„Kompetencje kształtujemy nie przez to czego, ale JAK uczymy”

Science (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) i Maths (matematyka).
Głównym zadaniem podczas zajęć zgodnych z myślą STEAM jest eksperyment, czyli zdobywanie wiedzy korzystając z własnych doświadczeń i poszukiwań.

Na lekcjach z zestawami LEGO® Education SPIKE™ nasi uczniowie poszerzają wiedzę z  informatyki, programowania, wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym.

Dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu, uczniowie chętnie angażują się w naukę przedmiotów STREAM.

Projektują i rozwiązują przedstawione problemy. Rozwijają zdolność logicznego i kreatywnego myślenia oraz umiejętność współpracy w zespole, bardzo pożądaną przez pracodawców.

Prezentowane wyposażenie zostało zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.
#LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria przyszłości 2023/24 – Zdjęcia Google

 

Skip to content