Program Bezpieczna Energia 2008, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Bezpieczna Energia RWE

RWE - jedna z pięciu największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu.
RWE uczy dzieci bezpiecznego korzystania z prądu.

Bezpieczna Energia STOEN to program edukacyjny, stworzony przez Fundację STOEN RWE w 2005 roku.
W marcu 2009 r. klasy I naszej szkoły przystąpiły do programu "Bezpieczna Energia RWE". Celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zasad korzystania z elektryczności i wykształcenie w nich umiejętności bezpiecznego obchodzenia się z prądem. Pierwszym krokiem w realizacji programu jest udział pierwszaków w konkursie plastycznym "Narysuj Bezpieczną Energię, czyli jeden lub kilka sposobów bezpiecznego obchodzenia sie z prądem".

OTO WYBRANE PRACE KONKURSOWE
ulotka
Krzysztof Przeborowski klasa 1 a

ulotka
Mateusz Matulewicz klasa 1 a

ulotka
Magdalena Chmielewska klasa 1 b

ulotka
Weronika Jadeszko klasa 1 b

ulotka
Julia Bizio klasa 1 c

ulotka
Natalia Giedrojć klasa 1 c

W ramach programu „Bezpieczna Energia RWE” nauczyciele klas pierwszych przeprowadzą cykl 6 zajęć z dziećmi, które będą miały na celu:

  1. Wyjaśnienie, czym jest energia elektryczna i jaką rolę odgrywa w życiu codziennym
   a) uświadomienie dzieciom, jak pożyteczny i jak niebezpieczny jest prąd,
   b) przedstawienie sposobu przepływu prądu,
   c) prezentacja różnych urządzeń elektrycznych.
  2. Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami produkowania energii elektrycznej:
   a) prezentacja różnych źródeł energii oraz rodzajów elektrowni.
  3. Przedstawienie zagrożeń płynących z niewłaściwego obchodzenia się z prądem:
   a) wpojenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi znajdującymi w mieszkaniach,
   b) przekazanie zasad prawidłowego reagowania na sytuacje zagrożenia.
  4. Kształtowanie nawyków konieczności poszanowania i oszczędzania energii elektrycznej.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w oparciu o materiały przygotowane przez Fundację RWE, a są to: karty pracy, plansze i książeczka „Bezpieczna Energia RWE” dla każdego ucznia. Założeniem programu jest aktywny udział dzieci, dlatego też na zajęciach poznają wiele ciekawych gier i zabaw.

Tematy zajęć w realizacji programu:

  1. Z wizytą w Prądolandii.
  2. W krainie Prądolandii – urządzenia elektryczne w domu.
  3. W krainie Prądolandii – zasady „Bezpiecznej energii”.
  4. W krainie Prądolandii – energia elektryczna w naszym otoczeniu.
  5. Czy prąd można oszczędzać?
  6. Prądolandia – czyli, co wiemy o bezpiecznej energii.

Na potrzeby programu została stworzona interaktywna strona internetowa bezpiecznaenergia.pl, po której oprowadzają internautów Wolterek i Kontrolka z Prądolandii – bohaterowie materiałów przygotowanych na potrzeby akcji. Będą nam oni towarzyszyć w każdych zajęciach.
ulotkaulotka

Na stronie, poza praktycznymi poradami dotyczącymi posługiwania się urządzeniami zasilanymi przez energię elektryczną, kolorowankami i tapetami na pulpit dostępne będą wszelkie informacje związane z organizacją zajęć w ramach programu.

Przykładowy scenariusz jednego z zajęć:

TEMAT: Z wizytą w Prądolandii.
Czas: 30 – 45 min.
Formy pracy: grupowa, indywidualna, zbiorowa.
Metody: Pogadanka, burza mózgów, praca z kartami zadaniowymi, prezentacja, ćwiczenia. Środki dydaktyczne: napis PRĄDOLANDIA, sylwetki Wolterka i Kontrolki, tekst wiersza pt. „Pstryk” J. Tuwima, kawałek kabla, wycięte „Iskierki” dla każdego dziecka, instrument perkusyjny, książeczka „Bezpieczna Energia”, historyjka obrazkowa i karta pracy dla każdego dziecka.
Przebieg zajęć:

1. Zabawa w kręgu, wprowadzająca – „Płynące uściski”.
Dzieci siadają w kręgu (na krzesełkach lub na dywanie). Nauczyciel wyjaśnia zasady zabawy:
- Chciałabym dzisiaj każdemu z was przesłać mój uścisk dłoni, ale tak, by był on niewidoczny. Dlatego, chwyćcie się za ręce i nie puszczajcie się. Stworzymy zamknięty krąg. Za chwilę ścisnę nieco mocniej dłoń dziecka po mojej prawej lub lewej stronie – będzie to zagadką, w którą stronę popłynie mój uścisk. Dziecko, którego dłoń uścisnę, przekazuje uścisk koledze/koleżance, którą trzyma za rękę. Kolejne dziecko robi tak samo – czyli uścisk dłoni podajemy dalej, aż wróci on do mnie.
- Pamiętajcie – uścisk płynie przez nasze dłonie, ale go nie widzimy.
Rozmowa z dziećmi na temat:
- W którą stronę popłynęły uściski?
- Czy nie było ich widać?
- Co wokół nas, w naszym otoczeniu, płynie też w niewidoczny sposób? (wiatr, powietrze, czas, itp….)

2. Pogadanka z prezentacją „Prądolandia i jej bohaterowie – Wolterek i Kontrolka”.
Dzieci pozostają jeszcze przez chwilę w kręgu. N-l wprowadza je w temat zajęć, wykorzystując do rozmowy gotowe pomoce (napis PRĄDOLANDIA, sylwetki Wolterka i Kontrolki) - Do mojego powitania dołączają się dzisiaj dwie nowe postacie: Wolterek i Kontrolka. Mieszkają w krainie, która nazywa się Prądolandia. Jak sama nazwa wskazuje, mieszkańcy Prądolandii dużo wiedzą o ….? No właśnie, jak myślicie, o czym oni mogą dużo wiedzieć? (o prądzie elektrycznym)
- Razem z Wolterkiem i Kontrolką będziecie się uczyć, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej.

3.Ćwiczenie z wykorzystaniem Burzy mózgów – Co to jest prąd elektryczny?
Dzieci wracają do ławek. N-l zapisuje na tablicy pytanie „Co to jest prąd?” i prosi uczniów, aby podawali swoje odpowiedzi. Każdą z nich zapisuje hasłowo na tablicy, tworząc mapę skojarzeń np.:

CO TO JEST PRĄD?

Coś groźnego - iskra, światło itp.

4. Rozmowa na podstawie wiersza „Pstryk”
N-l prosi dzieci, żeby zapamiętały, co autor mówi w wierszu o prądzie. N-l odczytując wiersz „Pstryk” pokazuje włącznik światła, zapala i gasi światło, demonstruje kawałek kabla itp.
- Czego dowiedziałyście się z wiersza o prądzie? (prąd to ognik, przewodnik, jest w drucie, jest elektryczny, jest bystry, daje światło itp.)

5. Zabawa ruchowa „Ładunki elektryczne – iskierki”
N-l wykorzystując sylwetkę Wolterka lub Kontrolki oraz symbol „ładunku elektrycznego-iskierki” uściśla rozumienie pojęcia „prąd”
- Wiecie, co Wolterek mówi o prądzie???.....że to są takie małe ładunki elektryczne, które płyną w kablu w jednym kierunku. Za chwilę w zabawie każdy z was stanie się takim „ładunkiem elektrycznym”, taką „iskierką”.
Organizacja zabawy ruchowej:
Każde dziecko dostaje symbol „ładunku elektrycznego” i koloruje wg wzoru nauczyciela. Przypina lub zawiesza na szyi jak medal i tym samym wchodzi w rolę. N-l zwraca uwagę, że niektóre „ładunki” mają strzałkę w prawo, inne w lewo.
Na początku dzieci biegają swobodnie po Sali (w rytm muzyki z instrumentu perkusyjnego).
Na słowo „PSTRYK”- zatrzymujemy muzykę i „ładunki” łączą się, chwytając się za ręce, tworząc dwa koła. Jedno koło tworzą „ładunki płynące w prawo”, drugie – „ładunki płynące w lewo”. Puszczamy muzykę i dzieci kręcą się rytmicznie w swoją stronę, jednocześnie naśladując rękoma ruch „fali” – opadanie i podnoszenie.

6. Praca z kartą zadaniową.
N-l prowadzi krótką pogadankę, podsumowującą dotychczas zdobyte wiadomości.
- Wiemy od Wolterka, co to jest prąd, potrafimy go sobie wyobrazić pod postacią „iskierki”.
- Nie wiemy jednak, skąd prąd płynie do gniazdka i kto o to dba. Pomoże nam w tym Kontrolka, która zaciekawiona nazwą RWE, postanowiła o wszystkim się dowiedzieć od pana elektryka. Posłuchajcie.
N-l odczytuje krótki fragment z książki „Bezpieczna Energia RWE” (s.6), a następnie pyta:
- Gdzie powstaje prąd? (Prąd powstaje w elektrowni, a potem jest u nas w domu itp.)
Następnie dzieci pracują indywidualnie. Wycinają z załącznika do karty pracy rozsypaną historyjkę obrazkową „Droga prądu”, którą mają uporządkować. Następnie wybrane dziecko opowiada, jaka jest droga prądu, żeby w domach mogły działać urządzenia elektryczne.
N-l rozdaje karty pracy, na których dzieci pod właściwym wyrazem przyklejają obrazki z historyjki.

7. Zakończenie zajęć.


1 czerwca 2009 r. klasy pierwsze zakończyły tealizację programu "Bezpieczna energia RWE". W każdej z klas przeprowadzono 6 ciekawych i pożytecznych zajęć, które przygotowały uczniów do bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.
Program zakończył się konkursem plastycznym "Kraina Prądolandii". Prace zostały wykonane z udziałem wszystkich uczniów klas I. Wysłałyśmy do Warszawy na adres Fundacji RWE 47 prac plastycznych. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do dnia 16 czerwca 2009 r. Uczniowie klas, które zajmą trzy pierwsze miejsa otrzymają nagrody rzeczowe.
Życzymy powodzenia! Poniżej prezentujemy niektóre z wysłanych prac pierwszaków.

konkurs
Dominika Dziemitko 1a

konkurs
Gabryś Krupiński kl. Ib

konkurs
Miłosz Karłowicz 1a

konkurs
Natalka Morowska 1b

konkurs
praca zbiorowa kl 1c 22 uczniow wych. mgr E. Moluszys

konkurs
Sebastian Jankowski 1b

konkurs
Żanetka Jarzębowicz 1a

Koordynator programu
na terenie szkoły
pani mgr Wioletta Borodziuk

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)