Facebook

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

Polecamy artykuł opracowany przez panią K.Poszwę i D.Myślińską.

W artykule przeanalizowano zjawisko przemocy w ujęciach teoretycznym i praktycznym. Na kanwie dotychczasowej wiedzy skonstruowano badania, których celem było przedstawienie aktualnych danych dotyczących stosowanych form przemocy rówieśniczej i jej natężenia, jak również działań zaradczych podejmowanych przez dzieci w kontekście negatywnych doświadczeń. Badania objęły 500 uczniów szkół podstawowych z różnych województw w Polsce. Na podstawie uzyskanych danych dokonano próby diagnozy poczucia bezpieczeństwa oraz kondycji emocjonalno-społecznej dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Artykuł zakończono propozycją zmian, których wprowadzenie w placówkach oświatowych mogłoby ograniczyć nasilenie negatywnych form działania.

Analiza zjawiska przemocy rówieśniczej – teoria i badania własne | Poszwa | Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka (fdds.pl)

Skip to content