Facebook

W związku z ogłoszeniem naboru do konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Urząd Miasta Sejny informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie. Z programu możliwe będzie otrzymanie komputera dla dzieci w wieku szkolnym. Warunki uczestnictwa:

a) jest się mieszkańcem Miasta Sejny;

b) jest się członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który to pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się do dnia 28. 10. 2021 r.

· Urząd Miasta w Sejnach – pokój nr 21; referent Marta Wojtkiewicz-Dzienis;

· Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sejnach na ul. Wojska Polskiego 64 – sekretariat.

Skip to content