Klub Bezpiecznego Puchatka 2018, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Program edukacyjny dla uczniów klas I
Akademia Bezpiecznego Puchatka

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny, który uczy dzieci bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

Cele główne programu:

- edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
- wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
- edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

Cele szczegółowe programu:

- przekazanie uczniom klas I niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
- kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia,
- wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

Rok szkolny 2017/2018

Sprawozdanie z realizacji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w kl. I

Akademia Bezpiecznego Puchatka to największy w Polsce program edukacyjny, który uczy pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym: na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku.

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w realizację tego programu w bieżącym roku szkolnym. Zadania programowe były realizowane w czasie pierwszego semestru przez uczniów klas I, z ich wychowawcami i rodzicami. W ramach programu odbywały się zajęcia uczące klasy I najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Dzieci poznawały zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach poprzez: udział w cyklu 4 zajęć zintegrowanych, na lekcjach wychowania fizycznego, informatyki, a także podczas wycieczek. Dodatkowo uczniowie wraz z rodzicami uzupełniali książeczkę z grami i zabawami. Pomogło to utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w szkole, w domu i w czasie zabaw. Uczniowie przystąpili też do konkursów plastycznych: „Nie pal przy mnie, proszę.” oraz konkursu „112 ratuje życie”.

W ramach programu odbyło się też spotkanie z policjantem „Bezpieczna droga do szkoły”, które miało charakter ćwiczeń praktycznych oraz pogadanka pielęgniarki szkolnej na temat zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Uczniowie pod okiem instruktora realizowali też ćwiczenia praktyczne „Uczymy się pomagać – ABC pierwszej pomocy.”

W związku z programem „Akademia Puchatka” w salach, w których były realizowane zajęcia zostały przygotowane gazetki tematyczne; uczniowie zaś wykonywali prace plastyczne w formie zawieszek przypominających numery alarmowe.

zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia

Realizację programu zakończył Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, który uczniowie rozwiązywali na zajęciach informatyki.

Program podobał się wszystkim uczestnikom. Uczniowie nauczyli się efektywnego zapamiętywania, koncentracji i rozwijania kreatywności.

zajęcia
zajęcia
Koordynator:
mgr Wioleta Borodziuk

Rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji programu "Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Akademia Bezpiecznego Puchatka to największy w Polsce program edukacyjny, który uczy pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym: na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku. Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do tego programu. Do realizacji programu włączyli się też rodzice. W ramach programu odbywały się zajęcia uczące klasę I najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa podczas, zajęć zintegrowanych, lekcji wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, a także podczas wycieczek. Dodatkowo uczniowie w raz z rodzicami uzupełniali książeczkę z grami i zabawami. Pomogło to utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego ,o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w szkole, w domu i w czasie zabaw. Uczniowie przystąpili też do konkursów plastycznych: ,,Nie pal przy mnie proszę” i konkursu ,,Numer 112.” W ramach programu obyło się też spotkanie z policjantem i strażakiem poświęcone różnym zagrożeniom i sposobom ich zapobiegania. Po ukończeniu zajęć klasa I rozwiązywała Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa , który sprawdzał wiedzę na temat bezpieczeństwa. Program bardzo podobał się. Uczniowie nauczyli się efektywnego zapamiętywania, koncentracji i rozwijania kreatywności.

zajęcia
zajęcia
zajęcia
Koordynator:
mgr Barbara Buchowska

Rok szkolny 2014/2015

Nasze pierwszaki klasa Ia, Ib, Ic, Id uczestniczyły w ogólnopolskim programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
W czasie zajęć dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Uczniowie otrzymali do wypełnienia książeczki, a rodzice broszury informacyjne. Wszyscy pracowali bardzo aktywnie tworząc plakaty, rozwiązując łamigłówki i układając puzzle. W szkole odbyły się też spotkania z przedstawicielką Policji, która w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” i „Bezpieczne ferie”, rozmawiała z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu i w szkole, w czasie ferii a także jak zachować się w razie ataku psa. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Koordynator:
mgr Joanna Mackiewicz

Realizatorzy:
uczniowie kl.Ia i wych. Jolanta Luto
uczniowie kl.Ib i wych. Joanna Mackiewicz
uczniowie kl.Ic i wych. Ewa Stankiewicz
uczniowie kl.Id i wych. Wioletta Borodziuk

Współrealizatorzy:
Rodzice uczniów klas I
Funkcjonariusz Policji
Pedagog szkolny

Rok szkolny 2012/2013

Po raz kolejny nasza szkoła przystapiła do Klubu Bezpiecznego Puchatka - ogólnoplolskiego programu edukacyjnego skierowanego do dzieci rozpoczynających naukę w szkole.
Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych w szkole, w domu, w czasie zabawy i na drodze.
Akcja przeprowadzona jest pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a organizatorem jest firma Maspex i marka Puchatek wraz z biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Wielki Test Bezpieczeństwa

W dniach 19 - 23 grudnia 2012 r. odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie. W teście wzięło udział ponad 60 tysięcy uczniów klas pierwszych ze szkół podstawowych z całej Polski.
Nasi pierwszoklasiści, podobnie jak uczniowie innych szkół, odpowiedzieli na 15 pytań dotyczących bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły.

Koordynator:
mgr Małgorzata Małkińska

Realizatorzy:
uczniowie kl.Ia i wych. Bożena Żylińska
uczniowie kl.Ib i wych. Celina Masianis
uczniowie kl.Ic i wych. Małgorzta Małkińska

Współrealizatorzy:
Rodzice uczniów klas I
Funkcjonariusz Policji
Pedagog szkolny

Rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 klasy pierwsze przystąpiły do III edycji programu Klub Bezpiecznego Puchatka.

Harmonogram działań:

  1. Przystąpienie do realizacji programu w klasach pierwszych – od 24.10.2011 r.
  - realizacja scenariuszy
  - spotkanie z funkcjonariuszem Policji
  - wykonanie gazetki „Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasach
  2. Poinformowanie o programie rodziców – na zebraniu z rodzicami w listopadzie
  3. Przekazanie książeczek uczniom – po zebraniu z rodzicami
  4. Przyniesienie wypełnionych książeczek do klas – do 20.12. 2011 r.
  5. Przekazanie uczniom Dyplomów Klubu Bezpiecznego Puchatka – 02.01. 2012r.
  6. Szkoła uzyskuje prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka” – od 03.01.2012 r.

Koordynator:
mgr Ewa Stankiewicz

Realizatorzy:
uczniowie kl.Ia i wych. Elżbieta Moluszys
uczniowie kl.Ib i wych. Ewa Stankiewicz
uczniowie kl.Ic i wych. Wioletta Borodziuk

Współrealizatorzy:
Rodzice uczniów klas I
Funkcjonariusz Policji
Pedagog szkolny

Tak pracowaliśmy:

zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia

Dzięki programowi uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwinęli umiejętność odpowiedzialnego zachowania w zaistniałych zagrożeniach, dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe i wakacje,utrwalili znajomość numerów telefonów alarmowych.

Rok szkolny 2010/2011

Zasady programu:

  1. Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
  2. Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
  3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
  4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
  5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu, a pedagog szkolny przekaże najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią.
  6. W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
  7. W czasie realizacji programu nauczyciele w klasach przygotują gazetkę dotyczącą realizacji programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
  8. Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
  9. Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

Harmonogram działań:

  1. Przystąpienie do realizacji programu w klasach pierwszych – od 26.10.2010 roku.
   - realizacja scenariuszy
   - spotkanie z funkcjonariuszem Policji
   - wykonanie gazetki „Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasie
  2. Poinformowanie o programie rodziców – na zebraniu z rodzicami w listopadzie
  3. Przekazanie książeczek uczniom – po zebraniu z rodzicami
  4. Przyniesienie wypełnionych książeczek do klas – do 30 listopada 2010 roku.
  5. Przekazanie uczniom Dyplomów Klubu Bezpiecznego Puchatka – 01.12. 2010
  6. Szkoła uzyskuje prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka” – od 02.12.2010 roku.
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia

certyfikat


Koordynator:
B. Wiśniewska
Realizatorzy:
B. Buchowska i uczniowie klasy I a
J. Mackiewicz i uczniowie klasy I b
B. Wiśniewska i uczniowie klasy I c
Współrealizatorzy:
Rodzice uczniów klas I
Funkcjonariusz Policji
Pedagog szkolny

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)