Razem możemy więcej 2012, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"PROJEKT DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW
„Razem możemy więcej"

Dnia 24 listopada 2012 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie integracyjne rodziców oraz ich 5 i 6 letnich dzieci w ramach projektu "Razem możemy więcej". Celem tego spotkania była przyjazna adaptacja dzieci do warunków szkolnych. Rodzice wysłuchali prelekcji na temat "Przyjazna adaptacja dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego". Uczniowie klas II a i II b przygotowali część artystyczną pt. "W naszej szkole". Odbyła się też lekcja otwarta wychowania fizycznego. Rodzice oraz ich dzieci zapoznali się z warunkami lokalnymi szkoły. Zwiedzili klasopracownie, bibliotekę, gabinet pedagoga, stołówkę oraz świetlicę. Uczestnikom spotkania zaproponowano udział w konkursie plastycznym pod hasłem "Szkoła".

Na zakończenie odbyły się indywidualne rozmowy rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami dotyczące warunków nauki, zasad organizacyjnych szkoły itp. Uczniowie klas starszych zaproponowali młodszym kolegom wspólne zabawy.

Zdjęcia ze spotkania:

zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia

Osoby nagrodzone w konkursie "Szkoła":

1. Bakuła Aleksander
2. Draugialis Jakub
3. Korzeniecka Urszula
4. Polens Patryk
5. Staśkiel Alinka
6. Zubowicz Natalia

Zdjęcia prac konkursowych:

zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
Realizatorzy programu na terenie szkoły:
mgr Elżbieta Moluszys, mgr Ewa Stankiewicz

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)