Egzamin 25 - 27 maja 2021 r.

1. język polski – 25 maja 2021 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 26 maja 2021 r.
(środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja
2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Skip to content