.00-8.30

Zajęcia dla przedszkolaków prowadzą Barbara Kukolska, Jolanta Ponganis i Krzysztof Tur

Kółko Szachowe dla zaawansowanych szachistek i szachistów z kl. 1-8 prowadzi Krzysztof Tur w środę w godz. 15.00-16.30 

Graj z innymi on-line.

Zapisz się do Klubu SP Sejny na lichess.org.

Tutaj znajdziesz instrukcję, jak dołączyć do klubu

Koordynatorzy i prowadzący

Barbara Kukolska, Krzysztof Tur

Koło szachowe dla przedszkolaków

Barbara Kukolska

Krzysztof Tur

Koło szachowe dla zaawansowanych

Krzysztof Tur

Cele i założenia

Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest w szczególności zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
Cel jest realizowany poprzez nauczanie gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej przez dwa lata – obecnie kl. II i III, przeszkolenie nauczycieli z metodyki nauczania gry w szachy oraz przeprowadzenie wystandaryzowanych badań naukowych na temat ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci.
Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej.

Szachy w naszej Szkole

Obowiązkowe zajęcia szachowe trwają przez trzy lata. Od roku szkolnego 2020/2021 po jednej godzinie w tygodniu w każdej klasie. Zajęcia prowadzą Jolanta Ponganis i Krzysztof Tur.
Dla chętnych uczniów z klas I-VIII w piątki w godz. 16.00-17.30 Krzysztof Tur prowadzi Koło szachowe.

W czasie nauki zdalnej zajęcia szachowe prowadzone są na Platformie Teams.

Szachy rozwijają

Badania pokazały niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także społeczny, psychiczny i ogólny. Twórca teorii inteligencji wielorakich, jednej z najpopularniejszych teorii psychologiczno-edukacyjnych naszych czasów amerykański profesor Howard Gardner, właśnie przy pomocy szachów ilustruje możliwości rozwoju dwóch z dziewięciu rodzajów inteligencji człowieka ( logiczno-matematyczna i przestrzenna).
Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”.

Dzieci o szachach

Szachy to fajna gra i nauka.

Szachy uczą nas jak wygrywać i przegrywać

Szachy to nie tylko nauka, ale też świetna zabawa!!!

Podczas gry trzeba myśleć. Takie myślenie bardzo rozwija gracza.

Każda gra jest inna, jak nowa przygoda. Ciągle trzeba uważać, więc ćwiczysz skupienie.

Od kiedy gram w szachy, to jestem bardziej spokojny i dostaję mniej uwag.

Czasem się poddaję, kiedy mi coś nie wychodzi. Ale w szachach trzeba walczyć do końca i tak się też staram.

Podczas gry w szachy można się nauczyć: logicznego myślenia, koncentracji no i strategii.

Gra w szachy pobudza wyobraźnię, uczy cierpliwości i odporności psychicznej.

Szachy są sztuką, ponieważ nie jest łatwo w nie grać, ale miło spędzamy czas.

Szachy uczą myśleć, co się stanie później.

Szachy mnie nauczyły, żeby szanować inne dzieci. Bo nawet jak gram z kimś słabym, to przegram, jak zrobię błąd.

PROMOCJA PIONKA

Przekładając te zasadę na codzienne zmagania dziecka dajemy mu szansę promocji z tego niepozornego, smutnego, odsuniętego na boczny tor ucznia dziecka – pionka na ucznia – zawodnika budującego z czasem pewność siebie poprzez grę w szachy.

Rezultaty

 1. Nauka gry w szachy staje się pretekstem obecności dziecka z deficytami w grupie rówieśniczej
 2. Staje się pasją, hobby na całe życie
 3. Ucieczką „ od samotności”
 4. Rozwija zainteresowania
 5. Jest polem wykazania swojej mocnej strony przy słabych wynikach w nauce początkowej
 6. Daje podstawę poprawy wyników w nauce szkolnej – poprzez rozwijanie uwagi i wzmacnianie pamięci
 7. Kreuje myślenie logiczne – wyobrażeniowe
 8. To też żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii.
 9. Królewska gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd.
 10. Szachy rozwijają takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga.
 11. Uczą skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji.
 12. Niewiele rzeczy na świecie, a już na pewno dyscyplin sportu, może tak jak królewska gra nauczyć dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

Cele

 • Trening szachowy kształtuje u młodego zawodnika wolę walki i zwycięstwa, cech istotnych dla dzieci, które ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych sportów.
 • Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play.
 • W szachach nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.
 • Młody człowiek uczy się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć.
 • Dzięki szachom dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką.
 • Szachy korelują humanistyczną fantazję z umiejętnościami matematycznymi i kształceniem pozytywnych postaw społecznych i emocjonalnych.
 • Szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie.
 • Uczy się także nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi, często z całego świata.

Kim jest uczeń uzdolniony szachowo?

 • często jest mylony z dzieckiem, które po prostu wcześniej rozpoczęło naukę gry w szachy (przedszkole, dom)
 • bardzo często nie jest to stereotypowy „dobry uczeń”
 • wiele dzieci z deficytami (autyzm, FAS, dysleksja, patologie) wykazuje uzdolnienia szachowe
 • często wykazuje ogólniejsze uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze (mogą one jednak być pochodną uzdolnień szachowych, a nie na odwrót)
 • rozwinięta wyobraźnia przestrzenna
 • umiejętność myślenia analitycznego i podejmowania decyzji (gorzej z ich formułowaniem i objaśnianiem)
 • umiejętność uczenia się na własnych błędach (wyciągania wniosków)
 • spostrzegawczość
 • ambicja

Najlepszym obecnie polskim szachistą jest Jan-Krzysztof Duda. Wygrana partia Polaka z Aronianem:

 

Aktualności - Przedszkole

Skip to content