Trzymaj formę 2017, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Ogólnopolski program edukacyjny
"Trzymaj formę".

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” pod naszą wspólną szkolną nazwą: „Żyj sportowo i odżywiaj się zdrowo”

Celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i ich rodzin przez promocję zasad zdrowego odżywiania i zasad aktywnego stylu życia.

W ramach programu wdrażać będziemy następujące działania:
- ping pong na każdej przerwie dla zainteresowanych uczniów, a raz w miesiącu rozgrywki podczas długich przerw
- ZUMBA dla wszystkich dużych i małych – tańce podczas długiej przerwy (raz w tygodniu)
- zajęcia taneczne pozalekcyjne dla chętnych
- pomiary BMI
- warsztaty na temat „Jak czytać etykiety na produktach spożywczych?”
- warsztaty kulinarne
- wywiady wśród lokalnej społeczności na temat zdrowego odżywiania
- piramida żywienia – gazetka szkolna przy sali gimnastycznej
- konkurs plastyczny na temat aktywności fizycznej i zdrowej diety
- Szkolny Dzień Sportu – rozgrywki sportowe
- szkolne rozgrywki sportowe raz w miesiącu na sali gimnastycznej
Więcej informacji o programie na stronie internetowej www.trzymajforme.pl

Zapraszamy do udziału!
Organizator na terenie szkoły - M.Liszkowska

Galeria z realizacji programu

szkola

szkola

szkola

szkola

szkola

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)