Facebook

Prosimy rodziców o odbiór nagród w konkursie DBI 2021 - klasy I-VIII w SP ul. Wojska Polskiego 64, w sekretariacie szkoły

Skip to content