Strona główna, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

Aktualnosci - rok szkolny 2013/2014

Akcja - Bezpieczne Wakacje

29 sierpnia 2014 r.

Życzymy wszystkim ciepłych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!!

Zakończenie roku szkolnego 2013/14

27 czerwca 2014 r.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się dnia 27 czerwca 2014 roku (PIĄTEK) wg. następującego harmonogramu:

KLASY III - godz. 8.00 na sali gimnastycznej

KLASY I, II, oddz. sp, IV i V - godz. 9.00 w salach lekcyjnych:
I a - sala nr 5
I b - sala nr 4
II a - sala nr 3
II b - sala nr 7
II c - sala nr 6
oddz. sp - sala nr 16
IV a - sala nr 34
IV b - sala nr 12
IV c - sala nr 15
V a - sala nr 9
V b - sala nr 11
V c - sala nr 14

KLASY VI - godz. 10.00 na sali gimnastycznej

Zapraszamy

Uwaga Rodzice

26 czerwca 2014 r.

Wnioski na dofinansowanie do podręczników
„wyprawka 2014”
dla uczniów klas II – III i klas VI
na rok szkolny 2014/2015
będzie można pobierać od 1 lipca w sekretariacie szkoły.

Wniosek należy złożyć do 20 września 2014 r. w szkole do której uczeń uczęszcza.
Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę zakupu podręczników, wystawioną na imię i nazwisko dziecka, dla którego składa się wniosek o wyprawkę,
 • oryginał zaświadczeń o wszelkich dochodach stałych i okresowych za poprzedni miesiąc, tj.:
  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny
  • odcinek renty/emerytury
  • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (1 ha przelicz. - 202,58 – wg. Ustawy o świadczeniach rodzinnych)
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych
  • zaświadczenie o zasiłku rodzinnym/stałym lub okresowym
  • decyzję o pobieraniu dodatku mieszkaniowego

Pedagog - Marzena Kisielewska

Wyprawka szkolna 2014/2015

26 czerwca 2014 r.

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014- „Wyprawka Szkolna” – dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę:
1. Uczniom klas II, III i VI Szkoły Podstawowej pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, 539 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie oświadczeniach rodzinnych)
2. Uczniom klas III Szkoły Ponadgimnazjalnej: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, 539 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o oświadczeniach rodzinnych)
3. Uczniom:
- słabowidzącym
- niesłyszącym
- słabo słyszącym (nowa grupa uprawnionych)
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją (nowa grupa uprawnionych)
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uprawnionych)
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
- z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:
- 225 zł – dla uczniów klas II- III Szkoły Podstawowej
- 325 zł - dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej
- 445 zł – dla uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych
- 770 zł - dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Pedagog - Marzena Kisielewska

Spektakl teatralny z pantomimą

25 czerwca 2014 r.

25 czerwca 2014 roku w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych klasa VI a z wychowawczynią panią mgr Dorotą Fiećko przygotowała połączony z pantomimą spektakl teatralny. Opowiadał o wzajemnej walce o TOLERANCJĘ wobec działań osób, które nie znają się lub nie zawsze w danej grupie się lubią. Owa Tolerancja może stopniowo przechodzić w AKCEPTACJĘ, a z czasem być może w świadome, wspólne działanie grupowe, a więc w INTEGRACJĘ.
Była to realna prowokacja do samodzielnego myślenia. Rodzaj terapii, która umożliwia poruszanie nawet najbardziej drażliwych problemów naszego życia, tj. alkoholizmu. Dziękujemy!

Dzień Sportu

24 czerwca 2014 r.

Dnia 23 czerwca 2014 roku odbył się Szkolny Dzień Sportu. Niektórzy zamarzyli, by taki dzień trwał przez cały rok. Mamy nadzieję, że wiele osób odkryło swoje możliwości w aktywności fizycznej. Atrakcją był mecz uczniów z nauczycielami. Dziękujemy organizatorom za świetną zabawę.

Dnia 23 czerwca 2014 roku (PONIEDZIAŁEK) w naszej szkole odbędzie się Dzień Sportu. Zapraszamy wszystkich uczniów na godzinę 9.00. Rozpoczęcie na boisku szkolnym. Imprezy sportowo-rozrywkowe odbędą się w godzinach 9.10 - 12.30 Od godziny 11.50 zapraszamy na Szkolny Turniej Szachowy do sali nr 34. Uwaga: Obiad będzie wydawany od godziny 11.30

Kiermasz podręczników

20 czerwca 2014 r.

W dniach 23 i 24 czerwca 2014 roku, w godzinach od 14.00 do 15.30 w naszej szkole odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Każdy uczeń będzie mógł sprzedać swoje podręczniki i kupić potrzebne do nauki w roku szkolnym 2014/2015.
Zapraszamy

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

16 czerwca 2014 r.

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny jest dostępny w zakładce Podręczniki. Zapraszamy do zapoznania
admin

Koncert dla klas V i VI

16 czerwca 2014 r.

Zapraszamy klasy V i VI do wysłuchania koncertu, który odbędzie się dnia 16 czerwca 2014 roku (PONIEDZIAŁEK) na Stadionie Miejskim w Sejnach, od godz. 11.50 (5 i 6 lekcja).

I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim

13 czerwca 2014 r.

W czerwcu 2014 w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku nasza uczennica klasy IV a Weronika Kijewska odebrała nagrodę za zajęcie I miejsca w IV Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim "Polak to brzmi dumnie" pod hasłem „Mój Bohater”. Gratulujemy!!

Weronika Kijewska w gronie nagrodzonych uczennic naszej szkoły

Dzień Otwarty

11 czerwca 2014 r.

Zapraszamy rodziców uczniów klas IV - VI na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 12 czerwca 2014 roku (CZWARTEK) w godzinach od 17.00 - 19.00.

Test kompetencji klas III napisany...

10 czerwca 2014 r.

Dnia 3 czerwca 2014 roku w naszej szkole, w godz. 8.55 - 10.35 odbył się test kompetencji klas III.

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty kończy pierwszy etap edukacji, jest jego podsumowaniem. Dostarcza informacji o tym, które umiejętności uczniowie już dobrze opanowali, a nad którymi warto jeszcze popracować. Uzyskane dane, porównane z wynikami sprawdzianu po szóstej klasie, pozwolą stwierdzić, czy potencjał ucznia został odpowiednio wykorzystany. Wierzymy, że wspomnienia z pierwszego ważnego egzaminu nie zostały zdominowane przez stres.

Uwaga Rodzice

10 czerwca 2014 r.

Dyrekcja Szkoły zaprasza rodziców przyszłych klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się 11 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 (ŚRODA) na sali gimnastycznej.

Przyszłoroczni pierwszoklasiści

7 czerwca 2014 r.

5 czerwca 2014 roku naszą szkołę odwiedzili przyszłoroczni pierwszoklasiści i ich rodzice. Mogli oni zapoznać się z ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny oraz zwiedzić budynek. Zaplanowano spotkanie rodziców sześciolatków z dyrektorem szkoły Bożeną Twardowską, która zapewnia, że wszystkim dzieciom sześcioletnim szkoła stwarza właściwe warunki do podjęcia edukacji. Zorganizowano różne zajęcia. Mamy nadzieję, że najmłodsi oswoili się trochę ze szkołą, by bez większego lęku i stresu 1 września przekroczyć jej próg.

Audycja muzyczna dla klas I - III

4 czerwca 2014 r.

Zapraszamy klasy I - III do wysłuchania audycji muzycznej pt. "Polska tańcem malowana", która odbędzie się dnia 4 czerwca 2014 roku (ŚRODA) o godz. 10.45 (4 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami.

Archiwum

Rok 2014

lipiec 2014
czerwiec 2014
maj 2014
kwiecień 2014
marzec 2014
luty 2014
styczeń 2014

Rok 2013

grudzień 2013
listopad 2013
październik 2013
wrzesień 2013
sierpień 2013
lipiec 2013
czerwiec 2013
maj 2013
kwiecień 2013
marzec 2013
luty 2013
styczeń 2013

Lata wczesniejsze

rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007, rok 2008, rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska od wrzesień 2008