Facebook

Regulamin konkursu informatycznego

dla uczniów klas I – VIII
Szkoły Podstawowej w Sejnach

„Bezpieczny Internet. Działajmy razem!”
pobierz

 

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu są nauczyciele informatyki w Szkole Podstawowej w Sejnach. Konkurs organizowany jest w związku z inicjatywą – Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 obchodzonego we wtorek 8 lutego pod hasłem „Działajmy razem!”

 1. Cele konkursu
 • kształtowanie świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,
 • propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • rozwijanie postaw społeczno-moralnych, takich jak życzliwość, empatia, wrażliwość
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
 • popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych,
 • wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

 

III. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas I – VIII, z podziałem na trzy kategorie:
  1. dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej wiersz/rymowanka „Świat internetu”
  2. dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej prezentacja „Jak się nie dać złapać
   w sieć?”
  3. dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej film-cyfrowy pamiętnik „Ja w sieci, zyli dokąd prowadzą mnie moje decyzje?”
 2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 3. Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana samodzielnie. Nie może być plagiatem lub remiksem innej pracy.

 

IV Forma pracy konkursowej

KLASY I – IV

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce związanej
  z bezpiecznym zachowaniem w internecie.
 2. W treści wiersza/rymowanki musi się znaleźć minimum 5 z następujących słów (użyte
  w dowolnej formie): zdjęcia, udostępnianie, ochrona, hasło, sekrety, szacunek, hejt, prywatność, bezpieczeństwo, blokowanie, oszust, dane, informacje, rozmowa, komentarz, wiadomość, lokalizacja, spotkanie, czas, kontrola, mama, tata, nauka.
 3. Format pracy: maksymalnie jedna strona A4
 4. Praca (wiersz/rymowanka) może być wzbogacona ilustracją dotyczącą opisanego zagadnienia.
 5. Pracę należy wydrukować, włożyć w koszulkę, podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem, klasa; i przekazać pani Joannie Milewskiej do dnia 10 marca 2022

KLASY V i VI

 

 1. Należy opracować animację komputerową w formie komiksu, zagadek lub gry 
  w programie Scratch  na temat zagrożeń i zasad bezpieczeństwa obowiązujących
  w Internecie.
 2. Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi. Historia lub gra powinna rozgrywać się w jednym lub w większej ilości pomieszczeń (jedna lub kilka scen). Dialogi muszą być czytelne, projekt dokończony i działający. Nie może zawierać błędów rzeczowych, ortograficznych, merytorycznych, wulgaryzmów, aktów przemocy itp. Zadania powinny mieć odpowiedni stopień trudności umożliwiający skończenie gry w przeznaczonym do tego czasie.
 3. Plik należy zapisać pod nazwą zawierającą imię, nazwisko i klasę osoby opracowującej projekt.
 4. Pracę należy dostarczyć na pendrivie lub wysłać w formie elektronicznej na Teams nauczycielowi informatyki do dnia 10 marca 2022

KLASY VII i VIII

 

 1. Należy nakręcić film/cyfrowy pamiętnik dotyczący zagrożeń i pozytywnych zachowań użytkowników Internetu.
 2. Film należy nakręcić i zmontować w dowolnym programie. Film może być aktorski lub animowany (rysunkowy). Musi być dokończony i zapisany w formacie MPEG-4, AVI lub WMV. Nie może zawierać wulgaryzmów, aktów przemocy itp.
 3. Czas projekcji filmu nie może przekraczać 5 minut.
 4. Praca musi zawierać tytuł oraz imię i nazwisko autora.
 5. Pracę należy dostarczyć na pendrivie lub wysłać w formie elektronicznej na Teams nauczycielowi informatyki do dnia 10 marca 2022
 6. Kryteria oceniania i zasady rozstrzygania konkursu
 7. Zwycięzców konkursu wybiera jury, w którego skład wchodzą organizatorzy i członkowie jury.
 8. Każda ze zgłoszonych do konkursu prac zostanie oceniona pod kątem trzech aspektów:
 9. Jakość merytoryczna – rzetelne i trafne przedstawienie kwestii zagrożeń
  i bezpieczeństwa w Internecie
 10. Estetyka wykonania pracy, samodzielność i oryginalność
 11. Innowacyjność – wykorzystanie nowych i niestandardowych form pracy, jej twórczy charakter
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień bądź innych rozstrzygnięć konkursu przez komisję.
 13. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
 14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą ocenianie.
 15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do końca marca 2022r.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie własnych danych osobowych wyłącznie do celów informacyjno-promocyjnych szkoły (zamieszczenie prac na gazetce szkolnej i opublikowanie w Internecie) zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.
  2. Złożenie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

 

Polecane materiały:

 

KLASY I– IV

Materiały z portalu  Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny internet i dołącz do drużyny Sieciaków

Gra edukacyjna Interlandia Interlandia (beinternetawesome.withgoogle.com)

Filmy z serii „Owce w Sieci”

Kreskówki dostępne na stronie krasnoludki 2.0

KLASY V i VI

Projekt poświęcony tej tematyce należy przygotować w programie Scratch, który dostępny jest na stronie https://scratch.mit.edu

Wykorzystaj samouczki Scratch – Pomysły (mit.edu)

Quiz: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020 (google.com)

Zasady Bezpiecznego Internetu – https://drive.google.com/file/d/1Nvj3BFdz_KNHOnX4rD-pZ7xXKCOPvXVK/view?usp=sharing    

Seria filmów 3 2 1 Internet

Programy mogące stanowić inspirację
https://scratch.mit.edu/projects/429668374/
https://scratch.mit.edu/projects/55602186/

 

KLASY VII i VIII

Piosenki i spoty http://www.dzieckowsieci.pl/kampania/

Film – „Gdzie jest Mimi”,

Film – CYBERPRZEMOC. Nie stosuj. Nie lajkuj. Nie udostępniaj

artykuły ze strony DIGITAL YOUTH https://digitalyouth.pl/cert-polska-na-strazy-bezpiecznego-internetu/

Stop Cyberprzemocy – film http://dzieckowsi…c-stop-cyberprzemocy

Dzień z życia – film http://dzieckowsi…-zajec-dzien-z-zycia

Materiały do pobrania z portalu Sieciaki.pl

 

Skip to content