Facebook

Grupa SperKoderów otrzymała koszulki z nazwą jestem SuperKoderem.

Do aktywności zaprosiliśmy też klasy 4, które z zapałem skręcają Mboty i wprawiają w ruch sprzęty.

Skip to content