13 listopada odbyły się kolejne zajęcia klasy Muzyki Miejsca Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza z klasą 5 pod opieką Barbary Kukulskiej. Grupa została podzielona na dwa zespoły – Mikołaj Pohl, nasz specjalista od dźwięku, wybrał się na spacer z mikrofonem i rejestratorem. Powstaje bank nagrań terenowych, które będą podstawą do realizacji kompozycji muzycznej. Reszta klasy miała zajęcia instrumentalne z Michałem Moniuszko, na których uczymy się współbrzmienia i współdziałania w dźwięku. Fotografie: Piotr Myszczyński.

Skip to content