Projekty i programy edukacyjne przedszkolaków

Projekty i programy realizowane są sposobem na rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i  wychowanie szczęśliwego  człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci. 

Edukacja przez Szachy w Przedszkolu

Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego

Grupa przedszkolna ma zajęcia szachowe w środy w godz. 8.00-8.30

Zajęcia dla przedszkolaków prowadzą Barbara Kukolska i Krzysztof Tur

Celem Projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
Porady – Jak przygotować naukę szachów z dzieckiem:

"Czyściochowe Przedszkole" - program edukacyjny

„Czyściochowe Przedszkole”  to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! 

Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program ma na celu motywowanie przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

Cele programu:

*rozwijanie samodzielności higienicznej dzieci,

*wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny,

*wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej,

Dzieci realizując program „Czyściochowe Przedszkole” będą:

*wiedziały, jakie są przyczyny wielu chorób,

*wiedziały o myciu rąk w określonych sytuacjach, rozumiały potrzebę każdorazowego mycia rąk przed posiłkiem,

*wiedziały, dlaczego należy zwalczać zarazki i jak zapobiegać ich roznoszeniu,

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa.

Poprzez zadania uświadamiamy rolę czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych oraz:
*tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
*wprowadzenie dziecka w świat literatury,
*budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
*przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
*kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
*rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci.

Ogólnopolska kampania "BohaterON – włącz historię!"

To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego

Celem projektu jest edukowanie młodych pokoleń, wzmacnianie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych i budowanie wrażliwości społecznej.

Akcja Ekologiczna - wspólnie dla środowiska Amos- Glue Stick

Cele akcji ekologicznej:

-dbamy o środowisko razem z dziećmi gdyż puste plastikowe opakowania będą powtórnie wykorzystane (recykling)
-poszerzanie wiedzy dzieci na temat recyklingu w naszym codzinnym życiu
-kupując produkty AMOS wspieramy program dożywiania dzieci PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej PAH

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z Kulturą mi do twarzy"

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Realizowane zadania mają wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest również kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Ogólnopolski Program Edukacyjny
"Skąd się biorą produkty ekologiczne"

Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
•    zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
•    kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
•    propagowanie zdrowego stylu życia,
•    zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Skip to content