Owoce i warzywa w szkole 2016, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Europejski program edukacyjny dla uczniów klas I - VI
„Owoce i warzywa w szkole”.

W roku szkolnym 2016/2017 bierzemy udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”.


Zaplanowane działania


1. Konkurs szkolny pod hasłem „Jesienne cudaki z warzyw i owoców”.
Cele konkursu:
rozbudzenie inwencji twórczej dzieci inspirowanej darami ziemi głównie warzywami i owocami
promowanie zdrowego żywienia wśród dzieci
zaprezentowanie szerszemu kręgowi odbiorców pomysłowości w wykorzystaniu plonów przyrody-warzyw i owoców- do celów twórczych
stworzenie atmosfery wspólnej zabawy

2. Gazetki tematyczne o wybranych owocach i warzywach, wykonywane według ustalonego haromonogramu:
Gazetki będą zawierały informacje o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw. Będą prezentowały hasło i prace uczniów.

Wrzesień-papryka-koordynator
Październik-śliwka-I
Listopad-gruszka-II a
Grudzień-marchew-II b
Styczeń-jabłko-II c
Luty -pomidor-II d
Marzec -truskawka-III a
Kwiecień -rzodkiewka-III b
Maj -borówka-III c
Czerwiec -kalarepa-III d

3. Wycieczki do sadu lub ogrodu
4. Zakadanie i prowadzenie mini ogródków na parapecie w klasie ( rzeżucha, szczypior, kiełki itp.)
5. Organizowanie warsztatów kulinarnych, z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu - wspólne wykonanie i spożywanie sałatki owocowej, warzywnej, surówki ,soku lub koktajku albo kanapek
6. Zorganizowanie wystawki owoców i warzyw w „Klasowych kącikach przyrodniczych”.
7. Zabawy edukacyjne (rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą zmysłów , układanie puzzli i zagadek)
8. Wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania. Ważnym aspektem edukacyjnym programu wpływającym na jego skuteczność jest również element wspólnego jedzenia w klasie owoców i warzyw przez uczniów. Dla dzieci bowiem bardzo istotne są wzorce zachowań zaczerpnięte od innych rówieśników, a także od rodziców i nauczycieli
9. Współpraca ze stołówką szkolną, gdzie uczniowie otrzymywać będą soki, owoce i warzywa.
10. Artykuł w gazetce szkolnej nt zdrowego odżywiania i piramidy żywieniowej.


Konkurs „Jesienne cudaki z warzyw i owoców”


Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas I-VI. Rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach klas: I – III i klas: IV – VI.

Cele konkursu:
- promowanie spożywania warzyw i owoców poprzez zabawę artystyczną z nimi związaną,
- zachęcanie dzieci do częstego spożywania warzyw, owoców oraz soków owocowo-warzywnych,
- uświadamianie wśród dzieci zdrowotnych zalet codziennego spożywania owoców i warzyw,
- uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw dotyczących zdrowego stylu odżywiania się,
- rozwijanie wyobraźni twórczej i plastycznej.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
- prace wykonujemy samodzielnie,
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę,
- pracę wykonujemy z dowolnych owoców lub warzyw,
- każda praca powinna być podpisana.
Kryteria oceny:
- pomysłowość i oryginalność,
- estetyka pracy,
- wkład pracy ucznia.

Ze względu na estetykę i świeżość owoców i warzyw wyznaczono tylko jeden dzień na składanie prac – 26 września 2016 r.
Miejsce składania prac: hol obok szatni.
Organizatorzy:J. Luto, M. Liszkowska, M. Kisielewska

Wyniki szkolnego konkursu JESIENNE CUDAKI Z WARZYW I OWOCÓW


Konkurs został ogłoszony w szkole 16 IX 2016 r. Podpisane prace należało dostarczyć do szkoły 26 września 2016 r.
Ze względu na estetykę i świeżość owoców i warzyw wyznaczono tylko jeden dzień na składanie prac.
Konkurs adresowany był do wszystkich chętnych uczniów klas I-VI. Zgłoszono 45 prac z klas I-III i 23 prace z klas IV- VI, w sumie 68 prac. Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę: oryginalność, inwencję twórczą dzieci, estetykę oraz zgodność z regulaminem konkursu.

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:

Klasy I-III
Okulanis Mateusz kl. I
- Leonowicz Paulina kl. II b
Przemek Palanis kl. II a
- Lena Liszkowska kl. II b
Denis Luto kl. II a
- Mikołaj Jurgielanis kl. III a
Aleksandra Gudziewska kl. III a
- Hania Janczulewicz kl. III c
Jankowska Wiktoria kl. III c
- Zuzanna Stanisławajtis kl. III c

Klasy IV-VI
Wiktoria Tujakowska kl. IV a
- Dominik Gryziewicz kl. V b
Klaudia Budowicz kl. IV b
- Aleksandra Liszkowska kl. V b
Kamila Draugialis kl. IV b
- Weronika Bednarska kl. VI a
Klaudia Połuboczek kl. IV b
- Joanna Pietranis kl. VI a

Nasze prace:

praca konkursowa
praca konkursowa
praca konkursowa
praca konkursowa
praca konkursowa
praca konkursowa
praca konkursowa
praca konkursowa
praca konkursowa
praca konkursowa

Komisja konkursowa:
J. Luto, M. Liszkowska, M. Kisielewska, W. Kibisz


W kąciku przyrody klasy III a

Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie poznawali wygląd i nazwy roślin uprawiaych w Polsce na polach.
Poznali pojęcia : rośliny okopowe, rośliny zbożowe, rośliny oleiste oraz właściwości tych roślin i sposoby ich wykorzystania.
Aby utrwalić te wiadomości zorganizowali wystawkę naturalnych okazów w klasowym kąciku przyrody.

kącik przyrody
kącik przyrody
kącik przyrody
kącik przyrody

Koordynator na terenie szkoły:
Jolanta Luto

Realizatorzy:
wychowawcy i uczniowie

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła po raz kolejny została zgłoszona do udziału w programie „Owoce i warzywa w szkole”.


Celem programu jest:
- Trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.
- Propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.

Zgłoszeni do programu uczniowie klas I – III będą otrzymywali nieodpłatnie 2/3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze świeże owoce, warzywa oraz soki.

Zaplanowane działania:
1. Konkurs „Warzywno-owocowe zwierzaki-cudaki”
2. Gazetki tematyczne o wybranych owocach i warzywach, wykonane wg. Ustalonego harmonogramu:
I a – wrzesień 2015 – jabłko
I b – październik – ogórek
I c – listopad – gruszka
I d – grudzień – marchew
II a – styczeń 2016 – papryka
II b – luty – pomidor
II c – marzec – truskawka
Ii d – kwiecień – rzodkiewka
III a – maj – borówka amerykańska
III b – czerwiec – kalarepa
3. Wystawki prac plastycznych
4. Wycieczki poglądowe np. do sadu, do ogrodu warzywnego
5. Spotkania z pielęgniarką nt. zdrowego odżywiania
6. Warsztaty kulinarne – wspólne wykonanie i spożywanie np. sałatki owocowej, surówki warzywnej, soku.
7. Wspólne spożywanie w klasie owoców i warzyw.
8. Założenie i prowadzenie hodowli roślin np. rzeżuchy, szczypiorku, kiełków.
9. Zorganizowanie warzywno-owocowego tygodnia – wybór króla warzyw i króla owoców.

REALIZACJA PROGRAMU

W maju klasy I - III zorganizowały owocowo-warzywny tydzień. Uczniowie zapisywali jakich owoców i warzyw w tych dniach najwięcej spożywali. Okazało się, że lubią paprykę, rzodkiewkę, marchewkę, sałatę, banany, truskawki. Jednak najchętniej i najczęściej sięgają po jabłka i ogórki.
Wyniki owocowo-warzywnego tygodnia klasy przedstawiły na pracach plastcznych, które można było obejrzeć na holu szkolnym.

Oto zdjęcia z tej wystawy:
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce

Koordynator na terenie szkoły:
Małgorzata Małkińska

Realizatorzy:
wychowawcy i uczniowie

Nasza szkoła w roku szkolnym 2014/2015 po raz kolejny przystąpiła do Europejskiego programu: „Owoce i warzywa w szkole”. Cele i zadania pozostają takie, jak w poprzednich latach.


Program „Owoce i warzywa w szkole” jest kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014.
Program jest skierowany do dzieci z klas I-III

Cele programu to przede wszystkim:
- trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe
- podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – a także propagowanie zdrowego odżywiania i szerzenie wiedzy na temat pochodzenia owoców i warzyw poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole.

W długiej perspektywie realizacja ww. celów może skutecznie przeciwdziałać:
- wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym
- wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych
- spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

W ramach programu uczniowie mają okazję poznawać zasady zdrowego żywienia, co sprzyja wyrobieniu dobrych nawyków żywieniowych. Dzieci utrwalają te nawyki poprzez:
- spożywanie kilka razy w tygodniu porcji owocowo-warzywnych otrzymywanych w szkole
- uczestniczenie w specjalnych działaniach edukacyjnych poświęconych zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.

Udostępnianie owoców i warzyw

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje produkty owocowe i warzywne przez 10 tygodni w I semestrze i 10 tygodni w II semestrze.
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2,3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują w ramach programu:
- świeże owoce: jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie
- świeże warzywa: marchew, paprykę słodką, rzodkiewki, kalarepę, pomidorki koktajlowe
- soki owocowe, warzywne i mieszane

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkoły odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca.
Owoce i warzywa:
a) spożywane będą w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły podstawowej wyłącznie przez dzieci z klas I-III, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie
b) nie będą spożywane na przerwach, podczas których dzieciom uczestniczącym w programie wydawane są regularne posiłki np. obiady

Działania edukacyjne
– udostępnianie owoców i warzyw to nie wszystko!
Aby skutecznie i trwale wpłynąć na nawyki żywieniowe dzieci, udostępnianie owoców i warzyw odbywa się równolegle z licznymi działaniami edukacyjnymi, wybranymi i prowadzonymi przez szkołę

Zaplanowane działania:
1. konkurs " WARZYWNO-OWOCOWE zwierzaki-cudaki". Cele konkursu to:
- rozbudzenie inwencji twórczej dzieci inspirowanej darami ziemi głównie warzywami i owocami
- promowanie zdrowego żywienia wśród dzieci
- zaprezentowanie szerszemu kręgowi odbiorców pomysłowości w wykorzystaniu plonów przyrody-warzyw i owoców- do celów twórczych
- stworzenie atmosfery wspólnej zabawy

2. gazetki tematyczne o wybranych owocach i warzywach, wykonywane według ustalonego haromonogramu: Gazetki będą zawierały informacje o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw. Będą prezentowały hasło i prace uczniów.
MIESIĄC - TEMAT GAZETKI - KLASA
Wrzesień - marchewka - I a
Październik - śliwka - I b
Listopad - jabłko - I c
Grudzień - pomarańcza - I d
Styczeń - bana - II a
Luty - gruszka - II b
Marzec - ogórek - III a
Kwiecień - sałata - III b
Maj - rzodkiewka - III c
Czerwiec - truskawka - koordynator

3. Wycieczki do sadu lub ogrodu

4. Zakadanie i prowadzenie mini ogródków na parapecie w klasie ( rzeżucha, szczypior, kiełki itp.)

5.organizowanie warsztatów kulinarnych, z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu - wspólne wykonanie i spożywanie sałatki owocowej, warzywnej, surówki ,soku lub koktajku albo kanapek

6. wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania. Ważnym aspektem edukacyjnym programu wpływającym na jego skuteczność jest również element wspólnego jedzenia w klasie owoców i warzyw przez uczniów. Dla dzieci bowiem bardzo istotne są wzorce zachowań zaczerpnięte od innych rówieśników, a także od rodziców i nauczycieli

7. współpracę ze stołówką szkolną, gdzie uczniowie otrzymywać będą soki , owoce i warzywa.

Działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane będą m.in. przy współudziale i zaangażowaniu nauczycieli oraz rodziców dzieci uczestniczących w programie.

OWOCE I WARZYWA SĄ WAŻNE!
Wprowadzenie od najmłodszych lat właściwej, zróżnicowanej diety, bogatej w owoce i warzywa, może w znaczącym stopniu wpłynąć na zachowanie dobrego zdrowia przez całe życie oraz ograniczyć ryzyko nadwagi czy wręcz otyłości. Właściwe odżywiane jest niezbędne zarówno dla rozwoju fizycznego, jak i umysłowego dzieci: zwiększa odporność ich organizmu oraz wpływa korzystnie na możliwość koncentracji. Dieta bogata w owoce i warzywa dostarcza dzieciom energii do nauki. Sprzyja osiąganiu dobrych wyników, ponieważ witaminy i składniki mineralne są niezbędne do tego, aby sprostać dużemu wysiłkowi związanemu z nauką w szkole.

REALIZACJA PROGRAMU

Warsztaty kulinarne - Witaminki, witaminki - czyli robimy sałatkę owocową

Hej chłopaki i dziewczynki czy Wy jecie witaminki?
Dzieci przyszły do szkoły wyposażone w nietypowe przyrządy: deseczkę do krojenia, fartuszek no i oczywiście kolorowe, pachnące owoce. Na zajęciach dzieci najpierw dużo opowiadały o zdrowej żywności i odpowiednim odżywianiu, które jest tak ważne dla rozwoju Ich ciała i umysłu. Po krótkim wstępnie nadszedł czas na najciekawszą cześć zajęć, którym było krojenie sałatki. Dzieci przystąpiły do pracy, oczywiście nie zapominając o wcześniejszym umyciu rąk. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z tym zadaniem, które początkowo sprawiało wrażenie niezwykle trudnego. Bardzo sprawnie posługiwały się nożem i innymi przyrządami, ale to nic dziwnego bo przecież codziennie pomagają mamie w kuchni. Miseczki szybciutko napełniały się smacznymi, pachnącymi owocami, które zachęcały do degustacji, ale uczniowie nie dali się jednak skusić, cierpliwie czekając końca. Gdy w miseczce znalazły się już wszystkie owoce, nadszedł czas na degustację. Dzieciaki z apetytem zjadały kolejne porcje tak pysznego deseru, który przecież same przygotowały. Po takich zajęciach każdy uczeń zapamięta, że to co zdrowe może być również baaardzo smaczne.

owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce

Konkurs „Warzywno-owocowe Zwierzaki Cudaki” został rozstrzygnięty.

Konkurs został ogłoszony w szkole 15 IX 2014 r. Podpisane prace należało dostarczyć do szkoły 22 września 2014 r. do sali nr 3. Ze względu na estetykę i świeżość owoców i warzyw wyznaczono tylko jeden dzień na składanie prac. Celem konkursu było:
rozbudzenie inwencji twórczej dzieci inspirowanej darami ziemi
promowanie zdrowego żywienia wśród dzieci
zaprezentowanie szerszemu kręgowi odbiorców pomysłowości w wykorzystaniu plonów przyrody do celów twórczych
stworzenie atmosfery wspólnej zabawy.
Konkurs adresowany był do wszystkich chętnych uczniów klas I-VI. Zgłoszono 121 prac. Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę: samodzielność wykonanej pracy, oryginalność, inwencję twórczą dzieci oraz zgodność z regulaminem konkursu. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

Klasy I-III
I miejsce Maciej Faszczewski kl. I d
II miejsce Marlena Morawska kl. III c
III miejsce Klaudia Budowicz kl. II b
Klasy IV-VI
I miejsce Iza Janczulewicz kl. VI a
II miejsce Andrzej Jurczyk kl. V b
III miejsce Joanna Krzesicka kl. IV c

owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce

Konkurs przygotowały:
Jolanta Luto i Teresa Twardowska

Koordynator na terenie szkoły:
Jolanta Luto

Realizatorzy:
wychowawcy i uczniowie

Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny przystąpiła do Europejskiego programu: „Owoce w szkole”. Cele i zadania pozostają takie, jak w poprzednich latach.


owoce Program “Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I- VI. Celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym.

Dzieciom kl. I – III uczestniczącym w programie udostępnia się: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Przewiduje się, że program będzie urozmaicony różnymi formami pracy z uczniami.

Zaplanowane działania:
- konkurs „Owocowe Cudaki” promujący zdrowy styl życia. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do częstszego spożywania owoców i warzyw oraz soków owocowych i warzywnych poprzez zabawę artystyczną,
- konkurs „Na hasło” – dla uczniów klas IV – VI – II semestr roku szkolnego 2013/2014,
- konkurs na „Plakat”- dla uczniów klas I – III – w II semestrze roku szkolnego 2013/2014,
- gazetki tematyczne o wybranych owocach i warzywach, wykonywania według ustalonego haromonogramu,
- współpracę ze stołówka szkolną, gdzie uczniowie otrzymywać będą soki i owoce,- zajęcia w ramach edukacji przyrodniczej i wychowania fizycznego – informujących uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych w klasach I – III,
- zorganizowanie w czerwcu dnia owocowo – warzywno – sokowego.
Realizatorzy podczas trwania programu przekażą wiedzę kształtującą wśród dzieci świadomość właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA

owoce 1. Dbaj o różnorodność spożywanych produktów.
2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej.
3. Produkty zbożowe powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii (kalorii).
4. Spożywaj codziennie co najmniej dwie duże szklanki mleka. Mleko można zastąpić jogurtem, kefirem, a częściowo także serem.
5. Mięso spożywaj z umiarem.
6. Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców.
7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych, a także produktów zawierających dużo cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych.
8. Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy.
9. Ograniczaj spożycie soli.
10. Pij wystarczającą ilość wody.
11. Nie pij alkoholu.
( INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIAim. prof. dra med. Aleksandra Szczygła)

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Owocowo – warzywne Cudaki”

owoce Konkurs jest adresowany do uczniów klas: I – VI.
Rozstrzygany będzie dwóch kategoriach klas: I – III i klas: IV – VI.

Cele konkursu:
- promowanie spożywania warzyw i owoców poprzez zabawę artystyczną z nimi związaną,
- zachęcanie dzieci do częstego spożywania warzyw, owoców oraz soków owocowo-warzywnych,
- uświadamianie wśród dzieci zdrowotnych zalet codziennego spożywania owoców i warzyw,
- uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw dotyczących zdrowego stylu odżywiania się,
- rozwijanie wyobraźni twórczej i plastycznej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
- prace wykonujemy samodzielnie,
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę,
- pracę wykonujemy z dowolnych owoców lub warzyw,
- każda praca powinna być podpisana.

Kryteria oceny:
- pomysłowość i oryginalność,
- estetyka pracy,
- wkład pracy ucznia.

Pracę należy dostarczyć 30 września 2013 r. (sala nr 15, - pani E. Doroszko)

Przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Życzymy powodzenia!
Organizatorzy

Konkurs „Owocowo –warzywne Cudaki” został rozstrzygnięty.

owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce
owoce

Klasy I – III:
I miejsce: Wiktoria Anzel kl. I a
Szymon Kruszyłowicz kl. II b
Zuzanna Rzepiejewska kl. III a
Mateusz Sokołowski kl. I a
Stanisław Milewski kl. I b

II miejsce: Bartek Urbański kl. I a
Julia Pogorzelska kl. I b
Maciej Gryguć kl. III a

III miejsce: Julia Żegarska kl. I a
Maja Zianowicz kl. III b
Maja Hołdyńska kl. II c

Wyróżnienia:
Hubert Chmielewski kl. II c
Patryk Luto kl. II b
Ola Liszkowska kl. II b
Hubert Ziniewicz kl. I a
Julia Rydzewska kl. I a
Aleksandra Linkiewicz kl. I a
Maciej Linkiewicz kl. I a
Tomasz Popiel kl. I a
Patryk Jankowski kl. I a
Iza Łabanowska kl. I a
Wiktoria Tujakowska kl. I a
Ania Niechciałkowska kl. I b
Patrycja Maksimowicz kl. I b
Jakub Radziun kl. I b
Marlena Klidzio kl. I b
Julia Tur kl. III b

Klasy IV – VI:
I miejsce: Dominika Dziemitko kl. VI a
Iza Janczulewicz kl. V a
II miejsce: Magdalena Klucznik kl. V c
III miejsce: Wojtek Gryguć kl. V a
Wyróżnienia:
Kinga Pawełek kl. V c
Edyta Leończyk kl. V c
Weronika Jodzis kl. VI b
Magda Masianis kl. IV c

Osoby nagrodzone za udział:
Julia Borodziuk kl. II
Patrycja Sosnowska kl. III b
Natalia Chatkowska kl. II b
Laura Buchowska kl. II b
Dominik Rydzewski kl. III c
Norbert Pawełek kl. I b
Mateusz Jankowski kl. III b
Dominika Gaber kl. I a
Bartek Kosiński kl. I a
Julia Milewska kl. I a
Marta Gwiazdowska kl. I a
Izabela Andruczyk kl. I a
Klaudia Budowicz kl. I b
Kinga Masłowska kl. III b
Michał Łabanowski kl. I a
Marlena Moroz kl. II c
Kinga Lutyńska kl. III b
Weronika Bednarska kl. III a
Hania Staniewicz kl. I b
Zuzia Sokołowska kl. I b
Ania Jurkiewicz kl. II c
Paulina Masłowska kl. V a
Kacper Dulewicz kl. VI b
Mateusz Radziun kl. IV b
Julia Bizio kl. VI c
Marcelina Idzikowska kl. V c
Natalia Morawska kl. VI b
Kamila Walento kl. V b
Urszula Andruczyk kl. IV b

Spotkanie z rodzicami

owoce Dnia 20 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców z panią W. Rapczyńską na temat zdrowego odżywiania. Spotkanie miało na celu uświadomienie rodziców jak należy dbać o prawidłowy rozwój dzieci, biorąc pod uwagę wszechstronny ich rozwój i wpojenie nawyku zdrowego żywienia już od najmłodszych lat.

Sprawozdanie z realizacji programu

Europejski program „ Owoce w szkole” był realizowany w klasach I - VI Szkoły Podstawowej w Sejnach w roku szkolnym 2013/2014.

Został umieszczony w widocznym miejscu plakat informujący o przystąpieniu szkoły do programu: „ Owoce w szkole”. Informacje o programie zostały przekazywane przez koordynatorów programu wychowawców. Dzięki przystąpieniu do programu uczniowie zdobyli większą świadomość odnośnie zdrowotnych zalet codziennego spożywania porcji warzyw, owoców czy picia soków owocowych i warzywnych.

Program został urozmaicony różnymi formami pracy z uczniami. Uczniowie wzięli udział w konkursie „Owocowe Cudaki” promujący zdrowy styl życia. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do częstszego spożywania owoców i warzyw oraz soków owocowych i warzywnych poprzez zabawę artystyczną. Konkurs odbył się w październiku 2013 roku.

Ogłoszenie konkursu „Owoce i warzywa jemy, mleko pijemy, dużo siły mamy, dobrze się trzymamy” - 18 luty 2014 r.

Zorganizowana została ekspozycja prac pokonkursowych na holu szkoły, gdzie można było podziwiać przepiękne owocowo – warzywne cudaki.

Ponadto uczniowie poszczególnych klas przygotowywali gazetki o wybranych owocach i warzywach.

Każda klasa wymyśliła „Hasło” zachęcające do budzenia wzrostu świadomości wśród uczniów szkoły odnośnie zdrowotnych zalet codziennego spożywania owoców i warzyw. Hasła zostały umieszczone na gazetce na holu szkolnym. Hasło, które zdobyło najwięcej punktów: „ Osoby właściwie odżywione są energią wypełnione!”

Prowadzono współpracę ze stołówka szkolną, gdzie uczniowie otrzymywali soki i owoce.

Przeprowadzono po dwa zajęcia w każdym semestrze roku szkolnego 12– w ramach edukacji przyrodniczej i wychowania fizycznego – informujących uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych.

Wychowawcy z uczniami odbyli wycieczki do ogrodu.

Uczniowie klas I – III otrzymywali owoce, warzywa w ramach realizacji programu.

Koordynator projektu:
Elżbieta Małgorzata Doroszko

Realizatorzy:
wychowawcy i uczniowie klas I-VI


Rok szkolny 2012/2013

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie promującym nawyki zdrowego odżywiania.

owoce

Celem konkursu jest:

  - promowanie i rozpowszechnianie zasad prawidłowego żywienia,
  - trwałego zwiększenia udziału owoców i warzyw w żywieniu,
  - propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne.

Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV – VI.
  2. Każda klasa dostarcza jedno hasło promujące zdrowe odżywiania.
  3. Tematyka prac konkursowych - powinna nawiązywać do programu „Owoce w szkole”.
  4. Praca winna zawierać wizerunek owoców i warzyw.
  5. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następujące kryteria:
   - wykonane dowolną techniką plastyczną,
   - sporządzone w formacie A3,
  6. Praca musi być podpisana.

Prace należy dostarczyć do dnia: 5 marca 2012 r., do p. E. Doroszko, sala nr 15.
Zapraszamy do udziału.
Organizatorzy

Konkurs "Owocowo–warzywne Cudaki"

Konkurs rozstrzygnięty!!
Do konkursu promującego zdrowy styl odżywiania przystąpiły wszystkie klasy IV – VI – razem 10 oddziałów.
Rozstrzygniecie konkursu odbyło się 7 marca 2012 r. Komisja przyznała następujące miejsca:
I miejsce - klasa IV c, V a, VI a i oddział specjalny
II miejsce - klasa IV a, V b, VI c
III miejsce - klasa IV b, V c, VI b

GRATULUJEMY!!!

Uwaga konkurs

owoce

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat promujący zdrowy styl odżywiania się.

Celem konkursu jest:

  - promowanie i rozpowszechnianie zasad prawidłowego żywienia,
  - trwałego zwiększenia udziału owoców i warzyw w żywieniu,
  - propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne,
  - kształtowanie nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków,
  - pokazanie, że owocowo-warzywne porcje są niezbędne w diecie i stanowią naturalne źródło cennych witamin oraz składników mineralnych.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – III.

  1.Każda klasa dostarcza jeden plakat promujący zdrowy styl odżywiania.
  2.Tematyka prac konkursowych - powinna nawiązywać do programu „Owoce w szkole”.
  3.Praca winna zawierać wizerunek owoców i warzyw.
  4.W konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następujące kryteria:
  - wykonane dowolną techniką plastyczną,
  - sporządzone w formacie A3,
  5.Praca musi być podpisana.

Prace należy dostarczyć do dnia: 18 maja 2012 r., do p. E. Doroszko , sala nr 15.

Zapraszamy do udziału.
Organizatorzy

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)