Zajęcia dodatkowe

Ponadto oferujemy bezpłatnie:
  • Zajęcia z logopedą
  • Zajęcia nauki języka angielskiego
  • Zajęcia z religii
  • Zajęcia z pedagogiem szkolnym
We współpracy z Rodzicami i samorządem lokalnym możliwa jest organizacja częściowo odpłatnych dodatkowych zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych lub artystycznych.
Skip to content