Terminy przeprowadzania eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych

  1. Stopień szkolny przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy. Stopień szkolny konkursu
    rozpoczyna się o godz. 9.00.
  2. Stopień rejonowy przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy i rozpoczyna się o godz. 9.00. Wyjątkiem jest stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego przeprowadzany jest na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej i rozpoczyna się o godz. 10.00 .
  3. Stopień wojewódzki przeprowadzany jest w szkołach będących siedzibami stopnia wojewódzkiego konkursu, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Stopień wojewódzki konkursu rozpoczyna się o godz. 10.00
  4. Na każdym stopniu konkursu na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.
  5. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.

TERMINY:

POWODZENIA!

Skip to content