Laboratoria przyszłości

Walentynki w pluszu

Wspieramy Samorząd Uczniowski w działaniach rozwijających kompetencje przyszłości i nowoczesnej edukacji, realizując je w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Czytaj dalej »

L a b o r a t o r i a
P r z y s z ł o ś c i

W a ż n e
T e r m i n y

Skip to content