Facebook

Przydział sal:

 

klasa 1a – wych. C.Masianis klasa nr 7

klasa 1b – wych. J.Mackiewicz klasa nr 8

klasa 1c – wych. E.Stankiewicz klasa nr 12

klasa 2a – wych. J.Luto klasa nr 11

klasa 2b – wych. W.Borodziuk  klasa nr 6

klasa 2c – wych. B.Wiśniewska klasa nr 14

klasa 3a – wych.T.Twardowska klasa nr 9

klasa 3b – wych. B.Zylińska klasa nr 13

klasa 4a – wych.J.Sołomianko- Trzyna klasa nr 15
klasa 4b – wych. S.Sas klasa nr 4
klasa 4c – wych. B.Jachimowicz  klasa nr 18

Pozostałe klasy  – wychowawstwo i przydział sal bez zmian.

Informacje dot. planu – 

edu_w – edukacja wczesnoszkolna

edu_inf – edukacja informatyczna

rel – religia

i.ang – język angielski
dzaw – doradztwo zawodowe

j.pol_dod – język polski (dodatkowy) dla obcokrajowców i osób powracających z zagranicy

wdzwr – wychowanie do życia w rodzinie

pp -dodatkowe zajęcia dydaktyczne (o potrzebie uczęszczania poinformuje wychowawca-)

Skip to content