Facebook

Pamiętamy o Was....
Bogusława Borowska - edukacja wczesnoszkolna
Stanisław Buchowski - dyrektor szkoły, historia, wos
Halina Ragiel - fizyka, matematyka
Bożena Gryguć - historia
Celina Woźnialis - wychowanie fizyczne
Alina Ogórkis - wicedyrektor gimnazjum, chemia
Tadeusz Karłowicz - woźny
Marzena Niewińska - kucharka
Grzegorz Ruszczewski - palacz

Skip to content