Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Kalendarium

01.11.21
W Dniu Wszystkich Świętych wraz z przedstawicielami Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa
Piłsudskiego Okręgu w Sejnach oraz Grupy Rekonstrukcyjnej 24
Baonu KOP Sejny odwiedziliśmy mogiły bohaterów, którzy
spoczywają na sejneńskich cmentarzach. Zapaliliśmy światełko
pamięci na grobach: powstańców styczniowych, sejneńskich,
uczestników I i II wojny światowej, na grobie Nieznanego Żołnierza.

25.09.21

Uczestniczyliśmy w uroczystościach: Dęby Pamięci w 101 Rocznicę Viktorii Niemeńskiej w Berżnichach. Jako goście braliśmy czynny udział w oprawie Mszy Św., którą celebrował ks. Władysław Napiórkowski. Wraz z przedstawicielami Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręgu w Sejnach i Nadleśnictwa Płaska, organizatorami uroczystości sadziliśmy pamiątkowe sadzonki dębów dla upamiętnienia zwycięskiej Bitwy Niemeńskiej w 1920, w czasie wojnie polsko – bolszewickiej 

15.09.21 młodzież z Klubu Historycznego im. AK zaprosiła pana Jarosława Wojciechowicza, współautora książki „W służbie ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza24 BAON Sejny”, który przybliżył uczniom klas 8 tematykę związaną z Powstaniem Sejneńskim i działalnością KOP –u na terenach Sejneńszczyzny. Wspólnie obejrzeliśmy film „Suwalszczyzna. Droga do Niepodległości.” Mieliśmy okazję przypomnieć, jak nasza mała ojczyzna musiała walczyć o wolność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.21 w klasie 5 b miała miejsce lekcja pod pomnikiem Powstania Sejneńskiego, poświęcona omówieniu wydarzeń, które rozgrywały się w Sejnach od 23 do 28 sierpnia 1919 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.21 młodzież z Klubu Historycznego Im. AK  uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu projektu „Bohaterowie niezłomni” – Wspomnienia, który został zrealizowany przy współpracy Stowarzyszenia Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i  Klubu Historycznego przy naszej szkole, oraz dofinansowaniu ze środków Ministra Obrony Narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 10.09.21 wieczorem mieliśmy Otrzęsiny i Ognisko Klubu Historycznego im. AK. Starsi Klubowicze,
absolwenci naszej szkoły przygotowali nam konkurencje , my zorganizowaliśmy wspólne ognisko,
pani Teresa Ziniewicz – Tur, prezes naszego klubu wręczyła nam znaczki. Było super!

Skip to content