Aktualności

Wyniki wyborów do SU

Zdjęcia Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 2022/2023 Opiekunką SU została pani Iwona Lubiecka – Gibas. Do Rady SU weszły następujące osoby:– Durtan Aleksandra –

Czytaj dalej »
Aktualności

Spotkanie z historią

Spotkanie klas 6 i przedstawicieli Klubu Historycznego z państwem Hanna i Wiesławem Żelasko, wieloletnimi nauczycielami matematyki. Pani Hania uczyła w szkole średniej, a 5 z

Czytaj dalej »

L a b o r a t o r i a
P r z y s z ł o ś c i

W a ż n e
T e r m i n y

Skip to content