Program edukacji antytytoniowej 2013, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ
DLA UCZNIÓW KLAS I - III
„Nie pal przy mnie, proszę"

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć zachorowania i zgony wynikające z palenia tytoniu, należy od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia miały przede wszystkim charakter zabawy, teraz główną formą aktywności staje się nauka. Wiąże się z tym wiele stresów wynikających z nowych, nieznanych dziecku sytuacji i obowiązków. Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Dziecko spotyka się z uczniami starszymi, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się więc wyraźnie pierwsza faza uzależnieni- przygotowania .Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego1, czyli na palenie bierne. Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.
Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

STRUKTURA PROGRAMU

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1. CO TO JEST ZDROWIE?
  2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
  3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
  4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
  5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

rok szkolny 2013/2014

W listopadzie klasy trzecie naszej szkoły przystąpiły do realizacji kolejnej edycji Programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I – III „Nie pal przy mnie, proszę!”.
klasa III A – wychowawczyni Joanna Mackiewicz
klasa III B – wychowawczyni Ewa Stankiewicz
klas III C – wychowawczyni Wioletta Borodziuk - koordynator programu

Program ten został opracowany przez Janusza Szymborskiego z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Joannę Skowron i Annę Matyszkiewicz z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jest on realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sejnach. Opiekunem nadzorującym przebieg programu jest Pani Wioletta Rapczyńska.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM:

  1. Udział koordynatora w szkoleniu inaugurującym program.
  2. Poinformowanie wychowawców o przystąpieniu do programu.
  3. Poinformowanie o programie rodziców.
  4. Realizacja scenariuszy wg grafiku.
  5. Pogadanka z pielęgniarką szkolną na temat szkodliwości palenia.
  6. Gazetki tematyczne.
  7. Konkurs plastyczny.
  8. Konkurs wiedzy w związku z edukacją antytytoniową.
  9. Przygotowanie programu artystycznego.
  10. Zakończenie i podsumowanie programu.
  11. Informacje i zdjęcia z realizacji programu na stronie internetowej szkoły i w gazetce szkolnej.

Oto nasza praca na kolejnych zajęciach z programu "Nie pal przy mnie, proszę":
podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

12 czerwca 2014 r. odbyło się podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie, proszę".
Trzyosobowe drużyny z poszczególnych klas III wzięły udział w konkursie wiedzy o tematyce zdrowotnej. Zwyciężyła klasa III b. Gratulujemy!!

W przerwach między rozgrywkami były zagadki dla publiczności, a na zakończenie część artystyczna w wykonaniu uczniów klas III. Natępnie koordynator programu z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sejnach - pani Wioletta Rapczyńska, wręczyła uczestnikom nagrody i podziękowała za udział w programie.

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

Koordynator programu:
mgr Wioletta Borodziuk


W związku z obchodami „Światowego Dnia Rzucania Palenia”, w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dla klas I – VI pt. „Świat wolny od dymu tytoniowego”. Uczniowie dostarczali prace plastyczne, które były zgodne z założeniami konkursu. Wpłynęło 76 prac. Po wnikliwej analizie Komisja wytypowała najlepsze prace oraz przydzieliła wyróżnienia.
Przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznano 400 zł. na dofinansowanie zakupu nagród uczestnikom konkursu.

Zwycięzcy klas I
I miejsce – Kamila Draugialis kl. I b
II miejsce – Wiktoria Tujakowska kl. I a
III miejsce – Wiktoria Andzel kl. Ia
Zwycięzcy klas II
I miejsce – Marlena Moroz kl. II c
II miejsce – Aleksandra Liszkowska kl. II b
III miejsce – Weronika Poszwa kl. II b
Zwycięzcy klas III
I miejsce – Paweł Połuboczek kl. III b
II miejsce – Amelia Sikorska kl. III a
III miejsce – Weronika Bednarska kl. III a
Zwycięzcy klas IV
I miejsce – Julia Rutkowska kl.. IV c
II miejsce – Gabriela Butkiewicz kl.. IV b
III miejsce – Krystian Bombola kl. IV a
Zwycięzcy klas V
I miejsce – Edyta Leończyk kl. V c
II miejsce – Natalia Modzelewska kl. V b
III miejsce – Szymon Niewiadomy kl. V OS
Zwycięzcy klas VI
I miejsce – Kamila Stefańska kl. VI b
II miejsce – Dominika Dziemitko kl. VI a
III miejsce – Małgorzata Kukolska kl. VI a

podsumowanie

podsumowanie

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, nagrody będą rozdane na apelu szkolnym.
Sporządziła: Marzena Kisielewska


rok szkolny 2012/2013

W listopadzie klasy trzecie naszej szkoły: klasa III A – wychowawczyni Beata Wiśniewska, klasa III B – wychowawczyni Joanna Mackiewicz, klas III C – wychowawczyni Barbara Buchowska, rozpoczęły realizację Programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I – III „Nie pal przy mnie, proszę”.
Program ten został opracowany przez Janusza Szymborskiego z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Joannę Skowron i Annę Matyszkiewicz z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jest on realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sejnach. Opiekunem nadzorującym przebieg programu jest Pani Wioletta Rapczyńska.
Termin realizacji programu: od listopada 2012 r. do końca maja 2013 r.

METODYKA PROGRAMU

Metody aktywizujące:

  - burza mózgów,
  - „narysuj i zapisz” – diagnoza wiedzy,
  - ćwiczenia oddechowe,
  - wierszyk - postać wiewiórki Wiki,
  - krzyżówka,
  - układanka o wiewiórce,
  - znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”
  - wizualizacja,
  - drama.
Pracę w małych grupach polegająca na współpracy – dzieci prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę.

Nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci, a nie osoby kontrolującej.

Czas przeznaczony do realizacji zajęć antytytoniowych wynosi łącznie siedem jednostek lekcyjnych.

Dopuszcza się przy realizacji tego programu wprowadzenie przez nauczycieli realizujących program, własnych pomysłów zajęć, spotkań z rodzicami, zajęć otwartych, konkursów itp.

Czy wiemy, co to jest zdrowie?

Na zajęciach w ramach realizacji programu rozmawialiśmy na temat: Co to jest zdrowie? Ciekawi byliśmy, czy podobne zdanie na ten temat mają inni. Przeprowadziliśmy krótki wywiad na temat zdrowia wśród naszych kolegów, koleżanek i pracowników szkoły. Różnie postrzegane jest pojęcie zdrowia. Jedni uważają, że zdrowie to siła, odporność. Inni sądzą, że zdrowie to brak choroby. Najbardziej podobało nam się stwierdzenie, że zdrowie to radość i humor. Zgadzamy się, że zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Jest wczesna wiosna, pamiętajmy prawidłowym odżywianiu, które gwarantuje zdrowie.
Uczniowie klasy III b

Zachęcamy do rozwiązania krzyżówki

  1. Posadził dziadek …
  2. W zdrowym ciele, zdrowy …
  3. Zdrowy, jak …
  4. Boli często uczniów
  5. Zimna …zdrowia doda
  6. Zawierają owoce i warzywa
  7. Warzywo wyciskające łzy
krzyzowka


29 maja 2013 roku zaprosiliśmy nauczycieli, rodziców, koordynatora programu z Powiatowej Sanitarno – Epidemiologicznej w Sejnach, na zajęcia otwarte „Nie pal przy mnie proszę”. Na zajęciach przypomnieliśmy podstawowe wiadomości na temat palenia, wysuwaliśmy argumenty za i przeciw paleniu, wykonaliśmy kwiaty z papieru, które wręczyliśmy osobom palącym, z bliskiego otoczenia.

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie


12 czerwca 2013 roku odbyło się podsumowanie programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”. Obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu klasy III B „W Krainie Palaczy”, wysłuchaliśmy pogadanki na temat palenia wygłoszonej przez pielęgniarkę szkolną. Koordynator programu z Powiatowej Sanitarno – Epidemiologicznej w Sejnach wręczył nagrody uczniom, którzy uczestniczyli w konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie, proszę!”.

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

podsumowanie

Koordynator programu:
mgr Joanna Mackiewicz


rok szkolny 2011/2012

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

  1 Poinformowanie wychowawców o przystąpieniu do programu.
  2 Poinformowanie o programie rodziców.
  3 Realizacja scenariuszy wg grafiku.
  4 Pogadanka z pielęgniarką szkolną na temat szkodliwości palenia.
  5 Gazetki tematyczne.
  6 Konkursy plastyczny.
  7 Oglądanie filmu” Nikotyna.”
  8 Konkurs wiedzy „W zdrowym ciele zdrowy duch.”
  9 Przygotowanie inscenizacji „I kto tu kopciuszek?”
  10 Zakończenie i podsumowanie programu.

Tak zaczęliśmy naszą pracę:

zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia

Konkurs wiedzy "W zdrowym ciele zdrowy duch"


Laureaci:
Bednarska Magdalena III a
Kimszal Bartosz III a
Stankiewicz Emilia III b
Dulewicz kacper III b
Jarzembowicz Ewa III c
Kołodziej Antoni III c
zajęcia
zajęcia
zajęcia

Nasze pomysły walki z papierosem - hasła antytytoniowe


zajęcia
KLASA 3A
zajęcia
KLASA 3B
zajęcia
KLASA 3C
zajęcia

Podsumowanie projektu

16.06.2011 r. odbyło się podsumowanie projektu pt."Nie pal przy mnie, proszę". Uczniowie klas III przygotowali przedstawienie pt. "I kto tu Kopciuszek"
REALIZATORZY – wychowawcy klas

WSPÓŁREALIZATORZY - pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna, rodzice

KOORDYNATOR NA TERENIE SZKOŁY - mgr Ewa Stankiewicz

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)