Aktywna Tablica, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Aktywna tablica

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK "Aktywna tablica" szkoła otrzymała 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zakupiliśmy dwie tablice interaktywne i projektory. Bardzo cieszymy się z tego wsparcia, ponieważ lekcje w naszej szkole są dzięki temu ciekawe na miarę XXI wieku.

Szkolenie nauczycieli

W lutym nauczyciele klas I - III uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach dotyczących zarówno obsługi tablicy jak i możliwości wykorzystania jej na swoich zajęciach.

zajecia

zajecia

zajecia

zajecia

Nowoczesne nauczanie

Tablica interaktywna jest narzędziem do przeprowadzenia ciekawej lekcji. Angażuje uczniów. Mamy coraz wieksze możliwości, by z niej korzystać. Przygotowujemy własne materiały na lekcję z tablicą interaktywną oraz wykorzystujemy płyty dołączone do podręczników (coraz więcej mamy tzw. podręczników multimedialnych, idealnych do pracy z tablicą). Korzystamy też z gotowych i bezpłatnych materiałów (lekcje, ćwiczenia interaktywne, strony, programy), dostosowanych do tablicy multimedialnej.

Lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej przeprowadzone przez nauczycieli:

Elżbietę Doroszko
zajecia

Dorotę Fiećko
zajecia

Alicję Staśkiel
zajecia

Joannę Milewską
zajecia

Joannę Mackiewicz
zajecia

Beatę Wiśniewską
zajecia

Do stworzenia scenariuszy zajęć należało:
1. Opracować konspekt z wykorzystaniem poznanych metod nauczania
2. Wyszukać ciekawe ćwiczenia interaktywne
3. Spotkać się z doradcą w celu przeszkolenia w zakresie budowania lekcji do tablicy interaktywnej
4. Stworzyć karty do tablicy z akcentem na treści zawarte w lekcji elektronicznej
5. Przygotować pomoce tradycyjne – rysunki, hasła itp.
Zajęcia przebiegły zgodnie z planem. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, a ich zainteresowanie przejawiło się skupieniem, a także spontanicznymi, radosnymi oklaskami. Nauczyciele sprawnie wykorzystali nowoczesne środki dydaktyczne. Karty lekcji elektronicznej okazały się być nie tylko treścią, testem, ale i wielką atrakcją zajęć.
Dydaktykę każdego przedmiotu można wspomóc elektronicznymi materiałami, które nie tylko urozmaicą naukę, ale w znacznym stopniu wspomagają w działaniach nauczyciela. Raz przygotowany materiał może być wykorzystany wielokrotnie, w całości lub fragmentach, a szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga tego, by nauczyciele umieli uczyć wykorzystując ICT.

Scenariusze lekcji otwartych

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)