Facebook

Wystawa IPN - Powstanie Sejneńskie – obok walk o Lwów, Powstania Wielkopolskiego – wpisuje się w szlak zwycięskich zmagań o granice odrodzonej Niepodległej w pierwszym roku jej istnienia. Obecność Józefa Piłsudskiego w Sejnach 13 września 1919 r. oraz osobisty udział Naczelnika Państwa w fetowaniu tego zwycięstwa miały nie tylko ogromne znaczenie dla żyjących na Suwalszczyźnie Polaków, ale nadało temu wydarzeniu znakomitą rangę uroczystości ogólnopolskich.
22 sierpnia 1919 r. rozpoczęło się zwycięskie dla Polaków Powstanie Sejneńskie, zakończone potwierdzeniem przynależności Suwalszczyzny do odradzającej się Rzeczypospolitej. W związku z tym, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przygotowało infografiki na temat powstania sejneńskiego, które w zwięzły sposób obrazują jedne z nielicznych zwycięskich powstań w historii Polski.

Skip to content