Egzamin 24 - 26 maja 2022 r.

30 września 2021
Złożenie pisemnej deklaracji przez rodziców uczniów w sprawie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Skip to content