Facebook

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i ich Rodziców do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pt. „Wyczarowane z kamienia”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach oraz ich Rodziców. Zadaniem jest wykonanie wspólnej (rodzic i dziecko) pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału naturalnego – kamienia. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU

„WYCZAROWANE Z KAMIENIA”

 1. Organizator:


II . Cele konkursu:

– propagowanie idei życia „blisko natury”;

– zachęcanie do wykorzystywania materiału przyrodniczego w zabawach i pracy twórczej;

– kształtowanie postaw proekologicznych;

– wzbogacanie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;

– wzmacnianie relacji dziecko – rodzic.

 

III. Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie biorą udział dzieci w wieku 3 -6 lat uczęszczające do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami.
2. Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę.
3. Do przygotowania pracy należy wykorzystać kamień nie większy niż głowa dziecka (bryła dowolna).

 1. Materiały użyte do wykonania pracy powinny być odporne na czynniki atmosferyczne.
 2. Każda wykonana praca powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko oraz nazwę grupy.
 3. Termin składania prac: od 04.05.2022 r. do 13.05.2022 r. Prace należy dostarczyć do nauczycielek w poszczególnych grupach.

 4. Kryteria oceny prac:
  – pomysłowość;
  – walory estetyczne;
  – współpraca dziecka i rodzica w wykonanie dzieła.

  V. Ocena prac:
  Po złożeniu prac konkursowych zbierze się niezależne jury, które wyłoni najlepsze prace.
  W jury zasiądą:
  – Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach- p. Barbara Kukolska
  – Przedstawiciele Rady Pedagogicznej przedszkola.

  VI. Uwagi końcowe:
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.05.2022 r.
 6. Wybrane prace zostaną nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 7. Wszystkie prace zostaną wykorzystane do wzbogacenia i podniesienia estetyki naszego placu zabaw!
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac oraz zdjęć z uroczystości wręczenia nagród na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Skip to content