Program dla szkół - zdrowe żywienie 2018, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"„PROGRAM DLA SZKÓŁ”

Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do "Programu dla szkół”

"Program dla szkół” ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, Program jest skierowany do dzieci z klas I-V

Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W ramach nowego programu dzieci będą:
-otrzymywały bezpłatnie owoce i warzywa oraz produkty mleczne, -brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz pochodzenia żywności i rolnictwa.

Działania edukacyjne
Aby skutecznie i trwale wpłynąć na nawyki żywieniowe dzieci, udostępnianie mleka,owoców i warzyw odbywa się równolegle z licznymi działaniami edukacyjnymi, wybranymi i prowadzonymi przez szkołę
a) organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
I semestr- "Jesienne cudaki z warzyw i owoców"
II semestr- "Wiersze o mleku"- konkurs
b) organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym gospodarstw ekologicznych lub zakładów przetwarzających produkty mleczne, a także wycieczek na lokalne rynki, na których produkty te są oferowane,
c) organizowanie warsztatów kulinarnych,
d) zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych, w tym w formie grządek na parapecie, upraw w workach i donicach,
e) wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, z możliwością spożywania produktów regionalnych i ekologicznych,
f) stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.
g) gazetki tematyczne na holu szkoły o wybranych owocach i warzywach, wykonywane według ustalonego haromonogramu: Gazetki będą zawierały informacje o korzyściach płynących ze spożywania mleka, owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw. Będą prezentowały hasło i prace uczniów.

Miesiąc
Temat gazetki
Odpowiedzialna klasa
Wrzesień-mleko-koordynator
Październik-śliwka-I a
Listopad-gruszka-I b
Grudzień-marchew-II
Styczeń-jabłko-III a
Luty -pomidor-III b
Marzec -papryka-III c
Kwiecień -rzodkiewka-III d
Maj - kalarepa- Klasy IV
Czerwiec - truskawka- Klasy V

Ww. działania obejmują każdorazowo edukację z zakresu:
- zasad zdrowego żywienia;
- pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych;
- przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.
W zależności od rodzaju ww. działań ich wykonanie może również obejmować upowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa ekologicznego, w tym znakowania produktów ekologicznych.
Działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane będą m.in. przy współudziale i zaangażowaniu nauczycieli oraz rodziców dzieci uczestniczących w programie.

W długookresowej perspektywie realizacja programu, przyczyni się do wzrostu zainteresowania spożywaniem krajowym produktów mlecznych oraz owoców i warzyw.

Owocowo-warzywne cudaki. Nasze prace:
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia

28 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Sejnach, podczas świątecznego apelu miało miejsce podsumowanie szkolnego konkursu ma wiersz o mleku i jego przetworach. Konkurs był skierowany do uczniów klas I- V. Wpłynęło 45 utworów. Wszystkie osoby zostały nagrodzone przez wspaniałego sponsora – Mlekpol. Przybyłe na uroczystość przedstawicielki firmy Mlekpol wręczyły nagrody.

Wyniki konkursu na wiersz o mleku
I miejsce – Szymon Statkiewicz kl. III d
II miejsce – Karolina Gryziewicz kl. III a
III miejsce – Gabriela Stankiewicz kl. I a
Wyróżnienie:
• Aleksander Bakuła kl. IV b
• Nadia Zubowicz kl. I a
Pozostałe osoby, które brały udział w konkursie otrzymały nagrody za udział.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z upominków od sponsora.
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
Konkurs koordynowały: Jolanta Luto i Elżbieta Wróblewska

Relacja na stronie MLEKPOL

Wiersze konkursowe o mleku

Koordynatorzy na terenie szkoły - Jolanya Luto
Realizatorzy - wychowawcy klas

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)