Edukacja przez Szachy w Szkole i Przedszkolu

2021/2022

Szachy w Szkole i Przedszkolu

kl. I – 1. rok trwania Projektu
Kl. II – III – 2. rok trwania Projektu

Grupa przedszkolna 5-6 latków

W r. szk. 2021/2022 nasz Zespół prowadzi szachowe zajęcia lekcyjne oraz zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu Polskiego Związku Szachowego. 

Grupa przedszkolna ma zajęcia szachowe w środy w godz. 8.00-8.30

Zajęcia dla przedszkolaków prowadzą Barbara Kukolska i Krzysztof Tur

Kółko Szachowe dla zaawansowanych uczniów z kl. 1-8 prowadzi Krzysztof Tur w piątek w godz. 16.00-17.30

Graj z innymi on-line.

Zapisz się do Klubu SP Sejny na lichess.org.

Tutaj znajdziesz instrukcję, jak dołączyć do klubu

Koordynatorzy i prowadzący

Barbara Kukolska, Krzysztof Tur

Koło szachowe dla przedszkolaków

Barbara Kukolska

Krzysztof Tur

Koło szachowe dla zaawansowanych

Krzysztof Tur

Cele i założenia

Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest w szczególności zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
Cel jest realizowany poprzez nauczanie gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej przez dwa lata – obecnie kl. II i III, przeszkolenie nauczycieli z metodyki nauczania gry w szachy oraz przeprowadzenie wystandaryzowanych badań naukowych na temat ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci.
Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej.

Szachy w naszej Szkole

Obowiązkowe zajęcia szachowe trwają przez trzy lata. Od roku szkolnego 2020/2021 po jednej godzinie w tygodniu w każdej klasie. Zajęcia prowadzą Jolanta Ponganis i Krzysztof Tur.
Dla chętnych uczniów z klas I-VIII w piątki w godz. 16.00-17.30 Krzysztof Tur prowadzi Koło szachowe.

W czasie nauki zdalnej zajęcia szachowe prowadzone są na Platformie Teams.

Szachy rozwijają

Badania pokazały niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także społeczny, psychiczny i ogólny. Twórca teorii inteligencji wielorakich, jednej z najpopularniejszych teorii psychologiczno-edukacyjnych naszych czasów amerykański profesor Howard Gardner, właśnie przy pomocy szachów ilustruje możliwości rozwoju dwóch z dziewięciu rodzajów inteligencji człowieka ( logiczno-matematyczna i przestrzenna).
Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”.

Dzieci o szachach

Szachy to fajna gra i nauka.

Mikołaj, lat 6

Szachy uczą nas jak wygrywać i przegrywać

Zosia, lat 8

Szachy to nie tylko nauka, ale też świetna zabawa!!!

Zuzia, lat 7

Podczas gry trzeba myśleć. Takie myślenie bardzo rozwija gracza.

Tosia, lat 8

Każda gra jest inna, jak nowa przygoda. Ciągle trzeba uważać, więc ćwiczysz skupienie.

Grześ, lat 7

Od kiedy gram w szachy, to jestem bardziej spokojny i dostaję mniej uwag.

Maks, lat 8

Czasem się poddaję, kiedy mi coś nie wychodzi. Ale w szachach trzeba walczyć do końca i tak się też staram.

Julka, lat 7

Podczas gry w szachy można się nauczyć: logicznego myślenia, koncentracji no i strategii.

Mateusz, lat 10

Gra w szachy pobudza wyobraźnię, uczy cierpliwości i odporności psychicznej.

Oskar, lat 11

Szachy są sztuką, ponieważ nie jest łatwo w nie grać, ale miło spędzamy czas.

Magda, lat 9

Szachy uczą myśleć, co się stanie później.

Ala, lat 6

Szachy mnie nauczyły, żeby szanować inne dzieci. Bo nawet jak gram z kimś słabym, to przegram, jak zrobię błąd.

Krzyś, lat 6

PROMOCJA PIONKA

Przekładając te zasadę na codzienne zmagania dziecka dajemy mu szansę promocji z tego niepozornego, smutnego, odsuniętego na boczny tor ucznia dziecka – pionka na ucznia – zawodnika budującego z czasem pewność siebie poprzez grę w szachy.

Rezultaty

 1. Nauka gry w szachy staje się pretekstem obecności dziecka z deficytami w grupie rówieśniczej
 2. Staje się pasją, hobby na całe życie
 3. Ucieczką „ od samotności”
 4. Rozwija zainteresowania
 5. Jest polem wykazania swojej mocnej strony przy słabych wynikach w nauce początkowej
 6. Daje podstawę poprawy wyników w nauce szkolnej – poprzez rozwijanie uwagi i wzmacnianie pamięci
 7. Kreuje myślenie logiczne – wyobrażeniowe
 8. To też żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii.
 9. Królewska gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd.
 10. Szachy rozwijają takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga.
 11. Uczą skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji.
 12. Niewiele rzeczy na świecie, a już na pewno dyscyplin sportu, może tak jak królewska gra nauczyć dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

Cele

 • Trening szachowy kształtuje u młodego zawodnika wolę walki i zwycięstwa, cech istotnych dla dzieci, które ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych sportów.
 • Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play.
 • W szachach nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.
 • Młody człowiek uczy się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć.
 • Dzięki szachom dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką.
 • Szachy korelują humanistyczną fantazję z umiejętnościami matematycznymi i kształceniem pozytywnych postaw społecznych i emocjonalnych.
 • Szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie.
 • Uczy się także nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi, często z całego świata.

Kim jest uczeń uzdolniony szachowo?

 • często jest mylony z dzieckiem, które po prostu wcześniej rozpoczęło naukę gry w szachy (przedszkole, dom)
 • bardzo często nie jest to stereotypowy „dobry uczeń”
 • wiele dzieci z deficytami (autyzm, FAS, dysleksja, patologie) wykazuje uzdolnienia szachowe
 • często wykazuje ogólniejsze uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze (mogą one jednak być pochodną uzdolnień szachowych, a nie na odwrót)
 • rozwinięta wyobraźnia przestrzenna
 • umiejętność myślenia analitycznego i podejmowania decyzji (gorzej z ich formułowaniem i objaśnianiem)
 • umiejętność uczenia się na własnych błędach (wyciągania wniosków)
 • spostrzegawczość
 • ambicja

Najlepszym obecnie polskim szachistą jest Jan-Krzysztof Duda. Wygrana partia Polaka z Aronianem:

 

Aktualności - Przedszkole

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych i szkolnych w dniu 9 września 2021 r. o godz. 17.00. Pozdrawiamy Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach

Czytaj dalej »
Skip to content