Facebook

19 kwietnia poniedziałek godz.17.00 – Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze specjalistką zdrowego odżywiania panią Magdaleną Radziszewską z Instytutu Zdrowego Odżywiania.

W Instytucie Zdrowego Odżywiania zajmuje się przede wszystkim pracą z osobami z nadwagą i otyłością, a także osobami z dolegliwościami dietozależnymi. Prowadzi warsztaty Akademia Odchudzania i Zdrowego Odżywiania dla dorosłych, spotkania z cyklu Akademia Zdrowia, wykłady dla szkół – rodziców oraz uczniów.

Współpracuje przy projektach Ministerstwa Zdrowia oraz Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie odbędzie się w formie wykładu na Teamsach. Serdecznie zapraszamy i polecamy.

Po kliknięciu na link dołączą Państwo do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1fee6c7fe6fa4fb2a12fbfd0177747ba%40thread.tacv2/1618395806426?context=%7b%22Tid%22%3a%222cf1c6e6-6275-4955-b45b-2c411f296eb6%22%2c%22Oid%22%3a%225931830d-6b92-4afe-8f39-0e4cf9fcea2c%22%7

Skip to content