Archiwum, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Aktualnosci - rok szkolny

...przerwa świąteczna od 23.12.2013 r. do 06.01.2014 r.

22 grudnia 2013 r.

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro życzy


Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,
Uczniowie i Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala" w Sejnach

Jasełka pt.: „Dziewczynka z zapałkami”

21 grudnia 2013 r.

Dnia 19 grudnia 2013 roku odbyły się jasełka pt.: „Dziewczynka z zapałkami”. Uczniowie naszej szkoły przybliżyli po raz kolejny narodzenie Jezusa, a wątek „Dziewczynki z zapałkami" ukazał nam, że należy nieść pomoc każdemu człowiekowi – wtedy w sercu rodzi się Jezus. W jasełkach wzięli udział uczniowie klas II – VI pod kierunkiem E Doroszko, M. Rybki i W Kibisza

Tego samego dnia przedstawiliśmy montaż słowno – muzyczny w Urzędzie Miasta i złożyliśmy życzenia Panu Burmistrzowi i wszystkim pracownikom urzędu.
(przygotowanie: E. Doroszko i W. Kibisz)

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do rejonowego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

20 grudnia 2013 r.

Miło nam ogłosić, że do etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zakwalifikowali się następujący uczniowie:

z języka polskiego: (prowadzący: Teresa Klucznik, Małgorzta Tomkiewicz, Dorota Fiećko)
Zuzanna Porębna kl. VI c
Dominika Klucznik kl. VI b
Żaneta Jarzębowicz kl. VI a
Bartosz Kimszal kl. VI a
Sylwia Moroz kl. VI c
Dominika Dziemitko kl. VI a
Ewa Jarzębowicz kl. VI c
Małgorzata Bednarska kl. VI a
Kacper Dulewicz kl. VI b

z matematyki: (prowadzący: Alicja Staśkiel)
Małgorzata Jachimowicz kl. VI c

z informatyki: (prowadzący: Joanna Milewska)
Piotr Ostrowski kl. VI b
Kamil Kordowski kl. VI a

z historii: (prowadzący: Bożena Gryguć)
Dominika Klucznik kl. VI b
Jakub Żyliński kl. VI b
Sylwia Moroz kl. VI c
Zuzanna Porębna kl. VI c
Jakub Staśkielunas kl. VI c
Ewa Jarzębowicz kl. VI c

z przyrody: (prowadzący: Alina Korzeniecka, Sylweriusz Sas)
Jakub Żyliński kl. VI b
Sylwia Moroz kl. VI c

z języka angielskiego: (prowadzący: Marta Kulesza, Bogusław Sojko, Zofia Stankiewicz)
Bartosz Kimszal kl. VI a
Małgorzata Jachimowicz kl. VI c
Jakub Żyliński kl. VI b
Zuzanna Porębna kl. VI c
Gratulujemy!

Terminy stopnia rejonowego:
Wojewódzki Konkurs Informatyczny - 03.01.2014 r.
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – 10.01.2014 r.
Wojewódzki Konkurs Historyczny – 14.01 2014 r.
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – 16.01 2014 r.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny – 17.01 2014 r.
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – 20.01.2014 r.
1. Początek wszystkich eliminacji konkursowych ustala się na godz. 10.00
2. Na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut. Nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.
Powodzenia!!

Kampania społeczna ZAWODNIACY

20 grudnia 2013 r.

Nasza szkoła wzięła udział w kampanii społecznej „Zawodniacy”, która ma na celu promowanie picia wody wśród dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.

W ramach kampanii, pani pielęgniarka przeprowadziła dla uczniów klas I – VI pogadankę nt. „ Zaleceń dotyczących spożywania wody przez uczniów”. Sporządzono również gazetkę tematyczną:

„WODA JEST NIEZBĘDNA DO ŻYCIA”
Konieczność regularnego nawadniania organizmu jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dzieci są szczególnie narażone na odwodnienie, ponieważ np. w porównaniu z osobami dorosłymi tracą więcej wody przez powierzchnię skóry w stosunku do masy ciała, w dodatku rzadziej odczuwają pragnienie.

Woda, a w szczególności woda niegazowana jest zalecana przez pediatrów jako podstawowy napój dla dzieci. Udowodniono również, że regularne picie wody poprawia koncentrację i zdolność zapamiętywania.

Odwodnienie jest groźne dla życia! Oto pierwsze objawy:
• osłabienie, zawroty głowy, suchość w ustach, obniżenie koncentracji, wypieki na twarzy, ból głowy, podwyższenie temperatury ciała, przyśpieszona akcja serca, zmęczenie, mała objętość i ciemny kolor moczu

Jak pić więcej wody:
• wodę należy dostarczać organizmowi regularnie, małymi porcjami w ciągu całego dnia, nawet w przypadku braku odczuwania pragnienia
• szklankę wody należy wypijać zaraz po przebudzeniu oraz przed i w czasie posiłku
• w czasie ćwiczeń fizycznych wodę należy pić w odstępach co 10-15 minut, przy czym picie wody należy rozpocząć przed jej utratą w procesie pocenia
Normy spożywania wody:
Dzieci 9 – 13 lat
2,1 litra dziennie (chłopcy)
1,9 litra dziennie (dziewczynki)

Sporządziła: Marzena Kisielewska – pedagog szkolny

Harmonogram zajęć w dniu 19 grudnia 2013

18 grudnia 2013 r.

19 grudnia (CZWARTEK) odbędą się JASEŁKA SZKOLNE.
W związku z tym lekcje będą skrócone i prowadzone w godzinach jak poniżej:
1. 8.00 - 8.35 przerwa 5 min
2. 8.40 - 9.15 przerwa 5 min
3. 9.20 - 9.55 przerwa 5 min
4. 10.00 - 10.35 - przerwa 20 min
5. 110.55 - 11.30 przerwa 20 min
6. 11.55 - 12.30 przerwa o 12.30 - schodzimy na salę gimnastyczną
7. JASEŁKA SZKOLNE

UWAGA: Świetlica pracuje bez zmian.

Tryb i terminy ustalania i zatwierdzania ocen szkolnych z zachowania i zajęć edukacyjnych

16 grudnia 2013 r.

1. Od 16 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. – ustalenie przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych i z zachowania, przekazanie informacji uczniom o przewidywanej ocenie, zapis w ostatniej rubryce w dzienniku lekcyjnym niebieskim lub czarnym długopisem.

2. Tryb ustalania oceny z zachowania:
Śródroczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (według wzoru).

3. 09 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 – zebranie zespołów wychowawczych w sprawie wyrażania opinii o ocenach z zachowania.

4. 10 stycznia 2014 r. – przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach śródrocznych (podczas dnia otwartego dla klas IV – VI).
Informację o przewidywanych ocenach do 13 stycznia 2014 r. rodzic/opiekun prawny podpisuje w Dzienniku Wychowawcy (dostępny u wychowawcy klasy).

5. Do 20 stycznia 2014 r. – ustalenie ostatecznej oceny śródrocznej z danych zajęć edukacyjnych i zapis słowny w dzienniku lekcyjnym.

6. 21 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

7. 23 stycznia 2014 r. – zebranie rodziców klas I – VI.

Audycja muzyczna klas I - III

15 grudnia 2013 r.

Zapraszamy klasy I - III do wysłuchania audycji muzycznej pt. "Jak Michaś szukał wigilijnej gwiazdki", która odbędzie się dnia 16 grudnia 2013 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 11.50 (5 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami.

Przedstawienie iluzjonisty

12 grudnia 2013 r.

Zapraszamy klasy I - VI na przedstawienie iluzjonisty, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2013 r. (PIĄTEK) o godz.
10.45 (4 lekcja) dla klas młodszych
11.50 (5 lekcja) dla klas starszych
Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami. (Wpłaty należy dokonać u wychowawcy klasy do 10.12).

Sprawdzian próbny klas szóstych

11 grudnia 2013 r.

Dnia 12 grudnia 2013 r. (CZWARTEK) o godz. 12.55 odbędzie się sprawdzian próbny klas szóstych. Czas trwania - 60 minut (dla dyslektyków 90 min).
Grupa I - sala 11- C. Masianis
Grupa II - sala 12- Z. Jotejko
Grupa III - sala 13- B. Buchowska
Grupa IV - sala 14- W. Borodziuk
Grupa V - sala 32- J. Luto
Grupa VI - sala 34- S. Sas

Audycja muzyczna dla klas IV - VI

8 grudnia 2013 r.

Zapraszamy klasy IV - VI do wysłuchania audycji muzycznej pt. "W co się bawić?", która odbędzie się dnia 9 grudnia 2013 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 10.45 (4 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami.

Transmisja spektaklu - Szelmostwo Lisa Witalisa

6 grudnia 2013 r.

6 grudnia 2013 r. w prezencie mikołajkowym klasy IV obejrzały Internetowy Teatr TVP dla szkół pt.: "Szelmostwo Lisa Witalisa". Ten nowatorski projekt umożliwił nam obejrzenie spektaklu przy wykorzystaniu szerokopasmowego internetu.

Dzień Otwarty

2 grudnia 2013 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas I - VI na dzień otwarty z nauczycielami, który odbędzie się 4 grudnia 2013 r. (ŚRODA) w godzinach od 17.00 do 19.00

Terminy Szkolnych Etapów Konkursów Przedmiotowych

1 grudnia 2013 r.

rok szkolny 2013/2014
19 listopad 2013 - Wojewódzki Konkurs z Matematyki
21 listopad 2013 - Wojewódzki Konkurs z Przyrody
25 listopad 2013 - Wojewódzki Konkurs z Historii
26 listopad 2013 - Wojewódzki Konkurs z Informatyki
27 listopad 2013 - Wojewódzki Konkurs z Plastyki
28 listopad 2013 - Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego
29 listopad 2013 - Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego
Początek eliminacji ustala się na godz. 12.00. Konkurs trwa 90 minut.
Powodzenia!!

Andrzejki w oddziale specjalnym

27 listopada 2013 r.

Rokrocznie w oddziale specjalnym podtrzymuje się tradycje związane z Andrzejkami. Tym razem obchodzono je 26 listopada. Przepowiednie dotykały różnych tematów. Najczęściej dotyczyły uczuć, przyszłych zawodów, sytuacji materialnej czy postępów w nauce. Śmiechom i zabawie nie było końca.

Tekst i organizatorzy: Jolanta Luto i Teresa Twardowska

Andrzejki klasowe

25 listopada 2013 r.

Imprezy andrzejkowe odbędą się w wyznaczonych salach wg poniższego przydziału:

Klasy IV - VI - wtorek 26 listopada w godz. 17.00 - 19.00
klasa IV a - s. 34
klasa IV b - s. 12
klasa IV c - s. 15
klasa V a - s. 9
klasa V b - s. 11
klasa V c - s. 14
klasa VI a - s. 13
klasa VI b - s. 8
klasa VI c - s. 32
Klasy I - III - środa 27 listopada w godz. 17.00 - 19.00
klasa I a - s. 5
klasa I b - s. 4
klasa II a - s. 3
klasa II b - s. 8
klasa II c - s. 7
klasa III a- s. 9
klasa III b - s. 6
klasa III c - s. 22
Zapraszamy

Zebranie Rodziców

18 listopada 2013 r.

Dnia 20 listopada 2013 r. (ŚRODA) w naszej szkole o godz. 16.00, na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas II - VI.

Po spotkaniu (tj. o godz. 17.00) zapraszamy na zebrania z wychowawcami.

Ślubowanie Klas Pierwszych

18 listopada 2013 r.

13 listopada 2013 r. 55 pierwszoklasistów naszej szkoły przeżywało swój wielki dzień - Przyrzeczenie Klas I. Uczniów i ich rodziców przywitała pani dyrektor Bożena Twardowska oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego. Odświętnie ubrani uczniowie przedstawili piękną część artystyczną, po czym nastąpił moment złożenia przyrzeczenia oraz pasowania na ucznia. Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia każdy uczeń otrzymał odznakę pierwszoklasisty oraz legitymację szkolną.

Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy sukcesów!

Klasa I a

Klasa I b

Obchody Narodowego Święta Niepodleglości

15 listopada 2013 r.

13 listopada 2013 r. obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodleglości. Odbyła się uroczysta akademia...

Uwaga Pierwszoklasiści

12 listopada 2013 r.

Uroczystość ślubowania klas I odbędzie się 13 listopada 2013 r. (ŚRODA), o godz. 17.00 na sali gimnstycznej. Zapraszamy.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2013 r.

13 listopada (ŚRODA) obchodzimy Narodowe Święto Niepodleglości (DZIEŃ GALOWY).
W związku z tym lekcje będą skrócone i prowadzone w godzinach jak poniżej:
1. 8.00 - 8.40 przerwa 5 min
2. 8.45 - 9.20 przerwa 5 min
3. 9.25 - 10.05 przerwa 10 min
4. 10.15 - 10.55 - przerwa 20 min - schodzimy na akademię
AKADEMIA 11.15 - 12.00 przerwa 20 min
5. 12.20 - 13.00 przerwa 10 min
6. 13.10 - 13.50 przerwa 10 min
7. 14.00 - 14.40 przerwa 10 min

11 listopada 2013 r. (PONIEDZIAŁEK) dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Wystawa prac

11 listopada 2013 r.

Na szkolnym korytarzu można obejrzeć prace plastyczne uczniów klas II b i II c.
Opiekunowie M. Małkińska, C. Masianis

Zebranie rodziców KLAS I

6 listopada 2013 r.

Dnia 6 listopada 2013 r. (ŚRODA) w naszej szkole odbędą się zebrania z rodzicami uczniów KLAS PIERWSZYCH:
klasa I a - sala nr 5
klasa I b - sala nr 4
Serdecznie zapraszamy
Wychowawcy

Czytające Szkoły

4 listopada 2013 r.

Październik jest miesiącem obchodów Dnia Bibliotek Szkolnych. Nasza szkoła od lat uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii Cala Polska Czyta Dzieciom - Czytające Szkoły. W czwartek 31 października 2013 r. , w bibliotece szkolnej dzieci mogły posłuchać głośno czytanych książek oraz nabyć wiele ciekawych pozycji na kiermaszu książki. Cała akcja bardzo podobała się maluszkom naszej szkoły. Na każdej przerwie z chęcią zaglądały do biblioteki, aby wysłuchać bajek czytanych przez panią Elę i panią Asię lub zakupić nową książkę. Miłe chwile spędzone w bibliotece upiększały piękne przebrania uczniów z klasy IIIA. Mamy nadzieję, że taki akcje zwiększą czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły.

Audycja muzyczna klas IV - VI

4 listopada 2013 r.

Zapraszamy klasy IV - VI do wysłuchania audycji muzycznej pt. "Folklor bawarski", która odbędzie się dnia 5 listopada 2013 r. (WTOREK) o godz. 11.50 (5 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami.

Przedstawienie pt. "Po Polsce podróże małe i duże"

3 listopada 2013 r.

Dnia 31 października w naszej szkole klasy I - III obejrzały przedstawienie pt. "Po Polsce podróże małe i duże".

Koncert Marycha River Brass Band

25 października 2013 r.

Dnia 25 października 2013 r. (PIATEK) po 6 lekcjach w naszej szkole odbędzie się koncert w wykonaniu artystów Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach. Zapraszamy uczniów klas IV - VI z wychowawcami na salę gimnastyczną. Po koncercie uczniowie idą do domu. Plecaki prosimy pozostawić w salach lekcyjnych.

Dzieło Nowego Tysiąclecia

21 października 2013 r.

18 października 2013 r. wzięliśmy udział w akcji na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" organizowaną w ramach obchodów Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Papież Dialogu".
Koordynator E. Doroszko

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

20 października 2013 r.

Dnia 15 października 2013 r. w Suwałkach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odznaczono wielu pedagogów, a wśród nich nauczycieli z naszej szkoły. Nagrody otrzymali:
Pani Bożena Maria Gryguć – Srebrny Krzyż Zasługi
Pani Małgorzata Maria Tomkiewicz – Złoty Medal Za Długoletnią Służbę
Pani Wicedyrektor Beata Elżbieta Wiśniewska – Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
Pani Joanna Mackiewicz - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
Pani Ewa Stankiewicz - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
Pani Elżbieta Małgorzata Doroszko – Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
Pani Teresa Regina Klucznik- Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
Pani Dyrektor Bożena Twardowska – Nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty

Dzień Edukacji Narodowej

16 października 2013 r.

16 października (ŚRODA) obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej (DZIEŃ GALOWY).
W związku z tym lekcje będą skrócone i prowadzone w godzinach jak poniżej: 1. 8.00 - 8.40 przerwa 5 min
2. 8.45 - 9.20 przerwa 5 min
3. 9.25 - 10.05 przerwa 10 min
4. 10.15 - 10.55 - przerwa 20 min - schodzimy na akademię
AKADEMIA 11.15 - 12.00 przerwa 20 min
5. 12.20 - 13.00 przerwa 10 min
6. 13.10 - 13.50 przerwa 10 min
7. 14.00 - 14.40 przerwa 10 min
14 października 2013 r. (PONIEDZIAŁEK) obchodzimy święto wszystkich pracowników oświaty. Jest to dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Audycja muzyczna klas I - III

8 października 2013 r.

Zapraszamy klasy I - III do wysłuchania audycji muzycznej pt. "Gdzie mieszka echo leśne?", która odbędzie się dnia 9 października 2013 r. (ŚRODA) o godz. 11.50 (5 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami.

Rekolekcje

6 października 2013 r.

Zapraszamy klasy I - VI na rekolekcje, które odbędą się dnia 7 października 2013 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 10.45 (4 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami o godz. 10.20.

Owocowo-warzywne cudaki

2 października 2013 r.

Ogłosiliśmy konkurs, który zainspirował naszych uczniów do wykorzystania darów jesieni i pozwolił utworzyć artystyczne dzieła. Oto wyniki ich pracy...

Dzień Otwarty

1 października 2013 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas I - VI na dzień otwarty z nauczycielami, który odbędzie się 2 października 2013 r. (ŚRODA) w godzinach od 17.00 do 19.00

Nasze Sprzątanie Świata

26 września 2013 r.

To już dwudzieste „Sprzątanie Świata”! W tym roku włączyliśmy się do akcji, która odbyła się pod hasłem "Odkrywamy Czystą Polskę"! Uczestniczyli w niej uczniowie klas szóstych naszej szkoły wraz z wychowawcami.

Uwaga rodzice

23 września 2013 r.

Od października w naszej szkole kontynuowane będą spotkania z psychologiem. Zapraszamy wraz z uczniami w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 (pokój nauczycielski).

Rocznica napaści na Polskę

18 września 2013 r.

We wtorek, 17 września, minęła 74. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Z tej okazji przygotowaliśmy gazetkę i zapaliliśmy znicze.

Zebranie rodziców

6 września 2013 r.

Dnia 9 września 2013 r. (PONIEDZIAŁEK) w naszej szkole odbędą się zebrania z rodzicami uczniów:
klas I - III - o godz. 16.00
klas IV - VI - o godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy
Wychowawcy

Ogłoszenie

5 września 2013 r.

Opłata za ubezpieczenie w firmie COMPENSA wynosi 35 zł - płatne do 15.10.2013 r.
Opłata za filharmonię oraz ksero wynosi 15 zł - płatne do 30.09.2013 r.
Opłaty należy dokonywać u wychowawcy klasy.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

3 września 2013 r.

2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014. Szczególnie ciepło witamy uczniów klas pierwszych. Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce, a nauczycielom cierpliwości i spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Plan lekcji na rok szkolny 2013/2014

31 sierpnia 2013 r.

Plan lekcji na nowy rok szkolny można pobrać ze strony w zakładce po lewej - Plan lekcji.

Plan można wydrukować klikając na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając z podmenu polecenie wydrukuj zaznaczenie.
Admin

Zakończenie roku szkolnego 2012/13

30 czerwca 2013 r.

28.06.2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

Wręczanie świadectw uczniom klas III

Wręczanie świadectw absolwentom szkoły

Ślubowanie klas szóstych

Nagrodę za najlepszą średnią w nauce uzyskała klasa VI c (wych. S. Sas)

Wręczanie podziękowań za współpracę rodzicom uczniów klas szóstych

Podręczniki na rok szk. 2013/14

30 czerwca 2013 r.

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny jest dostępny w zakładce Podręczniki. Zapraszamy do zapoznania
admin

Wyprawka szkolna 2013/14

29 czerwca 2013 r.

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013- „Wyprawka Szkolna” – dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/14 naukę:

 1. Uczniom klas I Szkoły Podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na jedną osobę w rodzinie 539 zł. netto.
 2. Uczniom klas II, III i V Szkoły Podstawowej pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, 456 zł. netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej)
 3. Uczniom klas II Szkoły Ponadgimnazjalnej: Zasadniczej szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, 456 zł. netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej)
 4. Uczniom pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I Szkoły Podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5 % ogólnej liczby uczniów klas II, III i V Szkoły Podstawowej.
 5. Uczniom:
  - słabowidzącym
  - niesłyszącym
  - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  - z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:
- 225 zł. – dla uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej
- 325 zł - dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej
- 350 zł. – dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum
- 445 zł. - dla uczniów klasy II szkoły Ponadgimnazjalnej: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum;

Koncert Laureatów X Edycji Międzyszkolnego Konkursu Jednego Wiersza

25 czerwca 2013 r.

20 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół nr 8 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach odbył się uroczysty Koncert Laureatów X Edycji Międzyszkolnego Konkursu Jednego Wiersza.

Laureatkami zostały dwie uczennice naszej szkoły:
I miejsce – Zofia Adamowicz kl.VI C
II miejsce – Daria Koneszko kl.VI C
Prace wszystkich uczestników konkursu zostały wydane w jubileuszowej książeczce. Były to wiersze następujących uczniów: A. Przekopskiej i Z. Bagińskiej z kl. VI C, oraz M. Grygucia, E. Jarzembowicz, M. Jachimowicz, S. Moroz, Z. Porębnej, K. Porębnego i J. Bizio - uczniów kl. V C. Gratulujemy!!

Apel szkolny - nagrody

24 czerwca 2013 r.

Dnia 24 czerwca 2013 r. odbył się apel szkolny, na którym zostały wręczone nagrody i dyplomy za osiągnięcia w konkursach: Poznańskie Spotkania Targowe - Książka dla Dzieci i Młodzieży, Mam 6 lat, Doskonałe Mleko - to lubię, zawody sportowe, z okazji 450-lecia Miasta Sejny, Mistrz matematyki, Ortograficzny, PMój pamiętnik z historią w tle, Turniej szachowy, Historyczny o Hubalu, O symbolach narodowych, Eko - zbiórka nakretek i butelek, O złote pióro, Konkurs jednego wiersza oraz Konkurs dla Sko

Karta rowerowa

19 czerwca 2013 r.

Dnia 17 czerwca 2013 r. uczniowie naszej szkoły, którzy zdali egzamin sprawdzający ich kwalifikacje, odebrali karty rowerowe.

Uwaga Rodzice!

17 czerwca 2013 r.

Wnioski na dofinansowanie do podręczników –„wyprawka”
dla uczniów klas I – III i klas V
na rok szkolny 2013/14,
będzie można pobierać w sekretariacie szkoły,
po 1 lipca.

- wniosek należy złożyć do 30 września 2013 r. w szkole do której uczeń uczęszcza
- do wniosku należy dostarczyć fakturę zakupu podręczników, wystawioną na imię i nazwisko dziecka, dla którego składa się wniosek o wyprawkę
- do wniosku należy dostarczyć oryginał zaświadczeń o wszelkich dochodach stałych i okresowych za poprzedni miesiąc:
* zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny,
* odcinek renty/emerytury,
*oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
*Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (dla kl. I – 1 ha przelicz. - 250, kl. II, III, V – 1 ha przelicz. – 207),
*zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
* zaświadczenie o zasiłku rodzinnym/stałego lub okresowego,
* decyzja o pobieraniu dodatku mieszkaniowego.
Pedagog szkolny - Marzena Kisielewska

Podsumowanie projektu INDYWIDUALIZACJA ROZWIJA

17 czerwca 2013 r.

Serdecznie zapraszamy Radę Pedagogiczną, pracowników administracji szkoły oraz uczniów na podsumowanie projektu "Indywidualizacja rozwija", które odbędzie się 22 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 na sali gimnastycznej szkoły.

Serdecznie zapraszamy - organizatorzy

450-lecie Miasta Sejny

16 czerwca 2013 r.

14 czerwca 2013 r. z okazji święta Sejn wzięliśmy udział w przemarszu ulicami miasta.

Dzień otwarty

11 czerwca 2013 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas IV - VI na dzień otwarty z nauczycielami, który odbędzie się 12 czerwca2013 r. (ŚRODA) w godzinach od 17.00 do 19.00

XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

10 czerwca 2013 r.

Dnia 09 czerwca 2013 r. odbyła się w Sali Kameralnej Opery Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku uroczystość podsumowania XI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mój Pamiętnik" pod hasłem "Portret z Historią w Tle", organizowanego przez Galerię im. Ślendzińskich. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Białegostoku. Nadesłano 510 prac z ośodków województwa podlaskiego oraz Litwy i Bałorusi. Laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy wraz z opiekunami i rodzicami obejrzeli wernisaż wystawy we foyer.
Następnie odbyło się wręczenie nagród. Wyróżnienie i nagrodę w tym konkursie zdobyła uczennica naszej szkoły Weronika Kijewska kl. III a. (Opiekun - Barbara Buchowska)

Żywa lekcja historii

7 czerwca 2013 r.

Dnia 6 czerwca 2013 r. (CZWARTEK) klasy IV - VI więły udział w żywej lekcji historii pt. "Turniej rycerski". Zajęcia odbyły się na boisku szkolnym.

Dzień Dziecka i Dzień Sportu 2013

6 czerwca 2013 r.

Dnia 5 czerwca (ŚRODA) 2013 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka i Dzień Sportu. Impreza rozpoczęła się apelem szkolnym. Klasy młodsze obejrzały potem przedstawienie pt.: "W tajemniczej krainie krasnali" w Ośrodku Kultury, a klasy starsze uczestniczyły w konkursach sportowo-rozrywkowych.
Pogoda dopisała i świetnie się bawiliśmy. Dziękujemy organizatorom za przygotowanie.:)

Dzień Mamy w klasie III c

30 maja 2013 r.

29 maja 2013 r. uczniowie klasy III c zaprosili swoje Mamy na konkurs "Poczytam Ci Mamo". W podzięce za miłość i opiekę złożyli Mamom życzenia, wręczyli samodzielnie wykonaną książkę, recytowali wiersze i zaśpiewali piosenki. Spotkanie dostarczyło wielu wzruszeń.

opiekun - B. Wiśniewska

Dzień Mamy i Taty w oddziale specjalnym

29 maja 2013 r.

27 maja 2013 r. uczniowie oddziału specjalnego w uroczysty sposób uczcili Dzień Mamy i Taty. Część artystyczna pt."Tobie Mamo, Tobie Tato..." zrobiła na gościach duże wrażenie.
Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i grali na instrumentach. Podarowali rodzicom własnoręcznie wykonane upominki.
Rodzice brali udział w zorganizowanych dla nich konkursach: kartkówce na temat "Czy znasz dobrze swe dziecko?" i odszukiwaniu portretu, które namalowała ich pociecha. W nagrodę zostali obdarowani złotymi medalami - Super Mama lub Super Tata.
Był też słodki poczęstunek.
Impreza ta była znakomitą okazją, aby nasze dzieci mogłyzaprezentować się ze swej najlepszej strony oraz pochwalić się swym talentem plastycznym, muzycznym i recytatorskim. Było to dla nich ciekawe przeżycie, dzięki któremu poczuły się ważne, zdolne i dumne.
Opiekunowie:T. Twardowska i J. Luto

Uwaga RODZICE

28 maja 2013 r.

Dnia 28 maja 2013 r. (WTOREK) w naszej szkole na stołówce odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas szóstych. Celem spotkania jest rozdanie specjalnych kodów i haseł, które umożliwią zalogowanie się do serwisu i dostęp do informacji o uzyskanych wynikach ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej, przeprowadzonego w kwietniu 2013 r.

Aby się zalogować kliknij tutaj

Festyn Sportowy

28 maja 2013 r.

29 maja 2013 r. (ŚRODA) o godz. 10.15 klasy piąte i oddział specjalny wraz z wychowawcami idą na Festyn na stadion miejski. W związku z tym pod koniec 3 lekcji nastąpi zmiana w planach wg. grafiku:
3. j. polski, kl. VI b - zast. B. Gryguć
matematyka, kl. IV a - zast. Z. Stankiewicz
4. j. angielski, kl. IV a - zast. Z. Stankiewicz
matematyka, kl. IV b -= zast. B. Gryguć
5. zajęcia komputerowe, kl. II c - zast. S Sas, sala nr 34

Wycieczki szkolne

22 maja 2013 r.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wycieczki klasy VI c w zakładce Wycieczki szkolne

admin

Podsumowanie konkursu „Doskonałe mleko-to lubię”

21 maja 2013 r.

Podsumowanie konkursu „Doskonałe mleko-to lubię” odbyło się w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce Tartak 8 maja 2013 r. Konkurs polegał na przygotowaniu utworu plastycznego, muzycznego lub literackiego bezpośrednio związanego z realizacją programu „Doskonałe Mleko w Szkole” lub wartościami odżywczymi świeżego mleka ze znakiem „Doskonałe mleko”.

Uroczystość uświetnił swoją obecnością kosmonauta Mirosław Hermaszewski.

Uczennica klasy IVA naszej szkoły – Monika Gryguć zajęła III miejsce za napisanie wiersza pt.: „Mlekomania”

Mleko to cudowne witaminy,
możesz brać je od krowy Justyny.
Będziesz mleko pił,
będziesz długo żył.

Mleczne witaminki,
dają śmieszne minki.
Będziesz zdrów jak zuch,
tylko pij mleko za dwóch.

Ten cudowny napój życia,
naprawdę nadaje się do picia.
Na zdrowe zęby, na mocne kości,
to eliksir młodości.

Tyle nam daje to białe mleczko,
pij je jako dorosły i dziecko.
A ja jestem mlekomaniakiem,
Nałogowym mlekosmakiem.

Gratulujemy!!!

Konkurs MISTRZ MATEMATYKI

16 maja 2013 r.

Szkolny konkurs matematyczny MISTRZ MATEMATYKI ETAP II odbędzie się 17 maja 2013 r. (PIĄTEK) odpowiednio:
dla klas II i III o godz. 11.50 w sali nr 11
dla klas IV i V o godz. 8.00 w sali nr 32

Życzymy sukcesu!

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w oddziale specjalnym

7 maja 2013 r.

Corocznie 5 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Spotkania mają na celu ukazanie wszechobecnej niepełnosprawności i uświadamianie, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi ludźmi jak każdy inny. Nie należy ich dyskryminować ze względu na niepełnosprawność. Mają takie same potrzeby, pragnienia, marzenia. Dążą tak samo jak każdy pełnosprawny człowiek do bycia szczęśliwym. Chcą kochać oraz być kochanym i spełniać swe najskrytsze marzenia.
6 maja 2013 r. z okazji Dnia Godności uczniowie oddziału specjalnego wzięli udział we mszy świętej w intencji osób niepełnosprawnych. Następnie skorzystali z zaproszenia na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach i pyszny poczęstunek: kartacze i lody.

Opiekunowie: Jolanta Luto i Teresa Twardowska

Dzień Otwarty

6 maja 2013 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas I - VI na dzień otwarty z nauczycielami, który odbędzie się 8 maja 2013 r. (ŚRODA) w godzinach od 17.00 do 19.00

Konkurs SEJNY - MOJE MIASTO

30 kwietnia 2013 r.

26 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs pt:. „Sejny – moje miasto” , którego głównymi celami były: poznanie historii Sejn, kształtowanie szacunku dla dorobku przodków i dostrzeganie wpływu mniejszości narodowych na kształtowanie tradycji regionalnych. Uczniowie oprócz wiedzy z historii lokalnej, przygotowali wiersze i plakaty o tematyce związanej z Sejnami. Często musieli też wykazać się sprytem i szybkością oraz pomysłowością w rozwiązywaniu zadań w poszczególnych rundach konkursu. W tym roku hasłem konkursu było 450 lat istnienia Sejn.

W konkursie rywalizowały drużyny z klas piątych w składzie:
Klasa VA – Magda Bednarska, Kaj Bykowska, Bartek Kimszal;
Klasa VB – Ola Wieczorek, Dominika Klucznik, Emilka Stankiewicz;
Klasa VC – Ewa Jarzembowicz, Małgosia Jachimowicz, Jakub Staśkielunas.
Zwyciężyły ex aequo klasy VA i VC , II miejsce zajęła klasa VB.

Gratulujemy

Konkurs Ortograficzny MISTRZ ORTOGRAFII

30 kwietnia 2013 r.

Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii" dla uczniów klas II – III został przeprowadzony 26 kwietnia 2013 r.

W konkursie ortograficznym wzięło udział 16 uczniów z klas II i 13 uczniów z kl. III.
Szkolna Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac ustaliła wyniki zgodnie z regulaminem konkursu.

Mistrzem ortografii w klasach II został Marcin Borkowski z klasy II a.
I miejsce zajęli: Joanna Krzesicka z klasy II c, Franek Żyliński z klasy II c.
II miejsce zajęła Weronika Bednarska z klasy II a.
III miejsce zajęli: Weronika Czokajło z klasy II b, Julia Tur z klasy II b, Ola Draugialis z klasy II b, Gabriela Korzecka z klasy II c, Julia Szrajbert z klasy IIc.

W klasach III mistrzem ortografii zostały: Weronika Kijewska z klasy III a, Oliwia Rapczyńska z klasy III b, Magdalena Masianis z klasy III c.
I miejsce zajęły: Aleksandra Gryguć z klasy III c, Julia Gerwel z klasy III c, Wiktoria Durtan z klasy III c, Izabela Zubowicz z klasy III a.
II miejsce zajęli: Paulina Łukaszewicz z klasy III a, Piotr Jurkiewicz z klasy III b, Kinga Mazur z klasy III c.
III miejsce zajęli: Mateusz Radziun z klasy III a, Magdalena Miszkiel z klasy III b.
Organizatorzy

Konkurs Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim

30 kwietnia 2013 r.

29 kwietnia 2013 roku z okazji 73 rocznicy śmierci patrona szkoły odbył się Szkolny Konkursu Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim. Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:
1. Bożena Maria Gryguć - przewodniczący
2. Dorota Iwona Fiećko - zastępca przewodniczącego
3. Elżbieta Doroszko - sekretarz.
Ilość uczestników: 72 osoby

Laureaci konkursu:
I miejsce: Koneszko Daria VI c, Makowska Gabriela VI b
II miejsce: Grzybowska Maja VI b
III miejsce: Basiewicz Karolina VIc, Grablun Jakub VIc, Miszkiel Laura VIc, Morawska Aleksandra VIc, Nowak Edyta VIc

Klasowi laureaci konkursu:

KLASA VI a
I miejsce: Sitko Weronika, Stankiewicz Bartosz
II miejsce: Tomkiewicz Damian, Zdancewicz Mikołaj
III miejsce: Kamińska Aleksandra

KLASA VI b
I miejsce: MakowskaGabriela
II miejsce: Grzybowska Maja
III miejsce: Maksimowicz Damian, Sikorska Iga

KLASA VI c
I miejsce: Koneszko Daria
II miejsce: Basiewicz Karolina, Grablun Jakub, Miszkiel Laura, Morawska Aleksandra, Nowak Edyta
II miejsce: Adamowicz Zofia, Bagińska Zuzanna Jolanta.

Święto patrona szkoły

29 kwietnia 2013 r.

Dzień 30 kwietnia 2013 r. (WTOREK) dniem galowym, z okazji święta patrona naszej szkoły - Henryka Dobrzańskiego HUBALA.

Zebranie rodziców

17 kwietnia 2013 r.

Dnia 18 kwietnia 2013 r. (CZWARTEK) w naszej szkole odbędą się zebrania z rodzicami uczniów:
klas I - III - o godz. 16.00
klas IV - VI - o godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy
Wychowawcy

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego „Macmillan Primary School Tournament”

11 kwietnia 2013 r.

9 kwietnia 2013 r. w naszej szkole odbył się konkurs języka angielskiego „Macmillan Primary School Tournament”. W konkursie wzięli udział uczniowie 8 szkół podstawowych z: Sejn, Karolina, Nowinek, Widugier, Poćkun, Krasnopola, Gib i Zespołu Szkół z LJN „Żiburys” w Sejnach.
W turnieju w kategorii klas I – III uczestniczyło 19 uczniów, a IV–VI - 25. Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca:
z klas I – III:
I miejsce – Piotr Jurkiewicz (III b)
II miejsce – Paulina Łukaszewicz (III a)
z klas IV – VI:
II miejsce – Aleksandra Kamińska (VI a)
III miejsce – Mateusz Jarzębowicz (VI b)
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za uczestnictwo w turnieju.

Test kompetencji klas III

10 kwietnia 2013 r.

14 marca 2013 r. uczniowie klas trzecich z wielkim przeżyciem napisali pierwszy swój egzamin ze zdobytej wiedzy - Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Składał się on z dwóch części, matematycznej i polonistycznej. Czas pracy przeznaczony na każdy test wynosił 45 minut. Maksymalna ilość punktów, którą można było uzyskać z każdego z nich to 20 punktów.

Uwaga Rodzice

9 kwietnia 2013 r.

Ze względu na planowane w tym miesiącu zebranie z rodzicami, które ma się odbyć 18 kwietnia, odwołuje się Dzień Otwarty.

Sprawdzian klas szóstych 2013

6 kwietnia 2013 r.

4 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 odbył się SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH. Zapewne dla niektórych był to najważniejszy test podsumowujący edukację w szkole podstawowej, dlatego temu wydarzeniu towarzyszyły wielkie emocje - zdenerwowanie i liczne obawy. Ci którzy wytrwale pracowali przez wszystkie te lata nie mieli o co się martwić. Zaświadczenia o rezultatach trafią do szkół w drugiej połowie czerwca 2013 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

1 kwietnia 2013 r.

21 marca 2013 r. w naszej szkole świętowaliśmy nadejście wiosny. Co prawda za oknami był krajobraz zimowy, ale w szkole było kolorowo i wiosennie. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w konkursie "Witamy wiosnę piosenką", a ich starsi koledzy poprzebierali się w ciekawe i pomysłowe stroje. Powitaliśmy wiosnę kolorowo, z uśmiechem i piosenką. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
- w konkursie "Witamy wiosnę piosenką" wygrały klasy:
II c - wych. p. Beata Wiśniewska,
II a - wych. p. Elżbieta Moluszys,
oddział specjalny - wych. p. Teresa Twardowska.

- w konkursie „Witamy wiosnę kolorowo” najwyżej ocenione zostały klasy:
VI c - wych. p. Sylweriusz Sas,
VI b - wych. p. Marzena Kisielewska.

Samorząd Uczniowski

Przedstawienie Wielkanocne

28 marca 2013 r.

Dnia 27 marca 2013 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie Wielkanocne "Przez Krzyż do chwały". Uczniowie przypomnieli, jaką role odgrywa Krzyż, a także przybliżyli zwyczaje związane z obchodami Wielkiego Tygodnia.

Przygotowanie: E. Doroszko, M. Rybka

Przerwa wiosenna

27 marca 2013 r.

Od 28 marca 2013 r. (CZWARTEK)
do 2 kwietnia 2013 r. (WTOREK)

Wielkanoc - apel szkolny

25 marca 2013 r.

Dnia 27.03.2013 r. (ŚRODA) o godzinie 10.45 (4 lekcja) w naszej szkole obejrzymy przedstawienie z okazji Świąt Wielkanocnych oraz odbędzie się apel szkolny, na którym zostaną wręczone nagrody za osiągnięcia w konkursach.

Ogłoszenie

15 marca 2013 r.

------------DRODZY RODZICE------------

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sejnach
serdecznie zaprasza rodziców,
którzy chcą zapisać swoje dzieci w wieku 6 i 7 lat
do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014.
Zapisy odbędą się w dniach od 10 do 15 marca 2013 r., w godz. 9.oo - 16.00
w gabinecie pedagoga szkolnego (pokój nr 6, na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Sejnach). Prosimy przygotować numer PESEL

Rekolekcje wielkopostne

10 marca 2013 r.

W dniach 11 - 13 marca 2013 r. (PONIEDZIAŁEK – ŚRODA) w godz. 8.30 - 9.30 odbędą się rekolekcje wielkopostne. Zbiórka przed kościołem o godz. 8.20.

W związku z tym lekcje będą skrócone i prowadzone w godzinach jak poniżej:
1. 9.45 - 10.15 przerwa 5 min
2. 10.20 - 10.50 przerwa 5 min
3. 10.55 - 11.25 przerwa 20 min
4. 11.45 - 12.15 przerwa 20 min
5. 12.35 - 13.05 przerwa 5 min
6. 13.10 - 13.40 przerwa 5 min
7. 13.45 - 14.15 przerwa 5 min
8. 14.20 - 14.50 przerwa 5 min

Audycja muzyczna dla klas IV - VI

7 marca 2013 r.

Zapraszamy klasy IV - VI do wysłuchania audycji muzycznej pt. "Pod dachami Paryża", która odbędzie się dnia 7 marca 2013 r. (CZWARTEK) o godz. 11.30 (5 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami.

Dzień Otwarty

6 marca 2013 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas I - VI na dzień otwarty z nauczycielami, który odbędzie się 6 marca 2013 r. (ŚRODA) w godzinach od 17.00 do 19.00

Sprawdzian próbny klas szóstych

4 marca 2013 r.

Dnia 6 marca 2013 r. (ŚRODA) o godz. 8.00 klasy szóste przystępują do sprawdzianu próbnego. Czas trwania - 60 minut (dla dyslektyków 90 min).
W związku z tym uczniowie klas IV i V są zwolnieni z pierwszej i drugiej lekcji i przychodzą do szkoły na 9.40. Po sprawdzianie wszyscy mają pozostałe lekcje według planu.

Uczniowie klas I - III i oddział specjalny pracują bez zmian.

Audycja muzyczna klas I - III

28 lutego 2013 r.

Zapraszamy klasy I - III do wysłuchania audycji muzycznej pt. "Śpiewająca akademia", która odbędzie się dnia 28 lutego 2013 r. (CZWARTEK) o godz. 10.35 (4 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami.

Rocznica Powstania Styczniowego

26 lutego 2013 r.

Dnia 28 lutego2013 r. (CZWARTEK) o godz. 9.40 (3 lekcja) na sali gimnastycznej odbędzie się uroczysta akademia z okazji obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego.
Zapraszamy uczniów klas IV - VI.

Występ uczniów oddziału specjalnego

14 lutego 2013 r.

Uczniowie oddziału specjalnego przygotowali inscenizację pt. " Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej". Dzieci nauczyły się tekstu przydzielonych ról, przygotowały rekwizyty i scenografię. Swoimi umiejętnościami popisały się na zabawie choinkowej zorganizowanej przez Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 10 lutego 2013r. Przedstawienie wystawiliśmy też w szkole 13 lutego 2013r., a obejrzeli je zaproszeni uczniowie klas I i III c wraz z nauczycielami.

Opiekunowie: panie Teresa Twardowska i Jolanta Luto

Apel szkolny

12 lutego 2013 r.

Dnia 12 lutego 2013 r. (WTOREK) na pierwszej długiej przerwie obiadowej (godz. 11.30) na sali gimnastycznej odbędzie się apel szkolny, na którym zostaną wręczone nagrody za konkursy. Uczniowie przychodzą z nauczycielem prowadzącym 4 lekcję.

Bal przebierańców klas I - III

12 lutego 2013 r.

7 lutego 2013 r. klasy I - III bawiły się na balu przebierańców. Dzieci ubrane były w bardzo pomysłowe stroje. Odwiedzili nas rycerze, diabły, piraci, przybyły księżniczki i motyle… Wszyscy wyglądali bajecznie i kolorowo. Za pomysłowość wręczono drobne nagrody.

Opiekunowie: E. Stankiewicz, E. Moluszys, J. Luto, B. Waszkiewicz, T. Boguszewska, B. Sojko.

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

7 lutego 2013 r.

Miło nam ogłosić, że do etapu wojewódzkiego konkursu z matematyki zakwalifikowana się Izabella Wołos, uczennica klasy VI c (opiekun Alicja Staśkiel).

Gratulujemy

Konkurs odbędzie się 26 lutego 2013 r. (WTOREK)

Warsztaty plastyczne

29 stycznia 2013 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VI na warsztaty plastyczne, które odbędą się 30 stycznia (ŚRODA) 2013 r. w naszej szkole w sali nr 22, w godzinach od 12.00 do 15.00.
Zapraszamy

Plan lekcji na rok szkolny 2012/2013 semestr 2

26 stycznia 2013 r.

Plan lekcji na 2 semestr można pobrać ze strony w zakładce po lewej - Plan lekcji.

Plan można wydrukować klikając na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając z podmenu polecenie drukuj.
Admin

Ferie zimowe

18 stycznia 2013 r.

Przerwa od 21 stycznia 2013 r. do 1 lutego 2013 r.

Zebranie z rodzicami

17 stycznia 2013 r.

Dnia 18.01.2013 r. (PIĄTEK) w naszej szkole odbędą się zebrania z rodzicami uczniów:
klas I - III - o godz. 16.00
I a - sala 3
I b - sala 7
I c - sala 8
II a - sala 21
II b - sala 11
II c - sala 6
III a - sala 4
III b - sala 9
III c - sala 5

klas IV - VI - o godz. 17.00
IV a - sala 9
IV b - sala 11
IV c - sala 14
V a - sala 13
V b - sala 8
V c - sala 21
VI a - sala 16
VI b - sala 32
VI c - sala 34

Serdecznie zapraszamy
Wychowawcy

Dzień Babci i Dziadka w klasie III c

17 stycznia 2013 r.

W piątek 11 stycznia gościliśmy w naszej klasie kochane Babcie i kochanych Dziadków. Zaprosiliśmy dostojnych gości na Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Spotkanie dostarczyło wszystkim niezapomnianych wzruszeń.

uczniowie klasy III c z wychowawczynią Beatą Wiśniewską

Zabawa Choinkowa w klasie III c

Zabawa choinkowa w oddziale specjalnym

15 stycznia 2013 r.

10 stycznia 2013 r. w naszej szkole uczniowie z oddziału specjalnego przyjęły wyjątkowego gościa - Mikołaja. Obdarował on wszystkich prezentami, a dzieci zaśpiewały mu kolędę. Potem ucztowały przy syto zastawionym słodyczami stole. Następnie wesoło bawiły się podczas zabaw i konkursów karnawałowych zorganizowanych przez swoje panie.

Organizatorzy: Jolanta Luto i Teresa Twardowska

Sprawdzian dyrektorski klas V

14 stycznia 2013 r.

Dnia 15 stycznia 2013 r. (WTOREK), na 4 lekcji, odbędzie się sprawdzian dyrektorski z języka angielskiego w klasach V.

Audycja muzyczna dla klas IV - VI

9 stycznia 2013 r.

Zapraszamy klasy IV - VI do wysłuchania audycji muzycznej pt. "Muzyka na 4 głosy", która odbędzie się dnia 10 stycznia 2013 r. (CZWARTEK) o godz. 11.30 (5 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami.

Audycja muzyczna dla klas I - III

7 stycznia 2013 r.

Zapraszamy klasy I - III do wysłuchania audycji muzycznej pt. "O czym mówią zwierzęta w wigilijna noc?", która odbędzie się dnia 8 stycznia 2013 r. (WTOREK) o godz. 11.30 (5 lekcja). Na salę gimnastyczną schodzimy z nauczycielami.

Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas IV - VI

7 stycznia 2013 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas IV - VI na dzień otwarty z nauczycielami, który odbędzie się 7 stycznia 2013 r. (PONIEDZIAŁEK) w godzinach od 17.00 do 19.00

Zabawy choinkowe

7 stycznia 2013 r.

Zapraszamy na zabawy choinkowe dla uczniów klas I - VI, które odbędą się:
8 stycznia 2013 r. (WTOREK) w klasach IV - VI,
10 stycznia 2013 r. (CZWARTEK) w klasach I - III.

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

3 stycznia 2013 r.

Termin stopnia rejonowego

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - 03.01 czwartek
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - 04.01 piątek
Wojewódzki Konkurs Informatyczny - 09.01 środa
Wojewódzki Konkurs Matematyczny - 10.01 czwartek
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - 11.01 piątek
Wojewódzki Konkurs Historyczny - 15.01 wtorek
1. Początek wszystkich eliminacji konkursowych ustala się na godz. 10.00
2. Na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut. Nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.
Powodzenia!!

Archiwum

Rok 2020

maj 2020
kwiecień 2020
marzec 2020
luty 2020
styczeń 2020

Rok 2019

grudzień 2019
listopad 2019
październik 2019
wrzesień 2019
sierpień 2019
lipiec 2019
czerwiec 2019
maj 2019
kwiecień 2019
marzec 2019
luty 2019
styczeń 2019

Lata wczesniejsze

rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007, rok 2008, rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012, rok 2013, rok 2014, rok 2015, rok 2016, rok 2017, rok 2018

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administratorzy: Laura Sikorska, Joanna Milewska