Koordynatorem akcji była Monika Jatkowska. Serdecznie dziękujemy za współpracę. ❤️
Skip to content