Radosny uśmiech - radosna przyszłość 2013, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Program „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”
dla klas I szkoły podstawowej

Cel główny Programu:

  • zmniejszenie występowania próchnicy zębów u dzieci.

Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej;
  • wyrobienie nawyków higienicznych od najmłodszych lat;
  • podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za higienę jamy ustnej;
  • zachęcanie rodziców do współdziałania na rzecz prawidłowej higieny jamy ustnej.

II semestr 2013/2014

W Szkole Podsawowej im. mjr."Henryka Dobrzańskiego Hubala” w Sejnach realizowany jest w roku szkolnym 2013/2014, program profilaktyczny "Radosny uśmiech-radosna przyszłość”. Realizatorami programu są klasa IA i IB.
koordynator programu: mgr Barbara Buchowska
realizujący: wychowawcy klas pierwszych

Plan Pracy Programu profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia pod nazwą Radosny Uśmiech-Radosna Przyszłość dla klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014

1 Spotkanie organizacyjne - narady, porady, instruktaże.
2 Przekazanie informacji dla uczniów klas pierwszych o rozpoczęciu raelizacji programu - informacje na temat programu, podanie celów programu.
3 Przekazanie informacji dla rodziców o rozpoczęciu realizacji programu - informacje na temat programu, podanie celów programu.
4 Spotkanie z pielęgniarką szkolną - pogadanka o zasadach higieny jamy ustnej, pokaz sposobu prawidłowego szczotkowania zębów rozdanie past i szczoteczek ćwiczenia praktyczne.
5 Obejrzenie filmu „Światowa podróż doktora Ząbka” - emisja filmu, dyskusja na temat obejrzanego filmu.
6 Dzień owocowy - spożywanie przez dzieci owoców i warzyw w ramach programu "Owoce w szkole”
7 Konkurs – Zagadki Doktora Ząbka.
8 Plakaty, wystawy, gazetki, gazetki szkolne.
9 Informacje w internecie.
10 Zajęcia w klasach - przeprowadzenie zajęć realizujących program.
11 Zakończenie programu - podsumowanie, wręczenie dyplomów.
PODSUMOWANIE: Podczas realizacji programu uczniowie poznali technikę prawidłowego szczotkowania zębów i higiey jamy ustnej. Obejrzeli film "Światowa podróż doktora Ząbka". Odbył się też konkurs wiedzy pt. "Zagadki doktora Ząbka”, w którym wzięły udział 3 osobowe delegacje z klasy I a i I b. Nagrody zdobyło 6 uczniów.
Program zakończył się uroczystym podumowaniem, na którym klasy pierwsze zaprezentowały część artystyczną; klasa Ia inscenizację i piosenkę, a klasa I b wiersz i piosenkę. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, pani stomatolog oraz wychowawcy i uczniowie klas pierwszych.

podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie

Koordynator programu:
mgr Barbara Buchowska


II semestr 2012/2013

W drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 klasy I wraz z wychowawcami Bożena Żylińską, Celiną Masianis i Małgorzatą Małkińską, rozpoczęły realizację programu profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia.

spotkanie
spotkanie
spotkanie
spotkanie

Spotkanie uczniów klas I z pielęgniarką szkolną

Pogadanka o zasadach higieny jamy ustnej, pokaz prawidłowego sposobu szczotkowania zębów w ramach programu, ćwiczenia w myciu zębów, rozmowa na temat wpływu słodyczy i przekąsek na rozwój próchnicy.

spotkanie

spotkanie

spotkanie

KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM: "ZĘBY MYJ - RADOŚNIE ŻYJ”

W maju odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych pod hasłem „Zęby myj- radośnie żyj”. Głównym celem konkursu było promowanie i upowszechnianie wśród dzieci zasad higieny jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zęby.
Wyróżnienia w konkursie plastycznym:
KLASA 1 A
1. Julia Niczyporuk
2. Maciej Koneszko
3. Kacper Gibas
4. Weronika Ciborowska
5. Szymon Kruszyłowicz
6. Joanna Janculewicz
7. Weronika Rasiul
8. Karolina Pankiewicz
KLASA 1 B
1. Jakub Kisiel
2. Kacper Korzeniecki
3. Weronika Poszwa
4. Patryk Luto
5. Oskar Macianis
6. Julia Sikorska
7. Ola Liszkowska
8. Kamila Januszko
9. Laura Buchowska
10. Julia Dębska
KLASA 1 C
1. Marlena Moroz
2. Kamila Gilis
3. Maja Hołdyńska
4. Maja Głowińska
5. Oliwia Matelak
6. Dorota Jachimowicz
7. Anna Jurkiewicz
8. Weronika Stankiewicz

KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH: „ZAGADKI DOKTORA ZĄBKA”.

Do konkursu przystąpiły klasa 1a, 1b i 1c. Zagadki doktora Ząbka cieszyły się dużą popularnością i uczniowie chętnie na nie odpowiadali. Trudno było wyłonić zwycięzców, dlatego też wszyscy zdecydowali, że walka jest wyrównana i klasy otrzymały jedno wielkie pierwsze miejsce.

PODSUMOWANIE:

Dnia 13.06.2013 r. odbyło się podsumowanie Programu „Radosny uśmiech- radosna przyszłość”, który był realizowany w klasach pierwszych. W uroczystym apelu udział wzięła p. Dyrektor Szkoły Bożena Twardowska, p. stomatolog Małgorzata Ostrowska, p. pielęgniarka szkolna Ewa Wróblewska, wychowawcy klas pierwszych oraz uczniowie.
Uczniowie przygotowali część artystyczną dotyczącą higieny jamy ustnej i walki z próchnicą.
Nagrody za udział w konkursach ufundowała p. M. Ostrowska.

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

"Uśmiech jest wizytówką każdego człowieka więc myj zęby i się uśmiechaj”.

Koordynator programu:
Bożena Żylińska


II semestr 2011/2012

W drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012 klasy pierwsze rozpoczynają realizację programu profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia pod nazwą „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”.
Do uczestnictwa w programie zapraszamy nauczycieli klas pierwszych, dzieci oraz ich rodziców.
Próchnica jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych chorób na świecie. W Polsce dotyczy 85-90% wszystkich grup wiekowych. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój próchnicy zębów są bakterie, które rozkładając cukry obecne w pożywieniu, wytwarzają kwasy rozpuszczające substancje mineralne szkliwa. Czas zalegania pokarmu w jamie ustnej jest drugim czynnikiem próchnicy. Kolejne czynniki powstawania próchnicy to: czynniki dietetyczne i uwarunkowania genetyczne. To, czy nasze zęby będą zdrowe w największej mierze zależy jednak od nas samych, od naszej świadomości i znajomości problemu.
Ideą programu jest dostarczenie nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom narzędzi, które umożliwiają i ułatwiają rozbudzenie zainteresowania higieną jamy ustnej, a także spowodują, że dbałość o nią na stałe wkomponuje się w ich codzienne życie. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby korelował z realizowanym w szkole programem nauczania, dlatego nie wymaga wykorzystywania dodatkowych godzin lekcyjnych. Treści programowe można wykorzystać we wszystkich blokach nauczania zintegrowanego. Istotą tego programu jest kształtowanie postaw i nauka poprzez zabawę.

W planie pracy przewidziane są następujące zadania:
1. Przekazanie informacji dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców o rozpoczęciu realizacji programu - informacje na temat programu, podanie celów programu.
2. Spotkanie z pielęgniarką szkolną - pogadanka o zasadach higieny jamy ustnej, pokaz prawidłowego sposobu szczotkowania zębów, ćwiczenia w myciu zębów.
3. Obejrzenie filmu „Światowa podróż Doktora Ząbka” - emisja filmu, dyskusja na temat obejrzanego filmu.
4. Konkurs plastyczny „Zęby myj, radośnie żyj” - konkurs – wystawa prac na holu szkolnym.
5. Udział w akcji fluoryzacji zębów - fluoryzacja zębów zgodnie z grafikiem pielęgniarki szkolnej.
6. Spotkanie ze stomatologiem – pogadanka na temat konieczności wizyt kontrolnych oraz higieny jamy ustnej - pogadanka, pokaz.
7. Pogadanka na temat wpływu słodyczy i przekąsek na rozwój próchnicy.
8. Dzień owocowy - pogadanka z wykorzystaniem plakatów - spożywanie przez dzieci przyniesionych owoców i warzyw – jeden ustalony dzień.
9. Konkurs wiedzy – zagadki Doktora Ząbka - konkurs.
10. Plakaty, wystawy, gazetki szkolne - wykonanie prac plastycznych, wystaw, gazetek.
11. Zajęcia w klasach - przeprowadzenie zajęć realizujących program.
12. Zakończenie programu - podsumowanie i wręczenie dyplomów, część artystyczna - zamieszczanie informacji o realizacji programu.
13. Informacje na stronie internetowej szkoły i w „Szkolnych wieściach”.

Spotkanie uczniów klas I z pielęgniarką szkolną

Pogadanka o zasadach higieny jamy ustnej, pokaz prawidłowego sposobu szczotkowania zębów w ramach programu.

spotkanie
spotkanie
spotkanie
spotkanie

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Radosny uśmiech – Radosna przyszłość”


1.Postanowienia ogólne:
Konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej propagujący higienę jamy ustnej i profilaktykę próchnicy zębów pod hasłem: „Zęby myj, radośnie żyj”. 1. Cele konkursu:
Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie wśród dzieci zasad higieny jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zęby.

Cele szczegółowe:
- podniesienie poziomu wiedzy na temat prawidłowego sposobu pielęgnowania jamy ustnej,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie,
- wyrabianie nawyku codziennego mycia zębów pastą z fluorem,
- wykształcenie nawyku prawidłowego, dokładnego szczotkowania zębów jako elementu profilaktyki próchnicy.

2. Zakres tematyczny:
Praca plastyczna powinna dotyczyć tematyki prawidłowej higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów.

3. Zadania dla uczestników konkursu:
Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane przez dzieci:
- technika prac dowolna,
- format A4,
- prace składamy do p. E. Moluszys, sala nr 3, do 16 marca 2012 roku.
Autorem pracy może być tylko jedno dziecko.

4. Kryteria oceniania:
Prace oceniane będą pod względem:
- zgodności z tematem,
- czytelności i komunikatywności dla odbiorcy,
- estetyki pracy.

Wyróżnieni w konkursie plastycznym „Zęby myj – radośnie żyj”:

Klasa I a
- Pietuszko Oliwia
- Czajka Izabela
- Rzepiejewska Zuzanna

Klasa I b
- Zianowicz Maria
- Tur Julia
- Draugialis Ola
- Polens Agata

Klasa I c
- Rydzewski Dominik
- Kołodziej Klara
- Szrajbert Julia
- Kimszal Gabriela

konkurs
konkurs

KONKURS WIEDZY DLA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH - "Zagadki doktora Ząbka"

Test

Zamieszczamy TEST – sprawdź sam siebie

I. Odpowiedz TAK lub NIE <
1. Zęby powinno się myć po każdym posiłku. …………………………
2. Wieczorem zamiast umycia zębów można zjeść jabłko. ……………………………………………….
3. Zęby powinno się szczotkować co najmniej 2 minuty. ………………………………
4. Im większa jest szczotka tym łatwiej dokładnie umyć zęby.……………………
5. Do dentysty powinno się chodzić przynajmniej dwa razy w roku.……………………
6. Częste jedzenie między posiłkami jest zdrowe dla zębów.……………………
7. Od pasty z fluorem ciemnieją zęby.……………………
8. Próchnica jest chorobą, która prowadzi do powstawania dziur w zębach.……………………
9. Mleczna czekolada jest zdrowa dla zębów.……………………
10. Zdrowe zęby wpływają na nasz wygląd.……………………

II. Ułóż hasło z rozsypanki wyrazowej:
zęby są Zdrowe, ozdobą. białe twoją

III. Znajdźcie dwóch Doktorów Ząbków, którzy wyglądają jednakowo i otoczcie ich pętlą.

porownaj

Wyniki testu „Zagadki doktora Ząbka"

Konkurs odbył się dnia 04.06.2012 r.
Do konkursu przystąpiły 3 zespoły uczniów z klas pierwszych.

I miejsce - klasa I c
II miejsce - klasa I a, klasa I b

GRATULUJEMY!

spotkanie
spotkanie
spotkanie
spotkanie

Podsumowanie

22 czerwca 2012 r. podsumowaliśmy i zakończyliśmy program „Radosny uśmiech – Radosna przyszłość”. Odbyło się spotkanie ze stomatologiem, pielęgniarką szkolną oraz koordynatorem PPISE w Sejnach. Uczniowie klas pierwszych na podsumowanie programu przygotowali i przedstawili inscenizację pt.: „Żeby zdrowe zęby mieć…”.

podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie

Koordynator programu:
mgr Elżbieta Moluszys


Program „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”

dla klas II szkoły podstawowej - II semestr 2010/2011

Wzorem lat poprzednich uczniowie klas drugich przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Radosny Uśmiech – radosna Przyszłość”.

Celem programu jest zmniejszanie występowania próchnicy u dzieci poprzez wyrabianie nawyku codziennego szczotkowania zębów, podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej szkodliwości nawyków żywieniowych oraz zachęcenie rodziców do współdziałania ze swoimi pociechami na rzecz prawidłowej higieny jamy ustnej.

Na zebraniach klasowych wychowawcy klas drugich zapoznali rodziców z celami programu oraz planowanymi działaniami w tym zakresie.

W lutym odbyły się spotkania z pielęgniarką szkolną. Uczniowie poznali zasady higieny jamy ustnej, dowiedzieli się o sposobach zapobiegania próchnicy i chorób przyzębia, a także na modelu jamy ustnej uczyli się prawidłowego szczotkowania zębów.

W marcu – obejrzeli film pt.: ,,Światowa podróż dr Ząbka ” i otrzymali „Grafik Mycia Zębów”, na którym, niektórzy razem z rodzeństwem, zaznaczali codzienne mycie zębów.

W kwietniu uczniowie przygotowali prace plastyczne propagujące higienę jamy ustnej i profilaktykę próchnicy zębów pod hasłem: „Zęby myj, radośnie żyj”.

prace

prace

prace

prace

6 maja – spotkali się z lekarzem stomatologiem panią Małgorzatą Ostrowską. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Pani doktor mówiła o sposobach pielęgnowania zębów i dziąseł oraz wyjaśniła znaczenie takich pojęć jak: osad nazębny, bakterie, fluor, ubytki. Był również pokaz prawidłowego szczotkowania zębów na papierowym modelu jamy ustnej. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie pokarmy są przyjazne dla zębów, a jakie szkodzą. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali kolorowani „Dzielny pacjent” oraz szczoteczki do zębów.

Koordynator programu:
mgr Małgrzata Małkińska

II semestr 2009/2010

W bibliotece szkolnej znajduje się prezentacja multimedialna z realizacji programu "Radosny uśmiech - radosna przyszłość". Zapraszam do obejrzenia.

W drugim półroczu roku szkolnego 2009/2010 klasy drugie rozpoczynają realizacje programu profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia pod nazwą „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”.

Program ma na celu:

  • zainteresowanie uczniów higieną jamy ustnej.
  • wytworzenie nawyków systematycznego mycia zębów;
  • zachęcanie do ograniczenia liczby zjadanych słodyczy i przekąsek;
  • uświadomienie potrzeby uczęszczania na wizyty kontrolne do stomatologa oraz leczenia zębów;
  • pogłębianie wiedzy uczniów na temat czystości zębów, dziąseł oraz utrzymywania świeżego oddechu.

Treści programowe będą realizowane przez poszczególne klasy drugie
w trakcie zajęć lekcyjnych, gdyż są spójne z realizowanym w szkole programem nauczania zintegrowanego i nie wymagają wykorzystywania dodatkowych godzin lekcyjnych. Istotą tego programu jest kształtowanie postaw i nauka przez zabawę.

Okres realizacji programu: luty – maj 2010 r.

W ramach programu „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”, w lutym i marcu, odbyły się spotkania z pielęgniarką szkolną, we wszystkich klasach drugich. Pielęgniarka przeprowadziła pogadankę o zasadach higieny jamy ustnej oraz pokaz prawidłowego szczotkowania zębów na modelu szczęki.

Ponadto drugoklasiści obejrzeli film pt.: „Światowa podróż Doktora Ząbka” i nauczyli się piosenki „Szła szczoteczka do kubeczka”.

Ogłoszony też został konkurs plastyczny dla klas II pod hasłem „Zęby myj, radośniej żyj”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu.

Co warto wiedzieć na temat zębów?

Zęby pokrywa płytka nazębna, która zawiera bakterie. Bakterie bardzo lubią cukier, dlatego po zjedzeniu słodyczy zamieniają się w kwasy – a raczej Kwasowe Potworki, które atakują zęby tworząc w nich dziury – ubytki.
Możecie zaobserwować to zjawisko. Wykonajcie doświadczenie!!
Do dwóch naczyń wsyp trochę drożdży. Do jednego z nich nasyp trochę cukru, a do drugiego nie. Zobacz, co się dzieje. Drożdże z cukrem bardzo szybko urosły, tak rosną Kwasowe Potworki w waszej jamie ustnej po zjedzeniu słodyczy.

Co zatem robić, aby mieć zdrowe zęby?

1. Szczotkuj dokładnie zęby co najmniej 2 razy dziennie: po śniadaniu i po kolacji.
2. Stosuj pastę z fluorem, który wzmocni twoje zęby.
3. Odwiedzaj stomatologa co najmniej dwa razy w roku.
4. Odżywiaj się zdrowo. Między podstawowymi posiłkami jedz tylko zdrowe przekąski (ser, chrupki, orzechy, jabłka, banany, ogórki).
5. Jeśli zjesz słodycze, pamiętaj o szybkim wyczyszczeniu zębów. Gdy nie masz takiej możliwości – żuj gumę bez cukru.

Rodzaje zębów dziecka, czyli zębów mlecznych:

a) siekacze – są jak dłuta, odcinają pokarmy.
b) kły – rozrywają pokarmy.
c) przedtrzonowce – przypominają dziadka do orzechów, zgniatają pokarm.
d) trzonowce – działają jak moździerz i tłuczek, mielą pokarmy.

Zęby mleczne po pewnym czasie wypadają /to jest naturalne/, a na ich miejscach wyrastają zęby stałe.

W wielu krajach istnieje tradycja związana z zębami oraz zdrowiem i higieną jamy ustnej np.:
KOREA: Gdy dziecku wypadnie ząb, rzuca go na dach domu mówiąc: „Czarny Ptaku, Czarny Ptaku, oddaję ci mój stary ząb i proszę, przynieś mi nowy!”
TAJWAN: Gdy dziecku wypadnie górny ząb, rzuca go na dach domu, gdy wypadnie dolny, chowa go pod łóżko.
JAPONIA: Dzieci rzucają ząb w górę lub na dach wołając: „Zmień się w ząb Oniego!” (Oni to japoński potwór o bardzo mocnych zębach)
POLSKA: Dzieci przechowują pierwsze zęby mleczne jako wspomnienie okresu wczesnego dzieciństwa lub oddają myszce mówiąc: „Myszko, myszko przynieś mi nowy ząbek”.

7 kwietnia 2010 r.


Z okazji Światowego Dnia Zdrowia wzięliśmy udział w przemarszu ulicami miasta Sejny.


przemarsz
przemarsz
przemarsz
przemarsz

10 kwietnia 2010 r.


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Zęby myj, radośnie żyj”

Regulamin

1.Postanowienia ogólne
Konkurs plastyczny przeprowadzony będzie w II klasach szkoły podstawowej. Konkurs jest elementem wspierającym zajęcia edukacyjne programu „Radosny uśmiech – Radosna przyszłość”.
Przedmiot konkursu: praca plastyczna propagująca higienę jamy ustnej i profilaktykę próchnicy zębów pod hasłem: „Zęby myj, radośnie żyj”.

Organizatorzy: koordynator programu na terenie szkoły, wychowawcy klas drugich, przedstawiciel PPIS w Sejnach.

2.Cel konkursu
Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie wśród dzieci zasad higieny jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zęby.
Cele szczegółowe:
* podniesienie poziomu wiedzy na temat prawidłowego sposobu pielęgnowania jamy ustnej,
* kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie,
* wyrobienie nawyku codziennego mycia zębów pastą z fluorem,
* wykształcenie nawyku prawidłowego, dokładnego szczotkowania zębów jako elementu profilaktyki próchnicy

3.Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas drugich szkoły podstawowej.

4.Zakres tematyczny
Praca plastyczna powinna dotyczyć tematyki prawidłowej higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów.

5.Zadania dla uczestników konkursu:
Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane przez dzieci:
- w technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki
- format: A-4, A-3
- materiał: papier, karton (mogą być kolorowe).
Autorem pracy plastycznej może być jedno dziecko.

Sposób opisania prac konkursowych:
Do pracy należy dołączyć karteczkę zawierającą informacje dotyczące uczestnika: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna szkolnego.
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sejnach

Termin składania prac: 30.04.2010 sala nr 6, do pani Wioletty Borodziuk

6.Kryteria oceny
Prace oceniane będą pod względem:
- zgodności z tematem,
- czytelności i komunikatywności dla odbiorcy,
- estetyki pracy

Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do 07.05.2010 r.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Wyniki konkursu plastycznego klas II - „Zęby myj, radośnie żyj”

I miejsce:
1. Dziemitko Dominika kl. II a
2. Chmielewska Magdalena kl. II b
3. Jarzembowicz Ewa kl. II c
II miejsce:
1. Kukolska Małgorzata kl. II a
2. Wieczorek Aleksandra kl. II b
3. Kołodziej Antoni kl. II c
III miejsce:
1. Przeborowski Krzysztof kl. II a
2. Ciborowski Paweł kl. II b
3. Jachimowicz Małgorzata kl. II c

GRATULUJEMY!

prace
prace


22 kwietnia 2010 r.


KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH - "Zagadki doktora Ząbka"

Test

Zamieszczamy TEST – sprawdź sam siebie

I. Wpisz rozwiązania zagadek: <
* Jest biała,
siedzi w tubie,
zęby nią czyścić lubię …………………………
* Co to jest? Na pewno wiesz!
Najeżona jest jak jeż
Lecz nikogo nie kłuje
Tylko zęby szoruje ……………………………………………….
* Na dużym fotelu pacjentów przyjmuje,
Rzadziej wyrywa, częściej plombuje ………………………………
* Służy do picia,
Służy do mycia,
Bez niej na Ziemi
Nie byłoby życia ……………………..

II. Ułóż hasło z rozsypanki wyrazowej:
posiłku szczoteczki. jak mieć używaj Chcesz zdrowe u ząbki, wiewióreczki każdym po

III. Zaznacz w kółeczko prawidłową odpowiedź:
1. Myję ręce:
a) gdy są brudne
b) przed jedzeniem
c) po skorzystaniu z toalety
d) w każdym z tych przypadków
2. Myję zęby:
a) tylko, kiedy wybieram się do dentysty
b) przynajmniej dwa razy dziennie po posiłku
c) tylko wtedy, gdy przypomni mi o tym mama
3. Podczas kąpieli:
a) myję całe ciało
b) myję tylko buzię, ręce i nogi
c) myję tylko prawą nogę, bo mama wieczorem sprawdza
4. Zęby myję:
a) szybko, aby zdążyć się jeszcze pobawić
b) machając jeden raz w lewo, jeden raz w prawo, tylko tak, aby w buzi
pachniało pastą
c) powoli i dokładnie, masując zęby, dziąsła i język kolistymi ruchami
5. Higiena to:
a) fajna zabawa
b) bajka na dobranoc
c) dbanie o czystość

Wyniki testu „Zagadki doktora Ząbka"

Konkurs odbył się dn. 22.04.2010r.
Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klas II

I miejsce:
1. Magdalena Bednarska kl. II a – 15 pkt.
2. Dominika Dziemitko kl. II a – 15 pkt.
3. Żaneta Jarzębowicz kl. II a – 15 pkt.
II miejsce:
1. Małgorzata Jachimowicz kl. II c – 14,5 pkt.
2. Aleksandra Wieczorek kl. II b – 14,5 pkt.
3. Ewa Jarzembowicz kl. II c – 14 pkt.
III miejsce:
1. Kacper Dulewicz kl. II b – 13,5 pkt.
2. Antoni Kołodziej kl. II c – 13,5 pkt.
3. Gabriel Krupiński kl. II b – 13,5 pkt.

GRATULUJEMY!

28 kwietnia 2010 r.


Spotkanie klas II z panią stomatolog

Galeria

spotkanie
spotkanie
spotkanie
spotkanie11 maj 2010 r.


Podsumowanie realizacji programu „RADOSNY UŚMIECH – RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ”.

Scenariusz spotkania pt.: "Dbam o zęby"

Przebieg:

1. POWITANIE

* PIOSENKA „Jesteśmy dzieciaki” (na melodię piosenki „Jesteśmy jagódki”)
Jesteśmy dzieciaki, małe uczniaki,
Razem w Sejnach mieszkamy.
Oczka mamy czarne, ale buźki czyste,
A jadamy głównie kefir i kapustę.

Ref. A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi,
Siedzimy wszyscy w szkole, wszyscy w szkole,
A nasze małe serca, małe serca,
Biją nam radośnie, bum tarara, bum tarara, bum tarara bum.

Lubimy koktajle, mleczne koktajle,
Oraz mleczne kremy z kakao.
A do tego warzyw jemy jak najwięcej
I chodzimy do dentysty raz na sześć miesięcy.

Ref. A kiedy czas nadchodzi, czas nadchodzi,
Siedzimy wszyscy w wannie, wszyscy w wannie,
I wszystkie grzeczne dzieci, grzeczne dzieci
Myją się radośnie szuru buru, szuru buru, szuru buru chlup.

2. INSCENIZACJA „WILK U DENTYSTY”(kl. II c)

- Na początku posłuchajcie, co przydarzyło się pewnemu wilkowi.
Narrator:
- W surduciku szarym,
W surduciku czystym
Przyszedł prosto z lasu
Raz wilk do dentysty.
Wilk:
- Panie doktorze,
Zęby mnie bolą.
Myłem je piaskiem,
Myłem je solą,
Płukałem szałwią,
Spałem w okładach –
Nic nie pomaga.
Bolą mnie nadal.
Zrób coś z zębami
Panie doktorze!
Narrator:
- i tu wilk wilczą
Paszczę otworzył.
Kły w niej błysnęły
Ostre i duże.
Doktor ze strachu,
Aż oczy zmrużył.
Ręce się trzęsą,
Nogi dygocą.
Doktor:
- Jak w takim stanie
Mam służyć pomocą?
Narrator:
- Włosy się jeżą,
Lata mu grdyka.
Wilk pysk otworzył
I nie zamyka!
Doktor:
- Trudno, niech dzieje się co chce!
Jak mu nie ulżę to mnie zje.
Narrator:
- Otarł więc czoło zroszone potem
I rzekł uprzejmie:
Doktor:
- Proszę na fotel!
Narrator:
- Znowu błysnęły wilcze zębiska,
Jeszcze większe gdy patrzeć z bliska
Zamknął więc oczy i szczypce ujął.
Doktor:
- Niech się nade mną
Święci zlitują!
Narrator:
- Schylił się, szarpnął
I w oka mgnieniu
Już i po zębie
I po cierpieniu.
Wilk uśmiechnięty zeszedł z fotela.
Wilk:
- Od dzisiaj we mnie
Masz przyjaciela.
Jak mam dziękować?
Jak się odwdzięczę?
Masz za to cztery skórki zajęcze.
Odwiedź mnie kiedyś,
Drogi doktorze.
Przyjmę jak króla
W mej wilczej norze.
Narrator:
- A gdy się za nim
Drzwi zamknęły,
Doktor z krawata rozluźnił przełyk.
Kraciastą chustką twarz całą wytarł
I westchnął ciężko:
Doktor:
- To ci wizyta!

3. PIOSENKA „DBAJ O ZĘBY” (KL. II c)

Wczesnym rankiem i zaraz po kolacji,
Szczoteczka rusza w mig do akcji.
Myje zęby oraz je szoruje,
A bakteriom tak rozkazuje: Precz! Precz! Precz!

Ref. Szur, szur z góry na dół,
Szast prast, w prawo w lewo,
Skok w bok, krok w tył,
Aby ząbek zdrowy był.

4. WIERSZ „KINO W ŁAZIENCE” kl. II b

- Jestem szczotka.
- Jestem tuba.
- Pani tuba jest za gruba.
- Jestem gruba, ale schudnę, bo to wcale nie jest trudne.
- Buzia sama się otwiera – mycie zębów będzie teraz.
Będę myła zęby póty, aż umyję – w dwie minuty!
- Teraz pora na mój występ –
Dam ci trochę wody czystej.
Wypłucz buzię, umyj szczotkę
I piosenki zanuć zwrotkę.

5. PIOSENKA „SZŁA SZCZOTECZKA DO KUBECZKA” (na melodię „Szła dzieweczka”) kl. II b

Szła szczoteczka do kubeczka,
Do kubeczka szła, do kubeczka szła.
I cieszyła się wraz ze mną
Jak piosenka ta, jak piosenka ta.

Ref. Kto zawsze, kto zawsze o zęby dba,
Ten uśmiech wesoły na twarzy ma.

6. INSCENIZACJA „MIKROBY” kl. II b

- Rozmawiamy nie tylko o zębach, ale również o naszym zdrowiu. Posłuchajcie, co trzeba robić, aby być zdrowym.
Mikroby razem:
- My jesteśmy mikroby,
Roznosimy choroby,
Czaimy się skrycie,
Czyhamy na życie!
Wirus:
- Gdzie Pani lubi mieszkać,
Pani Bakterio?
Bakteria:
- Za brudnym paznokciem,
W nie wypranych kocach,
W kurzu na podłodze,
Na niemytych owocach
W pierwszych lepszych brudach.
Wszędzie gdzie się uda.
A Pan, Panie Wirusie?
Wirus:
- Na brudnym obrusie,
Na nie umytych rękach,
Z daleka od wody.
Woda to udręka!
Bakteria:
- Zwłaszcza, jeśli z mydłem!
Wirus:
- Ach, mydło obrzydłe!
Na myśl samą słabnę z trwogi ….
Bakteria:
- Nie przesadzaj tak, mój drogi.
Szczęściem dla nas wielu ludzi
Zbytnio myciem się nie trudzi,
Więc choroby kwitną zdrowo ….
Mikroby razem:
- Do ataku, marsz, bojowo!
My jesteśmy mikroby,
Roznosimy choroby,
Czaimy się skrycie,
Czyhamy na życie! (wchodzą dzieci)
Chłopiec:
- Jak tu duszno!
Dziewczynka:
- Ile kurzu!
Chłopiec:
- Wpuśćmy tutaj trochę słonka (otwiera okno)
Niech świeci we wszystkich kątkach!
Dziewczynka:
- Przynieś prędko wiadro z wodą,
Daj mi szczotkę, tę ryżową,
A sam zetrzyj wszędzie kurz.
(dzieci sprzątają, a mikroby uciekają)
Mikroby:
- Ratunku! Pomocy!
Dzieci razem:
- Już kończymy sprzątanie,
Myjemy się starannie,
Bo gdy czystość w koło świeci,
Starsi zdrowi, zdrowe dzieci!

7. PIOSENKA „SZCZOTKA, PASTA” kl. II b

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,
tak się zaczyna wielka przygoda.
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym,
kto ich nie myje ten ma kłopoty.
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.

Ref.: Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo!
zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo!
w prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo!
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo!
Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć!

8. * występ klasy II a

- Wysłuchaliście wierszy i piosenek, a teraz podsumujmy nasze wiadomości:
Co należy robić, aby mieć zdrowe zęby?

9. (wchodzi 7 dzieci z hasłami)

1. Szczotkować zęby co najmniej dwa razy dziennie, szczególnie po jedzeniu i przed pójściem spać.
2. Szczotkować zęby pastą z fluorem i we właściwy sposób.
3. Używać szczoteczki o miękkim włóknie odpowiedniej do wieku.
4. Wymieniać szczoteczkę na nową, gdy włosie utraciło sztywność. Nowa lepiej czyści zęby.
5. Ograniczyć jedzenie słodyczy.
6. Jadać pokarmy przyjazne dla zębów – surowe warzywa, sery i świeże owoce.
7. Regularnie odwiedzać gabinet stomatologiczny.


- Wiecie już co robić dzieci kochane,
By ząbki były zdrowe, zadbane.
Powiedzcie teraz więc swym kolegom:
(wszyscy z hasłami):
* Zepsute zęby są do niczego!

10. Rozdanie nagród w konkursach.

11. Podziękowanie, pożegnanie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, za udział w uroczystości podsumowania programu „Radosny uśmiech - Radosna przyszłość” dotyczącego zdrowia i higieny jamy ustnej. Mamy nadzieję, że to czego dowiedzieliśmy się w trakcie jego realizacji przyda się wam podczas codziennej pielęgnacji jamy ustnej.

A oto mała galeria ze spotkania:
prace
prace
prace
prace
prace
prace
prace
prace
prace
prace
prace

Koordynator programu:
mgr Wioletta Borodziuk

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)