DYREKCJA - RADY PEDAGOGICZNE - PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach
mgr Dorota Jagłowska
nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Zespołu

mgr Alina Korzeniecka
nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Zespołu

mgr Agnieszka Lauda
nauczyciel mianowany

RADA PEDAGOGICZNA

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Skip to content