Edukacja przyrodnicza

Bardzo istotnym elementem edukacji przedszkolnej w naszej placówce jest edukacja przyrodnicza. Staramy się, aby miała ona formę nauki poprzez działanie, czyli tzw. ekologii praktycznej.

Standardowe kosze na śmieci zostały zastąpione pojemnikami do segregacji śmieci, część zajęć edukacyjnych jest przeprowadzana w terenie, zakładamy ogródki z roślinami ozdobnymi oraz jadalnymi – dzieci uczą się poprzez

praktykę.

Wprowadzamy również zwyczaj regularnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w różnych warunkach pogodowych. W ten sposób chcemy wspomagać dzieci w rozwoju, umożliwiając im swobodną eksplorację otoczenia, podążanie za własną ciekawością.

Wierzymy, że najlepiej się uczy poprzez praktykę, a przebywanie na świeżym powietrzu dodatkowo stymuluje mózg do działania.

Zofia Żdżarska, Stowarzyszenie Przytulasy

Skip to content