Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o trwającym V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie

Skip to content