Facebook

KONKURS PLASTYCZNY

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym grupy sześcioletnie i uczniów klas I –IIII   pt. ,, PAPIEROS SZKODZI”

 

Celem głównym konkursu plastycznego ,,Palenie szkodzi” jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z palenia tytoniu.

 Pogadanka przez panią pielęgniarkę:

– uświadomienie wpływu biernego palenia na zdrowie człowieka , a w szczególności :

– zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu,

– zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,

– pogłębienie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,

– zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym  tytoniowy,

– uwrażliwianie na odpowiedzialność za własne zdrowie,

– wykształcenie umiejętności dbania o zdrowie swoje i bliskich,

– kształtowanie postaw asertywnych.

 Przygotowanie gazetki tematyczno- informacyjnej na holu.

 Przebieg konkursu:

       – praca  indywidualna wykonana samodzielnie,

       – format prac A 4 ( kartka od bloku rysunkowego),

       – Prace należy dostarczyć do dnia 15.11. 2021r.  – poniedziałek,

          do gabinetu pielęgniarki ( sala  30 ) lub gabinetu pedagoga ( sala 35).

 Wystawka prac uczniowskich.

 Sporządzenie protokołu i rozdanie nagród, zakończenie realizacji programu.

 Koordynator programu: Bożena Twardowska

Skip to content