Listy Zdających będą zawieszone przy wejściu głównym i przy salach.

>>DOBRE RADY dla Ósmoklasistki i Ósmoklasisty>>

Egzamin 23 - 25 maja 2023 r.

Termin ogłaszenia wyników egzaminu – 

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji –

Skip to content