Facebook

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju i czerwcu 2023 r. zostaną ogłoszone w poniedziałek 3 lipca o godz. 10:00.

 Jak sprawdzić wyniki w systemie ZIU krok po kroku?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie ZIU sprawdzimy, logując się na indywidualne konta uczniów. Dane do logowania udostępniła uczniom szkoła. Sprawdzanie wyników, jest bardzo intuicyjne i proste:

  • 1. Logujemy się w systemie ZIU. W polach: „login” i „hasło” wprowadzamy dane podane wcześniej przez dyrektora szkoły.
  • 2. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą, np. „egzamin ósmoklasisty”.
  • 3. W tym momencie powinny się pokazać procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy wybrać egzamin z danego przedmiotu.
 Zaświadczenie o wynikach ósmoklasisty 2023

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają od 7 lipca 2023 – piątek od godz.8.00 . Będzie je można pobrać w  szkole. Po uzyskaniu zaświadczenia należy je wraz ze świadectwem dołączyć do podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Skip to content