English Teaching, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

Rok szkolny 2005/2006

Projekt "Angielski łączy ludzi"
w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego - Hubala w Sejnach od 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. realizowany jest Projekt "Angielski łączy ludzi" Programu English Teaching finansowanego przez Polską - Amerykańską Fundację Wolności, której krajowym koordynatorem jest Nidzicka Fundacja "NIDA". Wniosek został opracowany przez zespół nauczycieli: Bożenę Twardowską, Zofię Stankiewicz, Aleksandrę Madej, Renatę Czeszkiewicz. Środki finansowe uzyskane przez szkołę na realizację Projektu wynoszą 12 000,00 zł.

10 grudnia 2005 r. - Olimpiada Języka Angielskiego i Festiwal Piosenki Anglojęzycznej.
organizacja: Szkoła Podstawowa w Sejnach: Bożena Twardowska, Zofia Stankiewicz, Martyna Buchowska, Barbara Waszkiewicz, Barbara Buchowska, Renata Czeszkiewicz, Sylweriusz Sas, Małgorzata Tomkiewicz, Halina Urwanowicz, Beata Wiśniewska przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Gibach: Anna Polakowska, Szkołą Podstawową w Berżnikach, Szkołą Podstawową w Poćkunach: Małgorzata Wiśniewska, Szkołą Podstawową z Litewskim Jezykiem Nauczania w Sejnach: Anna Iwaszko - Wołyniec.
- godz. 9.00 Olimpiada Języka Angielskiego
drużynowo:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Sejnach
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Gibach

indywidualnie:
I miejsce - Joanna Siebert Szkoła Podstawowa w Sejnach
II miejsce - Weronika Sewastynowicz Szkoła Podstawowa w Gibach
III miejsce - Małgorzata Koronkiewicz Szkoła Podstawowa w Sejnach
godz. 11.00 Festiwal Piosenki Angielskiej
English Teaching

English Teaching

występ w języku polskim "Kurka rudopiórka" przygotowany przez dzieci ze świetlicy pod kierunkiem Barbary Waszkiewicz
English Teaching

English Teaching
występ w języku angielskim "Kurka rudopiórka" przygotowany przez dzieci z koła teatralnego języka angielskiego klas II - III pod kierunkiem Bożeny Twardowskiej
English Teaching
English Teaching
English Teaching
English Teaching
English Teaching
występ uczniów z koła języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Sejnach "Mały Poliglota", przygotowany pod kierunkiem Zofii Stankiewicz
English Teaching
występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gibach, przygotowany pod kierunkiem Anny Polakowskiej
English Teaching
English Teaching
występ uczniów z koła języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Sejnach "Mały Poliglota", przygotowany pod kierunkiem Zofii Stankiewicz
English Teaching
występ dzieci z koła teatralnego języka angielskiego klas II - III przygotowany pod kierunkiem Bożeny Twardowskiej
English Teaching
nauczyciele, dzieci, rodzice, zaproszeni goście
English Teaching
nagrody, dyplomy i podziękowania nauczycielom oraz wszystkim uczniom biorącym udział w Olmpiadzie Języka Angielskiego i Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej

W ramach realizacji zadań Projektu z "Angielski łączy ludzi": 1. Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne:
- Koło języka angielskiego "Mały Poliglota" klas V - VI, 2 godziny tygodniowo, nauczyciel: Zofia Stankiewicz

English Teaching

- Koło teatralne anglojęzyczne klas III, 2 godziny tygodniowo, nauczyciel: Bożena Twardowska
English Teaching
- Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klas I - III, 1 godzina tygodniowo, nauczyciel: Martyna Buchowska
English Teaching
- Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klas IV - VI, 1 godzina tygodniowo, nauczyciel: Martyna Buchowska.
- Koło teatralne klas I - III,nauczyciel: Barbara Waszkiewicz.
2. Warsztaty nauczycieli języka angielskiego: ze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu, Widugierach, Gibach, Poćkunach, Berżnikach, w Sejnach z Litewskim Językiem Nauczania - 29 września 2005r.

English Teaching
English Teaching
Szkoła Podstawowa w Sejnach z Litewskim Jezykiem Nauczania - Pani Anna Wołyniec
Szkoła Podstawowa w Gibach - pani Anna Polakowska
Szkoła Podstawowa w Berżnikach - pani Małgorzata Wiśniewska
Szkoła Podstawowa w Poćkunach - pani Małgorzata Wiśniewska

3. Olimpiada języka angielskiego połączona z prezentacją efektów pracy kół teatralnych, inscenizacje w języku angielskim i języku polskim - 10 grudnia 2005 r.
organizacja: Bożena Twardowska, Martyna Buchowska, Zofia Stankiewicz, Barbara Waszkiewicz, Małgorzata Tomkiewicz, Barbara Buchowska, Halina Urwanowicz, Sylweriusz Sas, Renata Czeszkiewicz.
Cel Projektu:
- Wyrównywanie szans edukacyjnych i braków językowych poprzez uczestnictwo w grupach wyrównawczych z języka angielskiego.
- Wprowadzenie atrakcyjnych form pracy wspomagających nauczanie języka angielskiego na zajęciach pozalekcyjnych.
- Zapewnienie kontaktu z nowoczesnymi pomocami wspierającymi nauczanie języka angielskiego.
- Podniesienie poziomu posługiwania się językiem angielskim poprzez udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego.
- Tworzenie grup wyrównawczych z języka angielskiego
- Kontynuacja pracy w kołach zainteresowań.
- Promowanie jezyka angielskiego wśród dzieci z małych miast i wsi.
- Poprawa poziomu posługiwania się językiem angielskim w codziennych kontaktach z rówieśnikami
- Wyrównywanie braków językowych.
- Rozwijanie zainteresowań i poszerzenie wiedzy w zakresie języka angielskiego.
- Wprowadzenie nowatorskich metod pracy.
- Nawiązanie kontaktów ze szkołami podstawowymi z sąsiednich miejscowości.
- Zaproponowanie sposobu efektywnego wykorzystania czasu wolnego.

W czasie realizacji zadań projektu uczniowie będą mieli szanse:
- pogłębić wiedzę z zakresu języka angielskiego,
- wyrównać braki poprzez udział w grupach wyrównawczych.
- rozszerzyć i wzbogacić wiadomości na temat kultury, obyczajów i codziennego życia w krajach anglojęzycznych.

Program umożliwi zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, na których uczniowie poprawią umiejętności językowe oraz zapewni kontakt z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi

Rok szkolny 2004/2005

"Z angielskim odkrywamy świat"
Program English Teaching, którego autorem i fundatorem jest POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI, a realizatorem Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida"
Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy na zewnątrz - mgr inż. Renata Czeszkiewicz - dyrektor szkoły
Koordynator projektu - mgr Barbara Buchowska
Realizatorzy:
Zofia Stankiewicz - nauczyciel języka angielskiego w klasach IV - VI
mgr Bożena Twardowska - nauczyciel języka angielskiego w klasach I
Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu:
mgr Dorota Fiećko - nauczyciel języka polskiego
mgr Joanna Mackiewicz - nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Biruta Misiukanis - nauczyciel języka litewskiego
mgr Małgorzata Tomkiewicz - nauczyciel języka polskiego
mgr Halina Urwanowicz - nauczyciel informatyki
mgr Beata Wiśniewska - nauczyciel kształcenia zintegrowanego
mgr inż. Aleksandra Madej - nauczyciel języka angielskiego
mgr inz Renata Czeszkiewicz - nauczyciel informatyki

w ramach Projektu realizowane byy
:
koło języka angielskiego "Mały poliglota" - Zofia Stankiewicz
English Teaching

koło teatralne - Bożena Twardowska
English Teaching

zajęcia z komputerem: tworzenie prezentacji - Halina Urwanowicz, Aleksandra Madej
English Teaching

przygotowanie Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej - Dorota Fiećko, Beata Wiśniewska, Joanna Mackiewicz, Barbara Buchowska, Małgorzata Tomkiewicz
English Teaching

English Teaching

wydawanie gazetki "Szkolne wieści"- Dorota Fiećko, Halina Urwanowicz, Zofia Stankiewicz

25 września 2004 r. (sobota) - Wyjazd mna warsztaty do Szkoły Podstawowej z litewskim językiem nauczania w Widugierach
English Teaching

English Teaching

English Teaching

English Teaching

English Teaching

English Teaching

English Teaching

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej z litewskim językiem nauczania w Widugierach
Wspólna nauka piosenek w języku angielskim, Wspólne ognisko na zakończenie i pożegnanie

1 grudnia - Festiwal Piosenki Angielskiej

organizacja - Renata Czeszkiewicz, Sylweriusz Sas, Barbara Buchowska, Dorota Fiećko, Joanna Mackiewicz, Aleksandra Madej, Biruta Misiukanis, Małgorzata Tomkiewicz, Bożena Twardowska, Halina Urwanowicz, Barbara Waszkiewicz, Beata Wiśniewska przy wspólpracy ze Szkołą Podstawową w Widugierach

English Teaching

English Teaching

Festiwal Piosenki Angielskiej

English Teaching

English Teaching

Inscenizaja "Rzepka"w języku polskim przygotowanie - Pani Barbara Waszkiewicz

English Teaching

English Teaching

inscenizacja "Rzepka"w języku angielskim przygotowanie - Pani Bożena Twardowska

English Teaching

English Teaching

Inscenizaj "Rzepka"w języku angielskim przygotowanie: Pani Chielewska ze Szkoły Podstawowej w Widugierach

English Teaching

Festiwal Piosenki Angielskiej - przygotowanie Pani Zofia Stankiewicz

English Teaching

Festiwal Piosenki Angielskiej - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Widugierach przygotowanie Pani Wida Uździło

English Teaching

English Teaching

English Teaching

Festiwal Piosenki Angielskiej przygotowanie Pani Zofia Stankiewicz

English Teaching

English Teaching

English Teaching

English Teaching

Nagrody i podziękowania - Pani Barbara Buchowska i Burmistrz Miasta Sejny Pan Jan Stanisław Kap, Dyrektor szkoły Renata Czeszkiewicz

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)