Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sejnach

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach wchodzą dwie jednostki:
1. Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
2. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Sejnach

Wszystkie dane kontaktowe są jednakowe dla obu jednostek.

ul. Wojska Polskiego 64, 16-500 Sejny

NIP: 844 237 38 25 

Regon: 389748435 

Nr konta: 60 9367 0007 0010 0052 6630 0001 

 

RSPO 278034 

 

Dane do faktury: 

Nabywca: 

MIASTO SEJNY 
ul. Józefa Piłsudskiego 25

16-500 Sejny 

NIP: 844-215-88-77 

ODBIORCA: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sejnach 
ul. Wojska Polskiego 64

16-500 Sejny 

administracja

Irena Popiel
Teresa Leończyk
karolina puzowska

Intendent

Izabela Jurkiewicz

dyrekTOR ZESPOŁU

Krzysztof Tur
pedagog szkolny i Pedagog Specjalny
psycholog szkolny:
Krystyna Trzcianowska-Zujewicz
pedagog specjalny: Agnieszka Gryziewicz Marzena Kisielewska
logopedzi: Jolanta Luto Danuta Czeropska

Zespół Szkolno - Przedszkolny mieści się w dwóch budynkach

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach wchodzą dwie jednostki:
1. Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
2. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Sejnach

Wszystkie dane kontaktowe są jednakowe dla obu jednostek.

Budynek oddziałów przedszkolnych i klas I - III
Budynek klas IV - VIII
Skip to content