Program Powszechnej Nauki pływania "Umiem Pływać"

Realizację Programu finansują: Ministerstwo Sportu i Turystyki - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Miasto Sejny

Program adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Programu organizowane są zajęcia dla grup liczących nie więcej niż 15 osób. 

Nasi Trenerzy: Aneta Iwanow oraz Andrzej Stefański

Korzystamy z basenu Aquapark Suwałki.

Termin realizacji: kwiecień – czerwiec oraz wrzesień-październik 2023 r.

 

Skip to content