Kubusiowi Przyjaciele Natury

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja
objęła swoim zasięgiem już ponad 9 milionów dzieci. W tym roku po raz 16.
dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w
zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko
naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść
owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu. 

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji.

 

"Czyściochowe Przedszkole" - program edukacyjny

„Czyściochowe Przedszkole”  to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! 

Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program ma na celu motywowanie przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

Cele programu:

*rozwijanie samodzielności higienicznej dzieci,

*wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny,

*wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej,

Dzieci realizując program „Czyściochowe Przedszkole” będą:

*wiedziały, jakie są przyczyny wielu chorób,

*wiedziały o myciu rąk w określonych sytuacjach, rozumiały potrzebę każdorazowego mycia rąk przed posiłkiem,

*wiedziały, dlaczego należy zwalczać zarazki i jak zapobiegać ich roznoszeniu,

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa.

Poprzez zadania uświadamiamy rolę czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych oraz:
*tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
*wprowadzenie dziecka w świat literatury,
*budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
*przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
*kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
*rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci.

Ogólnopolska kampania "BohaterON – włącz historię!"

To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego

Celem projektu jest edukowanie młodych pokoleń, wzmacnianie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych i budowanie wrażliwości społecznej.

Akcja Ekologiczna - wspólnie dla środowiska Amos- Glue Stick

Cele akcji ekologicznej:

-dbamy o środowisko razem z dziećmi gdyż puste plastikowe opakowania będą powtórnie wykorzystane (recykling)
-poszerzanie wiedzy dzieci na temat recyklingu w naszym codzinnym życiu
-kupując produkty AMOS wspieramy program dożywiania dzieci PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej PAH

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z Kulturą mi do twarzy"

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Realizowane zadania mają wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest również kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Ogólnopolski Program Edukacyjny
"Skąd się biorą produkty ekologiczne"

Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
•    zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
•    kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
•    propagowanie zdrowego stylu życia,
•    zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Jestem Małym Przyjacielem Przyrody” – Edycja III

Witamy serdecznie w naszym przedszkolu, gdzie troska o rozwój dziecka łączy się z pasją do przyrody! Jesteśmy dumni z udziału w renomowanym Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Jestem Małym Przyjacielem Przyrody” w trzeciej edycji.

Naszym głównym celem w ramach tego projektu jest inspiracja i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych naszych najmłodszych podopiecznych. Poprzez fascynujące zajęcia praktyczne, eksperymenty oraz ciekawe zajęcia, staramy się kształtować właściwe postawy proekologiczne już od najwcześniejszych lat życia.

Nasi wychowankowie uczestniczą w różnorodnych aktywnościach, które nie tylko rozwijają ich ciekawość świata naturalnego, ale także wzbogacają ogólną wiedzę na temat otaczającego nas środowiska. Wierzymy, że dbanie o przyrodę to nie tylko obowiązek, ale również źródło fascynującej przygody i niekończącej się nauki.

Dołączając do projektu „Jestem Małym Przyjacielem Przyrody”, dajemy naszym dzieciom niepowtarzalną szansę na poszerzenie horyzontów, rozwinięcie empatii wobec przyrody oraz zaszczepienie trwałej miłości do środowiska. Razem, jako społeczność, wkładamy trud w tworzenie przyszłych obrońców naszej planety.

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na Facebooku przedszkolnym.

Projekt „Alfabet Logopedyczny”

Szanowni Państwo, w naszym przedszkolu, w trakcie roku szkolnego 2023/2024, wszyscy nauczyciele we współpracy z logopedami z przyjemnością prezentują innowacyjne podejście pedagogiczne o nazwie „Alfabet Logopedyczny”. Wdrożenie tego projektu obejmie wszystkie grupy przedszkolne.

Głównym celem innowacji jest skoncentrowanie się na właściwej stymulacji rozwoju mowy u naszych przedszkolaków oraz wprowadzenie działań profilaktycznych w obszarze logopedii.

Projekt „Alfabet Logopedyczny” został stworzony przez Renatę Kolos-Laskowską. Innowacja ta opiera się na jej autorskim projekcie edukacyjnym, który został zaprojektowany z myślą o rozwijaniu umiejętności językowych dzieci w sposób interaktywny i angażujący.

Jesteśmy przekonani, że „Alfabet Logopedyczny” przyczyni się do tworzenia sprzyjającego środowiska, sprawnie rozwijającego umiejętności komunikacyjne naszych przedszkolaków. Dzięki temu projektowi nasza placówka stawia kolejny krok w kierunku nowoczesnej, efektywnej edukacji, łączącej tradycję z innowacją. Wierzymy, że ta inicjatywa przyniesie wymierne korzyści rozwojowe dla każdego dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola.

Skip to content