Facebook

Naszemu Przedszkolu w 2023 roku zostanie udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - zakupimy książki dla przedszkolaków na sumę 3.750 zł (3.000 - dotacja, 750 - wkład własny Miasta Sejny).

Skip to content