Projekty i programy edukacyjne przedszkolaków

Projekty i programy realizowane są sposobem na rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i  wychowanie szczęśliwego  człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci. 

Edukacja przez Szachy w Przedszkolu

Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego
Edukacja przez szachy w przedszkolu
4 grupy
Barbara Kukolska – Krówki2+Żabki czw 8.00-8.30,
Jolanta Ponganis – Kaczuszki pon 14.30-15.00,
Krzysztof Tur – Krówki1 wt 8.00-8.30 oraz Misie śr 8.00-8.30

Grupa Szachowa 2022/2023

Misie
Mateusz Anuszkiewicz
Miłosz Kruszyłowicz
Franciszek Ołów
Marcel Pełka
Dawid Popławski
Nikodem Rzodkiewicz
Wojciech Skrypko
Oliwia Sojka
Kinga Trejnowska
Joanna Zajko
Katarzyna Zajko
Kyryl Saliuk

Kaczuszki
Lena Andzel
Aleksandra Bagińska
Melania Czerlanis
Anna Goska
Iga Goska
Antonina Gryguć
Maria Gryguć
Sabina Jankowska
Klaudia Koneszko
Maria Kuprewicz
Mateusz Lewczuk
Natan Moroz
Urszula Moroz
Kacper Nowak
Jakub Poszwa
Wiktor Poszwa
Jakub Sokołowski
Piotr Tomkiewicz
Aleksandra Urbanowicz
Żabki
Antoni Żegarski
Oskar Fejfer
Krystian Sidor
Gabriel Siemienkiewicz
Krówki
Mateusz Kisieleski
Wiktor Maksimowicz
Kaja Czakis
Zofia Kuprewicz
Zofia Kaliszeska
Dagmara Lauda
Maksymilian Makowski
Blanka Kunicka
Lena Radzewicz
Hania Jakubowska
Zuzanna Malinowska
Franciszek Gryguć
Kuba Głembocki
Aleksander Gliniecki
Adam Korzeniecki
Dagmara Palanis
Antoni Krzywicki
Patrycja Jarzębowicz
Aleksandra Gawinowicz
Hanna Polkowska

 
Celem Projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
Porady – Jak przygotować naukę szachów z dzieckiem:

"Czyściochowe Przedszkole" - program edukacyjny

„Czyściochowe Przedszkole”  to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! 

Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program ma na celu motywowanie przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

Cele programu:

*rozwijanie samodzielności higienicznej dzieci,

*wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny,

*wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej,

Dzieci realizując program „Czyściochowe Przedszkole” będą:

*wiedziały, jakie są przyczyny wielu chorób,

*wiedziały o myciu rąk w określonych sytuacjach, rozumiały potrzebę każdorazowego mycia rąk przed posiłkiem,

*wiedziały, dlaczego należy zwalczać zarazki i jak zapobiegać ich roznoszeniu,

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa.

Poprzez zadania uświadamiamy rolę czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych oraz:
*tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
*wprowadzenie dziecka w świat literatury,
*budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
*przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
*kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
*rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci.

Ogólnopolska kampania "BohaterON – włącz historię!"

To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego

Celem projektu jest edukowanie młodych pokoleń, wzmacnianie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych i budowanie wrażliwości społecznej.

Akcja Ekologiczna - wspólnie dla środowiska Amos- Glue Stick

Cele akcji ekologicznej:

-dbamy o środowisko razem z dziećmi gdyż puste plastikowe opakowania będą powtórnie wykorzystane (recykling)
-poszerzanie wiedzy dzieci na temat recyklingu w naszym codzinnym życiu
-kupując produkty AMOS wspieramy program dożywiania dzieci PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej PAH

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z Kulturą mi do twarzy"

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Realizowane zadania mają wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest również kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Ogólnopolski Program Edukacyjny
"Skąd się biorą produkty ekologiczne"

Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
•    zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
•    kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
•    propagowanie zdrowego stylu życia,
•    zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Skip to content