Projekty i programy edukacyjne przedszkolaków

Projekty i programy realizowane są sposobem na rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i  wychowanie szczęśliwego  człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci. 

Edukacja przez Szachy w Przedszkolu

Grupa Szachowa 2021/2022

Nadia Jatkowska
Nadia Leończyk
Gabryś Frydrych
Magda Ogórkis
Klara Trejnowska
Olaf Jurkun
Anna Nowak
Nina Zubowicz
Oliwia Ogurkis
Piotr Tomkiewicz
Amelia Polkowska
Zofia Turowicz
Maja Borucińska
Kaja Borucińska
Joanna Jasińska
Hanna Motuk
Zuzanna Ludorf
Natalia KozłowskA
Marysia Kuprewicz
Ola Gniady
Gosia Skupska
Marysia Karłowicz

 

Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego

Grupa przedszkolna ma zajęcia szachowe w środy w godz. 8.00-8.30

Zajęcia dla przedszkolaków prowadzą Barbara Kukolska i Krzysztof Tur

Celem Projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
Porady – Jak przygotować naukę szachów z dzieckiem:

"Czyściochowe Przedszkole" - program edukacyjny

„Czyściochowe Przedszkole”  to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! 

Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program ma na celu motywowanie przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

Cele programu:

*rozwijanie samodzielności higienicznej dzieci,

*wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny,

*wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej,

Dzieci realizując program „Czyściochowe Przedszkole” będą:

*wiedziały, jakie są przyczyny wielu chorób,

*wiedziały o myciu rąk w określonych sytuacjach, rozumiały potrzebę każdorazowego mycia rąk przed posiłkiem,

*wiedziały, dlaczego należy zwalczać zarazki i jak zapobiegać ich roznoszeniu,

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa.

Poprzez zadania uświadamiamy rolę czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych oraz:
*tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
*wprowadzenie dziecka w świat literatury,
*budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
*przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
*kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
*rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci.

Ogólnopolska kampania "BohaterON – włącz historię!"

To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego

Celem projektu jest edukowanie młodych pokoleń, wzmacnianie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych i budowanie wrażliwości społecznej.

Akcja Ekologiczna - wspólnie dla środowiska Amos- Glue Stick

Cele akcji ekologicznej:

-dbamy o środowisko razem z dziećmi gdyż puste plastikowe opakowania będą powtórnie wykorzystane (recykling)
-poszerzanie wiedzy dzieci na temat recyklingu w naszym codzinnym życiu
-kupując produkty AMOS wspieramy program dożywiania dzieci PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej PAH

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z Kulturą mi do twarzy"

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Realizowane zadania mają wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest również kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Ogólnopolski Program Edukacyjny
"Skąd się biorą produkty ekologiczne"

Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
•    zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
•    kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
•    propagowanie zdrowego stylu życia,
•    zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Skip to content