Listy Zdających będą zawieszone przy wejściu głównym i przy salach.

>>DOBRE RADY dla Ósmoklasistki i Ósmoklasisty>>

Egzamin 24 - 26 maja 2022 r.

Termin ogłaszenia wyników egzaminu – 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 8 lipca 2022 r.

Skip to content