Facebook

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim - za darmo i bez skierowania

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł już 12 umów z ośrodkami środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej na udzielanie świadczeń w ramach nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który w ubiegłym roku wprowadziło Ministerstwo Zdrowia. Są to placówki bezpłatne, które przyjmują młodych pacjentów i ich rodziców bez skierowania.
Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

…czyli: ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (I poziom referencyjny) to placówki zatrudniające specjalistów – psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Fachową pomoc znajdą tu dzieci i młodzież do 18 r.ż., u których wystąpiły niepokojące objawy związane z problemami psychicznymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Założeniem nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych jest to, by dzieci i młodzież były w pierwszej kolejności diagnozowane jak najbliżej miejsca zamieszkania – w środowisku, w którym funkcjonują na co dzień. A więc w środowisku dziecka mają być dostępni specjaliści zapewniający efektywną opiekę: psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy. Opieką zostaną objęte najmłodsze dzieci jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej, jak również realizujące obowiązek szkolny oraz młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

porada psychologiczna diagnostyczna
porada psychologiczna
sesja psychoterapii indywidualnej
sesja psychoterapii rodzinnej
sesja psychoterapii grupowej
sesja wsparcia psychospołecznego
wizyta, porada domowa lub środowiskowa
Podopieczni otrzymają wsparcie psychologiczne w domu i w szkole. Współpraca ośrodka z rodzinami i placówkami oświatowymi jest kluczowa, ponieważ umożliwia prowadzenie skutecznej i skoordynowanej terapii.

Realizacja świadczeń przez poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc udzielana jest przede wszystkim w poradni, a w sytuacji uzasadnionej, również za pomocą narzędzi teleinformatycznych. O ile pozwolą na to warunki epidemiczne, w przyszłości praca ośrodków docelowo będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania. Docelowo ma powstać sieć poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych, co najmniej po jednej w powiecie – to podstawa nowego modelu opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Poradnie te mają stanowić pierwszy poziom pomocy, którego dotychczas brakowało. Drugi poziom to poradnie, w których będzie już dostępna pomoc psychiatryczna, oparty o istniejące już poradnie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Z kolei trzeci poziom to oddziały i szpitale psychiatryczne dla dzieci. Chodzi o to, aby pomoc była udzielona na jak najwcześniejszym etapie i można było zapobiec zaostrzeniom oraz ograniczyć leczenie na oddziałach szpitalnych.

Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, już 12 ośrodków z województwa podlaskiego rozpoczęło działalność i udziela pomocy zgłaszającym się pacjentom i ich rodzinom.

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Sejnach mieści się przy ul. Wojska Polskiego 60d

tel. 508 280 439

Rejestracja telefoniczna w godzinach:
pon 11-20
wt 8-16
śr 8-14
czw 11-20
pt 8-14
W czasie rejestracji należy podać telefon kontaktowy, na który zostanie podana informacja o proponowanej formie wsparcia.

Skip to content