Facebook

15000 zł na naszą Bibliotekę

W ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Burmistrz Miasta Sejny i Podlaski Kurator Oświaty podpisali Umowę na zakup nowości wydawniczych i lektur do naszej Biblioteki. Wysokość dotacji: 12000 zł oraz wkład Miasta Sejny 3000 zł. Serdecznie dziękujemy!

Skip to content