Facebook

Wycieczka klasy 1c do Nadleśnictwa Pomorze.

Poprzez treści z zakresu edukacji przyrodniczej staramy się wzbudzać zainteresowanie dzieci otaczającym światem, ukazując jednocześnie miejsce człowieka w przyrodzie.

Skip to content