Facebook

Program Profilaktyczny ,, Cukierki”

Program Profilaktyczny ,, Cukierki: oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt.

,, Cukierki”.

W dniach 26 -27 maja 2021r. uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w warsztatach programu profilaktycznego ,, Cukierki”.

Program przybliża uczniom podstawowe informacje nt. środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, uczy umiejętności zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, rozwija samodzielne i twórcze myślenie jak również szacunku i zaufania w stosunku do personelu szkolnego, kształtuje umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

Realizacja programu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękujemy.

Skip to content