Zobacz, co nowego, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Co nowego?


listopad 2019
żywienie - listopad

11 października 2019
Informacja nt. potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

6 października 2019
Niewielkie zmiany w planie klas I i II

1 października 2019
Cenne wskazówki, jak kształtować u dzieci świadome i odpowiedzialne korzystanie z mediów cyfrowych

1 października 2019
żywienie - październik

1 października 2019
egzamin ósmoklasisty - przydatne linki

23 września 2019
Samorząd Uczniowski

20 września 2019
Egzamin ósmoklasisty - zakładka dla rodziców i uczniów

20 września 2019
Ważne daty (dni wolne, zebrania, egzaminy)

20 września 2019
Dokumenty na rok szkolny 2019/2020 (kalendarz pracy szkoły, szkolne programy, zestaw podręczników)

16 września 2019
Zmiany w planie lekcji klas 5b, 5c i 8c

8 września 2019
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym na rok 2019/2020

AVIVA DLA UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW - Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych na rok 2019/2020

8 września 2019
Zmiany w planie lekcji

3 września 2019
Nowa zakładka dla oddziałów przedszkolnych29 sierpnia 2019
Plan lekcji na rok 2019/2020 i opłaty za obiady w odpowiednich zakładkach obok

26 sierpnia 2019
Podstawowe kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2019/20

28 luty 2019
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 załączniki

6 luty 2019
Zmiana w planie klas 2a i 2b (wtorek)

4 stycznia 2019
Wpłaty na obiady 2019

14 grudnia 2018
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2018 r. dotycząca zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty uczniów

27 listopad 2018
100 rocznica odzyskania niepodległości - sprawozdanie z działań naszej szkoły

26 września 2018
Komunikaty dla rodziców uczniów klas ósmych dotyczące egzaminu

26 września 2018
Ochrona osob fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych w SP Sejny

16 września 2018
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

AVIVA DLA UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW - Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych na rok 2018/2019

Postanowienia dodatkowe do oferty dla placówek oświatowych na rok 2018/2019 "Aviva dla uczniów i przedszkolaków"

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

DNI OTWARTE I ZEBRANIA OGÓLNE DLA RODZICÓW oraz DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH oraz HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 oraz HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019

7 września 2018
Plan lekcji dla klas VII, VIII i III gimn - uaktualnienie
31 sierpnia 2018
Obiady
31 sierpnia 2018
Plan lekcji dla klas I - VIII i III gimn
26 sierpnia 2018
Nowa zakładka dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów zdających egzamin ósmoklasisty
26 sierpnia 2018
Podstawowe kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2018/19
28 marca 2018
Lista kandydatów przyjętych do SP na rok 2018/2019
23 luty 2018
Rekrutacja wstępna 2018/2019
Aktywna Tablica
Sprawozdanie z realizacji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka
Podnoszenie jakości edukacji
Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu przez dzieci

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administratorzy: Laura Sikorska, Joanna Milewska