Archiwum, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Aktualnosci - rok szkolny

Konkurs - Na najpiękniejszą szopkę noworoczną

20 grudnia 2007 r.

Konkurs - Na najpiękniejszą szopkę noworoczną. Organizacja Pani Elżbieta Doroszko, Pani Małgorzata Rybka, Pani Małgorzata Tomkiewicz

Jasełka i Kolędy

19 grudnia 2007 r.

Jasełka - przygotowanie Pani Elżbieta Doroszko, Pani Małgorzata Rybka, Pan Wiesław Kibisz
Kolędy - przygotowanie klasy I - VI, wychowawcy klas i Pan Wiesław Kibisz

Spotkanie Wigilijne w Urzędzie Miasta Sejny

19 grudnia 2007 r.

Spotkanie Wigilijne w Urzędzie Miasta Sejny - przygotowanie występu Pani Elżbieta Doroszko, Pani Małgorzata Rybka, Pan Wiesław Kibisz

Konkursy przedmiotowe - gratulacje

12 grudnia 2007 r.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się na Etap Rejonowy

Konkurs Języka Polskiego
Sylwia Frydrych VI a
Beata Gołąbek VI a
Paweł Tomkiewicz VI a
Patryk Jodzis VI a
przygotowanie: Pani Małgorzata Tomkiewicz

Weronika Miszkiel V c
Jolanta Koronkiewicz V c
przygotowanie: Pani Teresa Klucznik

Martyna Przeborowska VI c
Natalia Masianis VI c
Wojciech Krzesicki VI b
Iwona Milewska VI c
Natalia Kruszyłowicz VI b
przygotowanie: Pani Dorota Fiećko

Konkurs Historyczny
Magda Olszewska VI c
Wojciech Krzesicki VI b
Anna Jachimowicz VI c
Iwona Milewska VI c
Aneta Staśkiel VI b
Malwina Sidorowicz VI c
przygotowanie: Pani Bożena Gryguć

Konkurs Matematyczny
Anna Jachimowicz VI c
Gabriel Zdancewicz VI b
przygotowanie: Pani Bożena Jachimowicz

Konkurs Przyrodniczy
Aneta Staśkiel VI b
Anna Jachimowicz VI c
Magda Olszewska VI c
przygotowanie: Pan Sylweriusz Sas

Zmiany w Statucie Szkoły

10 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 1/2007/2008
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala
w Sejnach
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej
im. mjr. H. Dobrzańskiego - Hubala w Sejnach

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), § 20 ust. 4a i § 22 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906) oraz § 47 ust. 1 Statutu Szkoły (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25 października 1999 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, w Załączeniu Nr 2 - Wewnątrzszkolny System Oceniania po pkt. 20 dodaje się pkt. 20a w brzmieniu:

"Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Bożena Twardowska

Podsumowanie Projektu

10 grudnia 2007 r.

8 grudnia 2007 r. odbyło się podsumowanie Projektu "Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych"

Inscenizacja Kot w butach - przygotowanie kalsa IV b i V c, Pani Teresa Klucznik

Inscenizacja Kopciuszek - przygotowanie klasa V d, Pani Małgorzata Tomkiewicz

Sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych

Sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych

Występ klasy III a - przygotowanie Pani Wioletta Borodziuk

Inscenizacja

Występ kalsy V b - przygotowanie Pani Marta Kulesza

Występ klasy V c - przygotowanie Pan Bogdan Sojko

Występ klasy V d - przygotowanie Pani Zoifia Stankiewicz

Występ klasy IV a - przygotowanie Pani Zoifia Stankiewicz

Występ klasy IV c, V d - przygotowanie Pani Magda Liszkowska

Nagrody w konkursie Rzuc palenie - pani Marzena Dapkun

Efekt pracy koła origami - prowadzenie Pani Bogusława Borowska

Mistrzostwa w Szachach

10 grudnia 2007 r.

Mistrzostwa Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Szachach
organizacja: Pan Józef Ragiel

I miejsce - Jolanta Koronkiewicz V c
II miejsce - Oskar Bazylewicz V c
III miejsce - Łukasz Pankiewicz VI a
IV miejsce - Paweł Sudnik VI c
V miejsce - Adrian Pankiewicz
VI miejsce - Mateusz Trofimiuk

Gazetka szkolna

6 grudnia 2007 r.

Gazetka szkolna - "Szkolne wieści" Nr 2

Redakcja:
Redaktor naczelny: Joanna Bartosiewicz VI b
Dziennikarze: Monika Cicińska VI b, Ula Salwecka VI b, Sylwia Leszczyńska VI b, Dominika Zawadzka VI c, Aleksandra Gęsicka VI b, Żaneta Raglis VI c, Martyna Przeborowska VI c, Sylwia Cicińska V d, Natalia Masianis VI c
Opieka: Pani Dorota Fiećko, Pani Wioletta Borodziuk, Pani Celina Masianis, Pani Teresa Klucznik
Opracowanie komputerowe: Pani Renata Czeszkiewicz i Koło redakcyjne: Weronika Miszkiel V c, Amanda Pietranis V c, Ola Wilkiel V a, Dominika Suszek III a, Karol Wieczorek III a, Klaudia Święcicka III a, Sebastian Krajewski III a, Ula Budrewicz III a, Kamil Jatkowski IV b, Ela Turowicz V d.

Zadania na grudzień

1 grudnia 2007 r.

3 grudnia 2007 r. - Konkurs Języka Polskiego
organizacja: D. Fiećko, T. Klucznik, M. Tomkiewicz

4 grudnia 2007 r. - Konkurs Historyczny
organizacja: B. Gryguć

5 grudnia 2007 r. - Konkurs Matematyczny
organizacja: B. Borowska, B. Jachimowicz

6 grudnia 2007 r. - Nr 2 gazetki szkolnej "Szkolne wieści"
Realizacja: D. Fiećko, R. Czeszkiewicz, W. Borodziuk, C. Masianis, T. Klucznik

7 grudnia 2007 r. - Konkurs Przyrodniczy
organizacja: D. Jagłowska, A. Korzeniecka, S.Sas

7 grudnia 2007 r. - "Mikołajki" w klasach I
realizacja: J. Mackiewicz I a, B. Wiśniewska I b, B. Buchowska I c

8 grudnia 2007 r. -
- "Mikołajki" w klasach II - VI,
- Podsumowanie projektu "Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych",
- Turniej Szachowy,
- Dzień Języków Obcych,
- Podsumowanie konkursu o szkodliwości palenia - rozdanie nagród
realizacja: Samorząd Uczniowski B. Borowska, T. Klucznik oraz W. Borodziuk, wychowawcy klas II - III, nauczyciele realizujący projekt, pielęgniarka, pedagog

10 grudnia 2007 r. - Konkurs Języka Angielskiego
organizacja: Z. Stankiewicz, M. Kulesza, B. Sojko

11 grudnia 2007 r. - Dzień Otwarty dla rodziców godz. 17.00 - 19.00
realizacja: wychowawcy klas I - VI oraz nauczyciele

20 grudnia 2007 r. - Apel szkolny
realizacja: Samorząd Uczniowski B. Borowska, T. Klucznik

20 grudnia 2007 r. - Jasełka i Festiwal kolęd
organizacja: E. Doroszko, M. Rybka, W. Kibisz i wychowawcy klas I - VI

20 grudnia 2007 r. - Spotkania wigilijne w klasach
organizacja: wychowawcy klas I - VI

Realizacja Programu Profilaktycznego "III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków"
VI a - M. Liszkowska, VI b - B. Gryguć, VI c - D. Fiećko

Realizacja zajęć "Przeciw agresji" w klasach I - III
wychowawcy klas I - III

Realizacja zajęć "Wygrać z agresją" w klasach IV - VI
wychowawcy klas IV - VI

Wycieczka do Teatru

29 listopada 2007 r.

Wycieczka do Teatru w Białymstoku na spektakl "Trzy opowieści z doliny Muminków" - organizacja: klasa III a - Pani Wioletta Borodziuk, klasa III c - Pani Ewa Stankiewicz

Piekne prace plastyczne

29 listopada 2007 r.

Autor - Dominik Karłowicz VI b

Autor - Dominik Karłowicz VI b

Autor - Gabriel Zdancewicz VI b

Autor - Gabriel Zdancewicz VI b

Koło przyrodnicze

29 listopada 2007 r.

Koło przyrodnicze - w tym roku szkolnym prowadzi Pan Sylweriusz Sas

Andrzejki klas IV - VI

29 listopada 2007 r.

Andrzejki klas IV - VI: 29 listopada 2007 r. (czwartek) godz. 17.00 - 19.30, organizacja Pani Bożena Gryguć i klasa VI b, Pani Renata Czeszkiewicz, Pani Biruta Misiukanis, Pan Bogdan Sojko oraz Samorząd Uczniowski - Pani Teresa Klucznik

Andrzejki klas I - III

28 listopada 2007 r.

Andrzejki klas I - III: 28 listopada 2007 r. Przygotowanie: Pani Barbara Waszkiewicz, Pani Teresa Boguszewska, Pani Teresa Twardowska oraz Samorząd Uczniowski - Pani Teresa Klucznik

Zebrania zespołów wychowawczych

28 listopada 2007 r.

Zebranie zespołu wychowawczego klas IV - VI 27 listopada 2007 r.
Zebranie zespołu wychowawczego klas I - III 28 listopada 2007 r.

Konkurs - Rzuć palenie

28 listopada 2007 r.

Konkurs - Rzuć palenie

Wyróznienie Kasi Przekopskiej z V d

23 listopada 2007 r.

w IX Konkursie Plastycznym "Mój Pamiętnik" - Dzieła światowej architektury pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku
Katarzyna Przekopska z klasy V d otrzymała wyróżnienie. Nauczyciel Pani Małgorzata Tomkiewicz
Uroczystość podsumowania konkursu oraz wernisaż wystawy odbędzie się 1 grudnia 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.

Praca Kasi Przekopskiej

Góra grosza

22 listopada 2007 r.

Góra grosza - akcja pod patronatem MENiS
Liczba zebranych w szkole monet ? 19254
wartość zebranych pieniędzy ? 782zł 27gr
organizacja w szkole Samorząd Uczniowski Pani Bogusława Borowska, Pani Teresa Klucznik w klasach I - III Pani Wioletta Borodziuk i Pani Celina Masianis oraz wychowawcy klas I - VI

wyniki:
w klasach I - III
I miejsce - klasa III a, wych. Pani Wioletta Borodziuk
II miejsce - klasa III c, wych. Pani Ewa Stankiewicz
III miejsce - klasa I b wych. Pani Beata Wiśniewska

w klasach IV - VI
I miejsce - klasa VI c, wych. Pani Dorota Fiećko
II miejsce - klasa VI a, wych. pani Magdalena Liszkowska
III miejsce - klasa IV c, wych. Pani Marta Kulesza

Zebrania z rodzicami

21 listopada 2007 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klasy IV a, IV b, IV c

Dni Otwarte Szkoły

20 listopada 2007 r.

Dni Otwarte Szkoły - spotkania rodziców z wychowawcami i rodzicami

Akademia Nauczycieli

17 listopada 2007 r.

Spotkanie z cyklu "Akademia Nauczycieli " w Ośrodku "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach z Panią Grażyną Sobecką z - cą dyrektora Departamentu Informacji i Współpracy z Zagranicą na temat "Wspieranie działań z zakresu kultury przez województwo podlaskie - otwarte konkursy ofert, stypendia, nagrody".
Organizacja spotkania Pani Bożena Szroeder.
W spotkaniu wzięli udział:
Pani Bogusława Borowska, Pani Barbara Buchowska, Pani Dorota Fiećko, Pani Bożena Gryguć, Pani Pani Teresa Klucznik, Pani Renata Czeszkiewicz, Pani Wioletta Borodziuk, Pani Joanna Mackiewicz, Pani Elżbieta Wróblewska, Pan Bogdan Frydrych.

Lekcja muzealna

14 listopada 2007 r.

13 listopada 2007 r. - Zajęcia klasy III a w Muzeum Ziemi Sejneńskiej i w Urzędzie Miasta Sejny na temat "Poznajemy symbole narodowe", opiekun - Pani Wioletta Borodziuk

Turniej Piłki Nożnej

14 listopada 2007 r.

Turniej Piłki Nożnej klas IV - VI, organizacja Pan Leszek Ostrowski
22 październiak 2007 r. zakończył się Turniej Piłki Nożnej

Tabele końcowe
Grupa A
1. VI c 9 pkt. 13 : 1
2. IV b 6 pkt. 11: 4
3. V b 3 pkt. 8 : 9
4. IV c 0 pkt. 1 : 19

Grupa B
1. VI b 12 pkt. 13 : 1
2. V d 7 pkt. 4 : 5
3. V a 6 pkt. 4 : 1
4. VI a 3 pkt. 3 : 9
5. V c 1 pkt. 1 : 6

Półfinały - 16 października 2007 r.
1. VI c - V a 1 : 2
2. VI b - IV b 3 : 0

Mecz o III miejsce
VI c - IV b 4 : 4 karne 3 : 1

Finał 22 października 2007 r.
VI b - V a 12 : 1
I miejsce - klasa VI b
II miejsce - klasa V a
III miejsce - klasa VI c

Święto Niepodległości

12 listopada 2007 r.

Akademia z okazji Święta Niepodległości, organizacja Pani Wioletta Borodziuk, Pani Ewa Stankiewicz, Pani Celina Masianis, Pan Wiesław Kibisz. Zdjęcia - Pan Sylweriusz Sas

Zdjęcia klas

12 listopada 2007 r.

Zdjęcia klas - wykonanie Pan Sylweriusz Sas

Klasa II a - wych. Pani Małgorzata Małkińska

klasa II b - wych. Pani Zofia Jotejko

klasa II c - wych. Pani Celina Masianis

klasa III a - wych. Pani Wioletta Borodziuk

klasa III b - wych. Pani Teresa Twardowska

klasa III c - wych. Pani Ewa Stankiewicz

klasa IV a - wych. Pani Zofia Stankiewicz

klasa IV b - wych. Pan Sylweriusz Sas

klasa IV c - wych. Pani Marta Kulesza

klasa V a - wych. Pani Bogusława Borowska

klasa V b - wych. Pani Bożena Jachimowicz

klasa V c - wych. Pani Teresa Klucznik

klasa V d - wych. Pani Małgorzata Tomkiewicz

klasa VI a - wych. Pani Magda Liszkowska

klasa VI b - wych. Pani Bożena Gryguć

klasa VI c - wych. Pani Dorota Fiećko

Ślubowanie klas pierwszych

10 listopada 2007 r.

Ślubowanie klas pierwszych, organizacja: I a - Joanna Mackiewicz, I b - Beata Wiśniewska, I c - Barbara Buchowska oraz Samorząd Uczniowski Bogusława Borowska, Teresa Klucznik. Zdjęcia - Pan Sylweriusz Sas

klasa I a - wych. Pani Joanna Mackiewicz

klasa I b - wych. Pani Beata Wisniewska

klasa I c - wych. Pani Barbara Buchowska

Zadania na listopad

6 listopada 2007 r.

7 listopada 2007 r. - Zebranie rodziców klas I:
- spotkanie z pracownikiem PPP p. G. Radziwiłko
- spotkanie z policjantem
- spotkanie z wychowawcami
realizacja: J. Mackiewicz, B. Wiśniewska,B. Buchowska

10 listopada 2007 r. - Ślubowanie klas I
realizacja: J. Mackiewicz, B. Wiśniewska, B. Buchowska

9 i 10 listopada - Warsztaty podsumowujące Projekt Radio SMS
realizacja: B. Borowska, T. Klucznik

11 listopada 2007 r. - Udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta z okazji Święta Niepodległości
realizacja: B. Twardowska, B. Wiśniewska, SU, T. Klucznik, B. Borowska, B. Sojko M. Kulesza, M. Dapkun, Rada Pedagogiczna

12 listopada 2007 r. - Akademia z okazji Święta Niepodległości
realizacja: W. Borodziuk, C. Masianis, E. Stankiewicz, W. Kibisz

listopad - Odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej
realizacja: wychowawcy klas I -VI

14 listopada 2007 r. - Apel szkolny
realizacja: SU, T. Klucznik, B. Borowska

październik - grudzień Realizacja Programu Profilaktycznego - ?III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków?
realizacja: M. Liszkowska, B. Gryguć, D. Fiećko

I semestr - Realizacja zajęć ?Przeciw agresji? w klasach I - III
Wychowawcy klas I - III

I semestr - Realizacja zajęć ?Wygrać z agresją? w klasach IV -VI
Wychowawcy klas IV - VI

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV - ?Przyczyny niepowodzeń szkolnych?
realizacja: M. Dapkun, Z. Stankiewicz, S. Sas, M. Kulesza przy pomocy PPP w Sejnach

20 listopada 2007 r. - Dzień otwarty dla rodziców
wychowawcy i nauczyciele

28 listopada 2007 r. - Andrzejki kl. I -III
realizacja: T. Boguszewska, B. Waszkiewicz, T. Twardowska

29 listopada 2007 r. - Andrzejki kl. IV - VI
realizacja: B. Gryguć, R. Czeszkiewicz, B. Misiukanis, B. Sojko

Konkursy

6 listopada 2007 r.

KONKURS OLIMPUS - JĘZYK POLSKI
środa 7 listopada 2007 r. na 6 lekcji

KONKURS OLIMPUS - MATEMATYKA
czwartek 8 listopada 2007 r. na 1 lekcji

KONKURS - OXFORD
piątek 9 listopada 2007 r. na 3 lekcji

Konkurs plastyczny

30 października 2007 r.

Konkurs plastyczny - "Mój Pamiętnik" pod hasłem DZIEłA śWIATOWEJ ARCHITEKTURY
organizacja: Pani Małgorzata Tomkiewicz w klasach V, Pani Barbara Buchowska w klasach I - III

Odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej

30 października 2007 r.

29 października 2007 r. - Odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej - wycieczka klasy VI c na cmentarz, organizacja Pani Dorota FIećko

Wycieczka do Pogranicza

29 października 2007 r.

19 października 2007 r. - wycieczka klasy II c i III a do Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach w celu obejrzenia wystawy "Gliniane księgi" - poznanie legendy o powstaniu Sejn.
organizacja Pani Celina Masianis, Pani Wioletta Borodziuk

Halloween

26 października 2007 r.

Halloween - Dyskoteka szkolna klas IV - VI, organizacja Pani Dorota Fiećko i VI c, Pani Bogusława Borowska, Pani Teresa Klucznik, Pan Wiesław Kibisz

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

22 października 2007 r.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych - przygotowanie Pani Elżbieta Wróblewska, Pani Joanna Mackiewicz i klasa I a, Pani Zofia Jotejko i klasa II b

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007

18 października 2007 r.

Laureaci Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007"
Katarzyna Przekopska V d wych. Pani Małgorzata Tomkiewicz
Sebastian Czarkowski IV b wych. Pani Barbara Buchowska
Klasa VI b wych. Pani Bożena Gryguć - nagroda zbiorowa
Klasa III c wych. Pani Ewa Stankiewicz - nagroda zbiorowa
koordynatorzy na terenie szkoły: Pani Anna Michalska, Pani Bożena Twardowska, Pani Beata Wiśniewska

Nagrody wręcza Burmiastrz Miasta Sejny Pan Jan Stanisław Kap i Pani Jolanta Piktel

Klasa VI b - wych. Pani Bożena Gryguć

Katrzyna Przekopska V d - wych. Pani Małgorzata Tomkiewicz

Klasa III c - wych. Pani Ewa Stankiewicz

Dzień Papieski

18 października 2007 r.

Dzień Papieski - uroczysty apel przygotowany przez Panią Elżbietę Doroszko, Panią Wiolettę Borodziuk, Panią Ewę Stankiewicz

Nr 1 gazetki szkolnej

18 października 2007 r.

18 października 2007 r. (czwartek) ukazała się gazetka szkolna "Szkolne wieści" - Nr 1
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny: Joanna Bartosiewicz
Dziennikarze: Monika Cicińska, Ula Salwecka, Sylwia Leszczyńska, Dominika Zawadzka, Aleksandra Gęsicka, Żaneta Raglis, Martyna Przeborowska, Sylwia Cicińska , Natalia Masianis
Opieka: Pani Dorota Fiećko, Pani Teresa Klucznik, Pani Wioletta Borodziuk, Pani Celina Masianis. Opracowanie komputerowe: Pani Renata Czeszkiewicz i Koło redakcyjne.

Zbiórka pieniędzy

18 października 2007 r.

Zbiórka pieniędzy - organizacja akcji Pani Elżbieta Doroszko

Otwarte dni szkoły

16 października 2007 r.

Otwarte dni szkoły - wykaz spotkań nauczycieli i rodziców w ramach akcji "Otwarte dni szkoły" godz. 17.00 - 19.00
16 października 2007 r. (wtorek)
20 listopada 2007 r. (wtorek)
11 grudnia 2007 r. (wtorek)
15 stycznia 2008 r. (wtorek)
19 lutego 2008 r. (wtorek)
18 marca 2008 r. (wtorek)
15 kwietnia 2008 r. (wtorek)
20 maja 2008 r. (wtorek)
10 czerwca 2008 r. (wtorek)

Harmonogram Apeli Szkolnych

16 października 2007 r.

Apele szkolne - na 3 godzinie lekcyjnej
13 września 2007 r. (czwartek)
18 października 2007 r. (czwartek)
14 listopada 2007 r. (środa)
14 grudnia 2007 r. (piątek)
15 stycznia 2008 r. (wtorek)
11 lutego 2008 r. (poniedziałek)
18 marca 2008 r. (wtorek)
16 kwietnia 2008 r. (środa)
16 maja 2008 r. (piątek)
16 czerwca 2008 r. (poniedziałek)

Dni Otwarte Szkoły

16 października 2007 r.

Dni Otwarte Szkoły - spotkanie rodziców z nauczycielami, godz. 17.00 - 20.00

Święto Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2007 r.

Święto Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej - organizacja Pani Bogusława Borowska, Pani Teresa Klucznik, Pani Elżbieta Doroszko, Pan Wiesław Kibisz dekoracja Pani Barbara Waszkiewicz
Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty otrzymała jedna osoba, nagrodę Burmistrza Miasta Sejny dwie osoby, nagrodę Dyrektora Szkoły 25 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi.

Zaproszeni goście - Pani Irena Zajkowska, Pan Józef Ramotowski, Pani Krystyna Andruczyk, Pan Jan Stanisław Kap, Pan Stanisław Buchowski, Pan Andrzej Małkiński

chór szkolny

Kwiaty dla Patrona Szkoły

życzenia - Burmistrz Miasta Sejny - Pan Jan Stanisław Kap, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Andrzej Małkiński

Nagroda Burmistrza Miasta Sejny

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymało 25 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi

Pani Bożena Twardowska - Dyrektor, Pan Stanisław Buchowski - Dyrektor, Pani Beata Wiśniewska - Wicedyrektor, Pani Krystyna Andruczyk - Dyrektor, Pani Irena Zajkowska - Dyrektor, Pan Andrzej Małkiński - Przewodniczący Rady Miasta Sejny, Pani Renata Czeszkiewicz - Dyrektor, Pan Józef Ramotowski - Dyrektor

Harmonogram dyskotek szkolnych

12 października 2007 r.

Dyskoteka SU - 27 września 2007 r.
Halloween - 25 października 2007 r.
Andrzejki - 29 listopada 2007 r.
Dyskoteka noworoczna - 17 stycznia 2008 r.
Bal Przebierańców - 7 lutego 2008 r.
Dyskoteka wiosenna - 27 marca 2008 r.
Dyskoteka SU - 17 kwietnia 2008 r.
Majowe szaleństwo - 15 maja 2008 r.
Dzień Dziecka - 2 czerwca 2008 r.

Wycieczka klasy V d

11 października 2007 r.

Wycieczka klasy V d 11 października 2007 r., organizacja Pani Małgorzata Tomkiewicz, Pani Barbara Waszkiewicz, Pani Elżbieta Wróblewska

Ścieżka edukacyjna

8 października 2007 r.

Ścieżka edukacyjna - drzewa wokół nas, wykonanie Pan Sylweriusz Sas, nauczyciel przyrody

Zadania na październik

8 października 2007 r.

- Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Święta Szkoły 15.10.2007 r. - Pani Bogusława Borowska, Pani Teresa Klucznik, Pani Elżbieta Doroszko, Pan Wiesław Kibisz

- Dzień Papieski 18.10.2007 r. - Pani Elżbieta Doroszko, Pani Wioletta Borodziuk, Pani Ewa Stankiewicz

- Odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej - wychowawcy klas I - VI

- Wykonanie gazetki informacyjnej o przemocy, jej przejawach i skutkach - M. Dapkun

- Apel szkolny 18.10.2007 r. - Samorząd Uczniowski Pani Bogusława Borowska, Pani Teresa Klucznik

Realizacja Programu Profilaktycznego "III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków" - Pani Magda Liskzowska VI a, Pani Bożena Gryguć VI b, Pani Dorota Fiećko VI c.

- Realizacja zajęć "Przeciw agresji" w klasach I - III wych. klas I - III

- Realizacja zajęć "Wygrać z agresją" w klasach IV - VI wych. klas IV - VI
Sprawdzian klas VI 24.10.2007 r. - Pani Doorta Fiećko

- Dyskoteka szkolna klas IV - VI Hallowen 25.10.2007 r. - Pani Dorota Fiećko, Pani Małgorzata Rybka, Pani Dorota Jagłowska, Pan Wiesław Kibisz

- Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych 22.10.2007 r. - Pani Elżbieta Wróblewska, Pani Joanna Mackieiwcz, Pani Zofia Jotejko

- Nr 1 gazetki szkolnej "Szkolne wieści" - Pani Dorota Fiećko, Pani Renata Czeszkiewicz, Pani Wioletta Borodziuk, Pani Celina Masianis, Pani Teresa Klucznik

Biwak klasy VI c

7 października 2007 r.

Biwak klasy VI c: 4 - 6 października 2007 r., organizacja Pani Dorota Fiećko, Pani Wioletta Borodziuk i rodzice

Biwak kalsy V a i V c

7 października 2007 r.

Biwak kalsy V a i V c, 4 - 5 października 2007 r. organizacja Pani Bogusława Borowska, Pani Teresa Klucznik

Dyskoteka szkolna

28 września 2007 r.

Dyskoteka szkolna klas IV - VI, organizacja: Samorząd Uczniowski, Bogusława Borowska, Teresa Klucznik i Bogdan Frydrych

Regulamin Kulturalnego Zachowania

26 września 2007 r.

REGULAMIN KULTURALNEGO ZACHOWANIA:

Kultura osobista:
Uczeń mówi ?dzień dobry? i ?do widzenia? wszystkim pracownikom szkoły (nauczycielom, paniom sprzątaczkom, kucharkom, konserwatorowi). W czasie rozmowy z pracownikami szkoły, osobą dorosłą przyjmuje odpowiednią postawę: stoi, nie trzyma rąk w kieszeni, nie gestykuluje, zachowuje się z szacunkiem. Udziela pierwszeństwa osobom starszym ( np. przy wchodzeniu do pomieszczenia czy wychodzeniu ). Jest szczery, prawdomówny, taktowny. W bibliotece, świetlicy czy stołówce nie hałasuje, kulturalnie oczekuje na obiad. W szkole nie nosi nakrycia głowy. Nie używa wulgarnych słów. Szanuje mienie szkolne, kolegów i swoje własne. Dba o swój wygląd ( czystość i estetykę mundurku szkolnego). Dba o wygląd, wystrój i czystość szkoły (nie przechodzi przez ogrodzenie). Jest odpowiedzialny za własne słowa - dotrzymuje danego słowa. Nie ulega nałogom. Pracuje nad poprawieniem własnego wizerunku. Z szacunkiem odnosi się do kolegów, koleżanek. Nie ukrywa złego zachowania kolegów (jest wrażliwy na ich niewłaściwe postępowanie). Jest tolerancyjny w stosunku do słabszych fizycznie, chorych; pomaga im. Nie bije się z kolegami, nawet ?na żarty?. Swoim zachowaniem nie naraża siebie ani zdrowia swoich kolegów na niebezpieczeństwo (nie przynosi do szkoły niebezpiecznych zabawek, ostrych przedmiotów itp.)

Przed lekcją i w czasie zajęć:
1. Wejście do klasy:
Uczniowie ustawiają się przed klasą i oczekują na przyjście nauczyciela.
Do klasy wchodzi nauczyciel, a następnie dziewczęta, później chłopcy.
Uczniowie cicho odsuwają krzesła, nie rozmawiają i przygotowują się do lekcji.

2. Zachowanie w czasie lekcji:
Uczeń odpowiada z miejsca, stojąc.
W trakcie zajęć nie je, nie żuje gumy.
Nie trzyma na ławce butelek, ciastek , przedmiotów, które nie są pomocami do danej lekcji.
Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczeń wstaje; siada dopiero na polecenie nauczyciela.
W czasie lekcji uczeń nie wstaje z miejsca bez zezwolenia nauczyciela.
Zgłasza chęć zabrania głosu przez podniesienie ręki.
W czasie zajęć lekcyjnych uczeń samowolnie nie opuszcza terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej (w planie zajęć ucznia).

3. Zakończenie lekcji:
Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, wtedy uczeń może złożyć książki. Uczeń jest zobowiązany pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy, a kontrolują dyżurni.
W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, może przebywać na placu szkolnym.

4. Zachowanie w czasie przerw, przed lekcjami i zajęciami pozalekcyjnymi:
Uczeń przychodzi do szkoły 10 - 15 minut przed lekcją (zajęciami pozalekcyjnymi) i oczekuje na swoje zajęcia. Jeśli przyjdzie wcześniej ? idzie do świetlicy szkolnej. Zachowuje się odpowiedzialnie, spokojnie, bezpiecznie ( nie biega korytarzami szkoły).
Teczki ustawia w określonym porządku przed klasą.
Nie przeszkadza dyżurnym w pełnieniu dyżuru w szkole.
W szatni zachowuje czystość, porządek (ustawia równo obuwie, nie śmieci, przestrzega zasad bezpieczeństwa), w czasie przerw nie przebywa w szatni.
Oczekując na obiad, ustawia się w kolejce, nie zajmuje miejsca innym, zachowuje się kulturalnie.

Inne
1. Nieobecności:
Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane. Uczeń zwalnia się tylko w uzasadnionych przypadkach u wychowawcy klasy, nauczyciela, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub u dyrektora szkoły.
Zwolnienie następuje na podstawie pisemnego czy ustnego zwolnienia od rodziców lub własnej decyzji nauczyciela.
2. Strój szkolny:
W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie, ekstrawagancki strój. Uczeń jest zobowiązany do noszenia mundurku szkolnego. W przypadku niemożności przyjścia w mundurku w zastępstwie przychodzi do szkoły w stroju galowym ( biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica). Mundurek nie obowiązuje w czasie dyskotek, uroczystości szkolnych i klasowych. Mundurek powinien być czysty, wyprasowany i oznakowany od strony wewnętrznej ( np. wyszyty monogram ). Dozwolona jest skromna biżuteria, ale noszona tylko przez dziewczęta. Uczeń zmienia w szkole obuwie na lekkie obuwie sportowe (trampki, tenisówki) odpowiednio oznakowane. W sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe na jasnej podeszwie i strój sportowy.

Aktywność:
Uczeń wykazuje inicjatywę lub ogromne zaangażowanie w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Wzorowo wywiązuje się z poleceń wychowawcy i obowiązków ucznia. Godnie i chętnie reprezentuje szkołę w miejscach publicznych i na imprezach szkolnych. Chętnie udziela pomocy innym, szczególnie w nauce. ? Kulturalne zachowanie ujęte w regulaminie obowiązuje ucznia również poza szkołą.

Opracowanie: Marta Kulesza, Joanna Mackiewicz, Celina Masianis, Teresa Twardowska

Samorząd Uczniowski

24 września 2007 r.

Przewodniczą Samorządu Uczniowskiego - Monika Cicińska VI b
Zastępca - Maciej Sokołowski VI a
Sekretarz - Natalia Masianis VI c
Skarbnik - Martyna Przeborowska VI c
Przewodniczący Sekcji Naukowej - Wojciech Krzesicki VI b
Przewodniczący Sekcji Rozrywkowej - Kamil Kamiński VI b
Przewodniczący Sekcji Dekoracyjnej - Dominik Karłowicz VI b
Przewodnicząca Sekcji Gospodarczej - Luiza Sienkiewicz VI b
Przewodniczący Sekcji Sporotwej - Robert Jedynasty V b

Opiekunowie SU - Bogusława Borowska i Teresa Klucznik

Wymiana pieca

24 września 2007 r.

Zajęcia pozalekcyjne

22 września 2007 r.

Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu - Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2007/08.

1. Wioletta Borodziuk Koło teatralne - czwartek 7 lekcja w sali nr 6
2. Bogusława Borowska Koło matematyczne - poniedziałek 6 lekcja w sali nr 12
3. Bogusława Borowska Koło origami - wtorek 6 lekcja w sali nr 12
4. Bogusława Borowska Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z matematyki - środa 7 lekcja w sali nr 12
5. Barbara Buchowska Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z matematyki - piątek 1 lekcja w sali nr 14
6. Barbara Buchowska Zajęcia socjoterapeutyczne - środa 7 lekcja w sali nr 4
7. Renata Czeszkiewicz Koło informatyczne - Wtorek 7 lekcja w pracowni informatycznej
8. Dorota Fiećko Koło dziennikarskie - środa 8 lekcja w sali nr 13
9. Dorota Fiećko Koło języka polskiego - czwartek 7 lekcja w sali nr 13
10. Dorota Fiećko Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego - wtorek 6 lekcja w sali nr 13 11. Bożena Gryguć Koło historyczne - poniedziałek 7 lekcja w sali nr 9
12. Teresa Klucznik Koło języka polskiego - wtorek 7 lekcja w sali nr 14
13. Teresa Klucznik Koło teatralne - piątek 7 lekcja w sali nr 14
14. Teresa Klucznik Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego - środa 8 lekcja w sali nr 14
15. Joanna Mackiewicz Klub książki - środa 6 lekcja w bibliotece
16. Joanna Mackiewicz Koło teatralne - wtorek 5 lekcja w sali nr 8
17. Joanna Mackiewicz Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego - poniedziałek 6 lekcja w sali nr 5
18. Sylweriusz Sas Koło przyrodnicze - wtorek 7 lekcja w sali nr 34
19. Zofia Stankiewicz Koło języka angielskiego - środa 7 lekcja w sali nr 32
20. Małgorzata Tomkiewicz Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego - środa 1 lekcja w sali nr 11
21. Małgorzata Tomkiewicz Koło języka polskiego - wtorek 6 lekcja w sali nr 11
22. Małgorzata Tomkiewicz Koło teatralne - poniedziałek 7 lekcja w sali nr 11
23. Małgorzata Tomkiewicz Koło języka rosyjskiego - wtorek 7 lekcja w sali nr 11
24. Beata Wiśniewska Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego - poniedziałek 3 lekcja w pokoju nauczycielskim

Wykaz zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych w klasach I ? III w roku szkolnym 2007/ 08.

1. Joanna Mackiewicz Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z matematyki w kl. I a - poniedziałek lekcja 6 w sali nr 5
2. Beata Wiśniewska Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w kl. I b - poniedziałek lekcja 4 w sali nr 5
3. Barbara Buchowska Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w kl. I c - poniedziałek lekcja 2 w sali nr 8
4. Małgorzata Małkińska Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w kl. II a - poniedziałek lekcja 5 w pokoju nauczycielskim
5. Zofia Jotejko Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w kl. II b - czwartek lekcja 2 w sali nr 9
6. Celina Masianis Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w kl. II c - środa lekcja 3 w sali nr 9
7. Wioletta Borodziuk Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w kl. III a - poniedziałek lekcja 3 w pokoju nauczycielskim
8. Teresa Twardowska Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w kl. III b - czwartek lekcja 4 w pokoju nauczycielskim
9. Ewa Stankiewicz Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w kl. III c - wtorek lekcja 4 w pokoju nauczycielskim

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone społecznie w roku szkolnym 2007/2008. 1. Kamil Jotejko Zajęcia piłki siatkowej dz. kl VI - poniedziałek i środa 15.00 ? 17.00 na salo gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1
2. Jacek Zajkowski Zajęcia piłki siatkowej dz. klas II - V - poniedziałek i środa 15.30 ? 17.30 sala gimnastyczna
3. Tadeusz Krywanis Zajęcia piłki siatkowej dz. klasy II - V - poniedziałek 14.00 ?15.30 i czwartek 15.00 ? 17.00 sala gimnastyczna
4. Bogdan Frydrych Zajęcia tenisa stołowego - środa 17.00 ?18.30 sala gimnastyczna
5. Leszek Ostrowski Zajęcia piłki nożnej klasy IV -VI poniedziałek i wtorek 14.00 ?15.10 boisko szkolne lub sala gimnastyczna
7. Wiesław Kibisz Chór szkolny - poniedziałek 7 i 8 lekcja w sali nr 8
8. Elżbieta Doroszko ,,Formacja Dzieci Maryi?? - wtorek 7 lekcja w sali nr 15
9. Bożena Twardowska Koło języka angielskiego klasa II c - czwartek 1 lekcja w sali nr 3
10. Marta Kulesza Koło języka angielskiego - poniedziałek 7 lekcja w sali nr 16
11. Bogusław Sojko Koło języka angielskiego w klasa I a, b, c - poniedziałek i środa 7 lekcja w sali nr 5
12. Bożena Jachimowicz Koło matematyczne - czwartek i piątek 7 lekcja w sali nr 22
13. Dorota Fiećko Koło Ortograffiti Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w klas VI - poniedziałek 6 lekcja i piątek 7 lekcja w sali nr 13
14. Teresa Klucznik Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze z języka polskiego w kl. IV b piątek 8 lekcja i w kl. IV c środa 8 lekcja w sali nr 14
15. Małgorzata Tomkiewicz Koło plastyczne - poniedziałek 6 lekcja w sali nr 11
16. Bożena Gryguć Koło historyczne z chronologią na TY - czwartek 7 lekcja w 9
17. Zofia Jotejko Koło teatralne kl. II b - środa 3 lekcja w sali nr 3
18. Renata Czeszkiewicz koło informatyczne - wtorek 8 lekcja w sali komputerowej

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

17 września 2007 r.

Kandydaci na Przewodniczącego SU
Monika Cicińska VI b 127
Maciej Sokołowski VI a 106
Natalia Masianis VI c 82
Martyna Przeborowska 18

Kandydaci do sekcji naukowej
Wojciech Krzesicki VI b 211
Aneta Staśkiel VI b 69
Weronika Miszkiel V c 52

Kandydaci do sekcji dekoracyjnej
Dominik Karłowicz 134
Sylwia Cicińska V d 37
Malwina Sidorowicz VI c 36
Iza Myszczyńska VI a 34
Jolita Matulewicz VI a 21
Amanda Pietranis V c 18
Dominika Dabulis V c 18
Kinga Nazaruk V c 10

Kandydaci do sekcji sportowej
Robert Jedenasty V b 47
Sylwia Leszczyńska VI b 35
Eliza Galińska V a 35
Krzysztof Małkiński VI a 31
Robert Dochód V c 29
Adrianna Milewska VI a 23
Robert Kucharzewski VI a 21
Mikołaj Nazaruk VI a 18
Piotr Szroeder V a 18
Sebastian Gobczyński VI a 15
Paweł Pokutko V b 14
Aleksandra Gęsicka VI b 11
Konrad Jagłowski V a 9
Sylwia Frydrych VI a 6
Bartosz Oskroba V a 4

Kandydaci do sekcji gospodarczej
Luiza Sienkiewicz VI b 78
Urszula Salwecka VI b 76
Magda Olszewska VI c 76
Michał Żmijewski V a 69
Agnieszka Czeropska V c 56

Kandydaci do sekcji rozrywkowej
Kamil Kamiński VI b 61
Joanna Bartoszewicz VI b 54
Karolina Dzimitko V b 40
Aneta Budowicz V d 35
Dominika Zawadzka VI c 29
Elżbieta Żeglarska VI a 26
Monika Anuszkiewicz V b 18
Gabriela Tomczyk VI a 17
Mariusz Klimasara V a 13
Mateusz Sokołowski V a 12
Aleksandra Staniewicz V a 11
Justyna Wysocka V b 11
Angelika Jodzis V a 8

Kandydaci do obsługi sprzętu nagłaśniającego
Piotr Kukolski Va
Marcin Bruś V a

Rocznica II wojny światowej

17 września 2007 r.

17 wrzesnia - 68 rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę
przygotowanie inscenizacji: Bożena Gryguć, Dorota Fiećko

Wojtek Krzesicki VIb, Aneta Staśkiel VIb, Natalia Masianis VIc, Martyna Przeborowska VIc, Kamil Kamiński VIb, Dominika Dabulis VIb

Sprzątanie świata

14 września 2007 r.

Sprzątanie świata -
klasa VI a Sylweriusz Sas, VI b - Bożena Gryguć, VI c - Dorota Fiećko

Jednolity strój

14 września 2007 r.

Jednolity strój obowiązuję od dnia 17 września 2007 r. (poniedziałek).

Wyboru do Samorządu Uczniowskiego

14 września 2007 r.

Wyboru do Samorządu Uczniowskiego - głosowanie uczniów, nauczycieli
wyniki w poniedziałek 17 września 2007 r.

Wyboru do Samorządu Uczniowskiego

13 września 2007 r.

Apel Samorządu Uczniowskiego - prezentacja kandydatów, organizacja Bogusława Borowska, Teresa Klucznik

Ubezpieczenie

11 września 2007 r.

W roku szkolnym 2007/2008 składka od ucznia na ubezpiecznie wynosi 37,00 zł. Wpłaty do 10 października 2007 r. u wychowawcy klasy. Ubezpiecznie w PZU.

Zajęcia pozalekcyjne

11 września 2007 r.

Zapraszamy chętnych na zajecia pozalekcyjne prowadzone w ramach realizacji projektu "Zagospodarowanie wolnego czasu uczniów" finansowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Bogusława Borowska -
- Koło matematyczne
- zajecia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
- Koło origami

Barbara Buchowska -
- Koło socjoterapeutyczne
- Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze kształcenia zintegrowanego

Renata Czeszkiewicz -
- Koło informatyczne redakcyjne

Dorota Fiećko -
- Koło języka polskiego
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego
- Koło dziennikarskie

Bożena Gryguć
- Koło historyczne

Teresa Klucznik
- Koło języka polskiego
- Koło teatralne
- zajecia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

Joanna Mackiewicz -
- Koło Miłośników Książki
- zespół dydaktyczno - wyrównawczy kształcenia zintegrowanego

Sylweriusz Sas -
- Koło przyrodnicze

Zofia Stankiewicz -
- Koło języka angielskiego

Małgorzata Tomkiewicz -
- Koło języka polskiego
- Koło teatralne
- Koło języka rosyjskiego
- zespół dydaktyczno - wyrównawczy z języka polskiego

Beata Wiśniewska -
- zespół dydaktyczno - wyrównawczy kształcenia zintegrowanego

Wioletta Borodziuk -
- Koło teatralne

Wybory Samorządu Uczniowskiego

10 września 2007 r.

Kampania wyborcza
- od 10.09.2007 r. do 12.09.2007 r. (poniedziałek - środa)
organizacja: Bogusława Borowska i Teresa Klucznik

Prezentacja kandydatów na apelu SU - 13.09.2007 r. (czwartek)
Wybory - 14.09.2007 r. (piątek)
Ogłoszenie wyników - 17.09.2007 r. (poniedziałek)

LISTA KANDYDATÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

KANDYDACI NA PRZEWODNICZĄCEGO SU

1. Monika Cicińska VIb
2. Natalia Masianis VIc
3. Martyna Przeborowska VIc
4. Maciej Sokołowski VIa

KANDYDACI DO SEKCJI NAUKOWEJ

5. Aneta Staśkiel VIb
6. Weronika Miszkiel Vc
7. Wojciech Krzesicki VIb

KANDYDACI DO SEKCJI DEKORACYJNEJ

8. Dominik Karłowicz VIb
9. Dominika Dabulis Vc
10. Natalia Tomkiewicz Vc
11. Amanda Pietranis V c
12. Kinga Nazaruk Vc
13. Malwina Sidorowicz VIc
14. Izabela Myszczyńska VIa
15. Sylwia Cicińska Vd

KANDYDACI DO SEKCJI SPORTOWEJ

16. Aleksandra Gęsicka VIb
17. Sylwia Leszczyńska VIb
18. Mikołaj Nazaruk VIa
19. Sebastian Gobczyński VIa
20. Robert Kucharzewski VIa
21. Robert Dochód Vc
22. Krzysztof Małkiński VIa
23. Adrianna Milewska VIa
24. Sylwia Frydrych VIa
25. Eliza Galińska Va
26. Mateusz Leszczyński Va
27. Konrad Jagłowski Va
28. Bartosz Oskroba Va
29. Piotr Szroeder Va
30. Robert Jedynasty Vb
31. Paweł Pokutko Vb

KANDYDACI DO SEKCJI GOSPODARCZEJ

32. Urszula Salwecka VIb
33. Luiza Sienkiewicz VIb
34. Agnieszka Czeropska Vc
35. Magdalena Olszewska VIc
36. Julita Matulewicz VIa
37. Michał Żmijewski Va

KANDYDACI DO SEKCJI ROZRYWKOWEJ

38. Joanna Bartoszewicz VIb
39. Kamil Kamiński VIb
40. Dominika Zawadzka VIc
41. Gabriela Tomczyk VIa
42. Elżbieta Żegarska VIa
43. Aneta Budowicz Vd
44. Aleksandra Staniewicz Va
45. Mariusz Klimasara Va
46. Mateusz Sokołowski Va
47. Angelika Jodzis Va
48. Karolina Dzimitko Vb
49. Justyna Wysocka Vb
50. Monika Anuszkiewicz Vb

KANDYDACI DO OBSŁUGI SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

51. Jan Rybka Va
52. Piotr Kukolski Va
53. Marcin Bruś Va

Plan lecji - I semestr roku szkolnego 2007/2008

4 września 2007 r.

Plan lekcji I semestr - pobierz

Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego

3 września 2007 r.

Klas II - VI o godz. 9.00
Klas I o godz. 11.00

Dyrektor Szkoły - Bożena Twardowska, Burmistrz Miasta Sejny - Jan Stanisław Kap, Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego - Ryszard Galiński

Występ uczniów klas VI - przygotowanie Bogusława Borowska, Teresa Klucznik

Losowanie uczniów klas I: I a - wych Joanna Mackiewicz, I b - wych. Beata Wiśniewska, I c - wych. Barbara Buchowska,

Zmiana

1 sierpnia 2007 r.

od 1 sierpnia 2007 r. Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego jest Pani Bożena Twardowska

Strój jednolity

26 lipca 2007 r.

Dyrektor Szkoły i Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego informuje, że od dnia 1 września 2007 r. w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ? Hubala w Sejnach będą obowiązywały jako strój jednolity niżej zaprezentowane koszulki polo i bluzy:
koszulki polo:
1. dziewczynki ? kolor light blue (jasno niebieski)
2. chłopcy kolor ? kolor bright royal (jasny królewski)
i bluzy:
1. dziewczyny - kolor navy, (granatowy)
2. chłopcy - kolor royal (królewski)
wyżej wymienione koszulki i bluzy rozprowadza firma: media sp. z o. o.ul. Generała Władysława Andersa 3815 ? 113 Białystok tel . (085) 662 30 72 tel. kom. 509 488 722

strój rodzice mogą kupić w Sejnach w sklepie:
Sklep Odzieżowo - Przemysłowy
Selwent Marzena
ul. Zawadzkiego 3

Uroczystość Ukończenia Szkoły Klas VI

22 czerwca 2007 r.

Klasa VI a - wych. Dorota Jagłowska, Klasa VI b - wych. Zofia Stankiewicz, VI c - wych. Dorota Fiećko, VI d - wych. Anna Orchowska

Burmistrz Miasta Sejny - Jan Stanisław Kap, Przewodniczący Rady Miasta - Andrzej Małkiński. Podziękowanie Dyrektorowi Renacie Czeszkiewicz i Wicedyrektorowi Sylweriuszowi Sas za pracę w latach 1997 - 2007

Pożegnanie - występ uczniów klas VI

Pożegnanie - występ uczniów klas VI

ślubowanie uczniów klas VI

Przekazanie sztandaru uczniom klas V

świadectwa z wyróżnieniem - uczniowie klasy VI a

świadectwa z wyróżnieniem - uczennica klasy VI b

świadectwa z wyróżnieniem - uczniowie klasy VI c

świadectwa z wyróżnieniem - uczniowie klasy VI d

Puchar Dyrektora Szkoły za naukę - zdobyła klasa VI c

Podziękowanie za realizację Projektu

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego - Piotr Miszkiel VI d, Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Historycznego - Sylwia Sokołowska VI c, Paweł Rutkowski VI c, nauczyciel Bożena Gryguć

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego - Piotr Miszkiel VI d, nauczyciel Teresa Klucznik

Finaliści Rejonowego Konkursu Języka Polskiego - Dorota Dereń VI a, Urszula Kapp VI a, Ewelina Karłowicz VI a, Monika Rejmontowicz VI a, Dagmara Nieszczerzewska VI a, nauczyciel Teresa Klucznik

Finalści Rejonowego Konkursu Języka Polskiego - Małgorzata Pieciun VI b, Beata Gołąbek Va, Sylwia Frydrych V a, nauczyciel Małgorzata Tomkiewicz

Finaliści Rejonowego Konkursu Jezyka Polskiego - Iwona Milewska V c, Agata Kukolska VI c, Monika Krupińska VI c, Wojciech Krzesicki V b, nauczyciel Dorota Fiećko

Finalista Rejonowego Konkursu Matematycznego - Mateusz Polkowski VI a, nauczyciel Emilia Wiaktor

Finalista Rejonowego Konkursu Matematycznego - Artur Raglis VI c, nauczyciel Halina Urwanowicz

Finalista Rejonowego Konkursu Przyrodniczego - Piotr Miszkiel VI d, nauczyciel Alina Korzeniecka i Dorota Jagłowska

Finalista Rejonowego Konkursu Historycznego - Patryk Zubowicz VI c, nauczyciel Bożena Gryguć

Podziękowanie za przygotowanie do konkursów przedmiotowych - Pani Bożenie Jachimowicz, Pani Zofii Stankiewicz, Pani Annie Orchowskiej

Podziękowanie za opiekę nad gazetką Szkolne wieści - Pani Dorocie Fiećko, Pani Halinie Urwanowicz, Pani Beacie Wiśniewskiej

Podziękowanie Panu Leszkowi Ostrowskiemu za uzyskanie III miejsca w województwie w piłce nożenj chłopców

Listy gratulacyjne rodzicom - klasa VI a

Listy gratulacyjne rodzicom - klasa VI b

Listy gratulacyjne rodzicom - klasa VI c

Listy gratulacyjne rodzicom - klasa VI d

Podziękowanie rodzicom za prace na rzecz szkoły

Podziękowanie za współpracę w latach 1997 - 2007

Pożegnanie Pani Teresy Kopiec i Pani Haliny Urwanowicz - przejście na emeryturę

Święto Co pamięta Sejna

14 czerwca 2007 r.

Święto ?Co pamięta Sejna?

podsumowujące projekt finansowany przez Bankową Fundację im. Leopolda Kronenberga w Warszawie realizowany we współpracy z Ośrodkiem Pogranicze - sztuk, kultur, narodów w Sejnach i Panią Bożeną Szroeder

Zapraszam na film autorzy marcin Pawlukiewicz http://sejnykulturalnie.blox.pl/html
Realizatorzy ze Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego ? Hubala w Sejnach: Barbara Buchowska, Bogusława Borowska, Renata Czeszkiewicz, Elżbieta Doroszko, Dorota Fiećko, Bożena Gryguć, Teresa Klucznik, Sylweriusz Sas, Małgorzata Tomkiewicz

Partnerzy projektu:
Stanisława Auron, Helena Bałakier, Janina Bartoszewicz Sabina Bykowska, Marianna Chraboł, Marianna Czeszkiewicz, Romuald Czeszkiewicz, Helena Deguć, Mieczysław Deguć, Maria Dzimido, Stefania Fiedorowicz, Ryszard Fiedorowicz, Józef Gryguć, Adela Jakubowska, Czesława Jasionowska, Helena Karwowska, Zofia Karwowska, Janina Kaszkiel, Jadwiga Kosakowska, Stanisław Krupiński, Bronisław Kutyło, Jadwiga Lewandowska, Teresa Lewkiewicz, Gedymin Maciukanis, Otylia Misiukanis, Halina Moroz, Władysław Nowalski, Teresa Pachutko, Egeniusz Palanis, Genowefa Palewicz, Irena Przekopska Andrzej Radzewicz, Helena Rasiul, Eugeniusz Romanowski, Marianna Ruszczewska Zygmunt Rybka, Genowefa Sienkiewicz, Olgierd Skrzypko, Anna Tomkiewicz, Marian Tomkiewicz, Helena Warakomska, Helena Wojciechowicz, Weronika Wołukanis

Serdeczne podziękowanie składamy sponsorom publikacji ?Co pamięta Sejna?
Państwu Elżbiecie i Jarosławowi Przedwojskim, Komitetowi Rodzicielskiemu Szkoły Podstawowej w Sejanch, Państwu Urszuli i Robertowi Galińskim, Panu Marianowi Czokajło, Księdzu Kazimierzowi Gackiemu, Państwu Łucji i Marianowi Krutulom, Państwu Urszuli i Grzegorzowi Makowskim, Państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Falejczykom, Państwu Renacie i Markowi Pawłowskim, Pani Barbarze Kudryckiej, Państwu Beacie i Grzegorzowi Zubowiczom, Oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, Państwu Teresie i Romualdowi Jurgielewiczom, Pani Renacie Zielińskiej, Panu Robertowi Klucznikowi, Państwu Sabinie i Ludwikowi Bykowskim, Państwu Bożenie i Markowi Tydmanom, Państwu Małgorzacie i Andrzejowi Ostrowskim, Państwu Marii i Grzegorzowi Bykowskim, Uczestnikom Zjazdu Absolwentów LO w Sejnach Rocznik 1977, Panu Adamowi Bykowskiemu, Panu Ryszardowi Myszczyńskiemu, Państwu Barbarze i Jerzemu Malinowskim

Zebranie z rodzicami

12 czerwca 2007 r.

zebranie rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2007/2008 będą uczniami klas I
- występ klasy III a "nie całkiem śpiąca królewna" przygotowanie Beata Wiśniewska
- informacje o pracy szkoły

Występ klasy IV d

12 czerwca 2007 r.

Występ klasy IV d przygotowany przez Małgorzatę Tomkiewicz w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sejnach

Nie odrzucaj spróbuj pomóc

12 czerwca 2007 r.

Nagrody w konkursie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach "Nie odrzucaj spróbuj pomóc"
II miejsce - Martyna Przeborowska V c
nagrody za udział: Żaneta Raglis V c, Malwina Sidorowicz V c, Agnieszka Dawidowicz IV b, Katarzyna Jasińska V c
przygotowanie uczniów: Wiesław Kibisz, Bożena Twardowska
występ klasy III b - inscenizacja "Za dużo miodu" przygotowanie Barbara Buchowska

Strój jednolity

11 czerwca 2007 r.

Strój jednolity - propozycja wybrana przez Komitet Rodzicielski
Bluzka cena około 20,00 zł.: dziewczyny - kolor light blue, chłopcy - bright royal
bluza cena około 69,00 zł.: dziewczyny - kolor navy, chłopcy - kolor royal

Nowelizacja Statutu Szkoły

11 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 3/2006/2007 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego ? Hubala w Sejnach z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie Nowelizacji Statutu Szkoły

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) oraz Wewnątrzszkolngo Sytemu Oceniania - załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego ? Hubala w Sejnach Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Szkoły w Rozdziale V NAUCZYCIELE I IINI PRACOWNICY SZKOŁY a) w § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ?3. Nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych?.
b) w § 25 dodaje się ust. 1 pkt.. 11) w brzmieniu: ?11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych ?.
c) w § 26 dodaje się ust.. 1 pkt. 4) w brzmieniu: ?4) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych?.
d) w § 27 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ?4. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych?.
e) w § 29 dodaje się ust. 1 pkt. 5) w brzmieniu: ?5) za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych?.
f) w § 30 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ?3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w bibliotece szkolnej?.
g) w § 31 dodaje się ust. 1 pkt. 10) otrzymuje brzmienie: ?10) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w świetlicy, podczas obiadów na stołówce szkolnej, zapewnienie opieki?.
h) w § 30 dodaje się ust. 1 pkt. 11) w brzmieniu: ?11) wypełnianie poleceń służbowych dyrektora szkoły?.
i) w § 32 ust. 1 ? skreślony.
j) w § 33 dodaje się ust. 1 pkt. 9) w brzmieniu: ?9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych?.
k) w § 35 dodaje się ust. 1 pkt. 7) w brzmieniu: ?7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych?.

§ 2. W Statucie Szkoły w ROZDZIALE VI RODZICE I UCZNIOWIE
a) w § 38 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
?4. a) Uczeń zobowiązany jest do noszenia jednolitego stroju.
4 b) Wzór stroju określa dyrektor szkoły w porozumieniu z komitetem rodzicielskim.
4 c) Uczeń nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju w trakcie uroczystości szkolnych i klasowych organizowanych z okazji ważnych świąt, w trakcie wycieczek, dyskotek, zajęć pozalekcyjnych.
b) w § 38 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: ?5. Uczeń nie może bez zgody nauczyciela korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych?.
b) w § 38 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
?6. Jeżeli uczeń ma przy sobie telefon komórkowy musi być on wyłączony w trakcie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych?.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej - Renata Czeszkiewicz

Wycieczka klasy III c i II c

11 czerwca 2007 r.

Wycieczka klasy III c i II c do Gierłozy. Organizacja Ewa Stankiewicz, Joanna Mackiewicz, Anna Michalska

XII Puchar TP w Piłce Nożnej

6 czerwca 2007 r.

XII Puchar TP w Piłce Nożnej dla Dzieci im. Marka Wielgusa w Suwałkach ? III miejsce
przygotowanie drużyny Leszek Ostrowski

Wycieczka kalsy III a i III b

6 czerwca 2007 r.

Wycieczka do Warszawy: 5-6 czerwca 2007 r. klasa III a - Beata Wiśniewska i III b - Barbara Buchowska oraz Bożena Twardowska

Biwak kalsy VI d i V c

6 czerwca 2007 r.

4 - 5 czerwca Biwak kalsy VI d i V c w Gibach. Organizacja Anna Orchowska, Halina Urwanowicz, Małgorzata Rybka

Wiosenne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS

6 czerwca 2007 r.

Wiosenne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych

Adrianna Milewska V a III miejsce w biegu na 600 m
Paulina Jurgielanis V a III miejsce w rzucie oszczepem
nauczyciel Teresa Kopiec

Wycieczka klasy I b

5 czerwca 2007 r.

Wycieczka klasy I b organizacja Zofia Jotejko i rodzice

Zielona szkoła

5 czerwca 2007 r.

Klasa VI c od 27.05. do 2.06.2007 r. była w Zielonej szkole w Biskupinie

Wycieczka klasy IV a

5 czerwca 2007 r.

Wycieczka klasy IV a w Urzędzie Celnym w Suwałkach

Wycieczka klasy II a i II b

4 czerwca 2007 r.

klasa II a - Wioletta Borodziuk i klasa II b - Alicja Budowicz oraz Elżbieta Wróblewska, Elżbieta Doroszko na wycieczce w Gierłoży

X Międzynarodowy Turniej Szachowy

3 czerwca 2007 r.

X Międzynarodowy Turniej Szachowy dzieci i młodzieży?SUWALIADA 2007?
Suwałki 2 ? 3 czerwca 2007 r.?
Udział:
Jolanta Koronkiewicz IV c
Adrian Pankiewicz IV a
Cezary Miszkiel VI b
Dominik Zdanowicz II b
Damian Zubowicz VI d
Maciej Jurkiewicz VI d
Łukasz Pankiewicz V a
Paweł Sudnik V c
Oskar Bazylewicz IV c
Mateusz Trofimiuk IV c

Sukces
IV kategoria ? Cezary Miszkiel VI b

V kategoria:
Adrian Pankiewicz, Maciej Jurkiewicz, Paweł Sudnik, Mateusz Trofimiuk, Oskar Bazylewicz

przygotowanie uczniów: Pan Józef Ragiel

Dzień Dziecka

1 czerwca 2007 r.

Serdecznie dziękujemy Policji za organizację bezpiecznego przejścia uczniów naszej szkoły ulicami Sejn

Dzień Dziecka - organizacja: Samorząd Uczniowski: Bogusława Borowska, Teresa Klucznik, Barbara Buchowska, Wiesław Kibisz, Leszek Ostrowski, Agnieszka Gryziewicz oraz wychowawcy klas I - VI: I a - Małgorzata Małkińska, I b - Zofia Jotejko, I c - Celina Masianis, II a - Wioletta Borodziuk, II c - Ewa Stankiewicz, III a - Beata Wiśniewska, III b - Barbara Buchowska, IV b - Bożena Jachimowicz, IV c - Teresa Klucznik, IV d - Małgorzata Tomkiewicz, V b - Barbara Waszkiewicz, V c - Halina Urwanowicz, VI b- Zofia Stankiewicz, VI d - Danuta Wielgat
- Przemarsz ulicami Sejn pod opieką Policji
- Występ klasy III b "Za dużo miodu" przygotowanie Barbara Buchowska
- Olimpijka klas I, II
- Rozgrywki dwa ognie klas III - Rozgrywki dwa ognie klas IV, V, VI
- Wybór najfajniejszej dziewczyny klas I - III, najfajniejszego chłopaka klas I - III
- Wybór najfajniejszej dziewczyny klas IV - VI, najfajniejszego chłopaka klas IV - VI

Przemarsz ulicami Sejn pod opieką Policji

Występ klasy III b

Olimpijka sportowa kals I, II

Konkursy na sali gimanstycznej klas IV - VI

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007

31 maja 2007 r.

Akcja Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007
- Konkurs Plastyczny "Kiedy dzwonić po straż pożarną"
uczniowie, których prace plastyczne zakwalifikowano na etap wojewódzki:
I miejsce - Sylwia Dzimitko III a
II miejsce - Jakub Bykas III b
III miejsce - Katarzyna Popiel II b oraz wyróżnienia:
Karolina Kuczyńska Ib, Paulina Leszczyńska Ib, Kacper Tydman Ic, Jakub Gryguć Ia, Wiktor Makowski IIc, Ewelina Leończyk Ic, Damian Kolwalewski IIc

- Udział w patrolu Policji
Paweł Sudnik Vc, Adam Rutowicz V c, Marek Ołów Vc, Klaudia Rybczyńska Vc, Kacper Gołębiewski Vc, Natalia Masianis Vc, Laura Kołakowska Vc.

organizacja: Bożena Twardowska, Beata Wiśniewska, wych. klas I - VI przy współpracy z Komendą Straży Pożarnej i Powiatową Komendą Policji

Klasowy Dzień Matki

31 maja 2007 r.

Klasowy Dzień Matki w klasie I b organizacja Zofia Jotejko

Nie odrzucaj spróbuj pomóc

31 maja 2007 r.

Udział w Konkursie plastycznym na temat zdrowia psychicznego ? Nie odrzucaj spróbuj pomóc? organizator PPP w Sejnach. Przygotowanie uczniów: Bożena Twardowska, Wiesław Kibisz
Anna Jachimowicz V c, Żaneta Raglis V c, Malwina Sidorowicz V c, Agnieszka Dawidowicz IV b, Martyna Przeborowska V c, Katarzyna Jasińska V c

I Mistrzostwa w Szachach

30 maja 2007 r.

I Mistrzostwa Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Szachach, 46 uczestników - uczniowie klas I - VI
organizacja Józef Ragiel
wyniki:
I miejsce - Jolanta Koronkiewicz IV c
II miejsce - Adrian Pankiewicz IV a
III miejsce - Cezary Miszkiel VI b
IV miejsce - Dominik Zianowicz II b
V miejsce - Damian Zubowicz VI d
VI miejsce - Maciej Jurkiewicz VI d
Najlepsza dziewczyna - Jolanta Koronkiewicz IV c
Najmłodszy uczestnik - Rafał Wołongiewicz I a

Gratulacje i serdeczne podziękowanie panu Józefowi Ragielowi

Wyniki Sprawdzianu w Klasach VI

28 maja 2007 r.

Klasa VI a - średnia 28,89 pkt. wynik średni 72,23%
Klasa VI b - średnia24,36 pkt. wynik średni 60,90%
Klasa VI c - średnia30,72 pkt. wynik średni 76,80%
Klasa VI d - średnia29,67 pkt. wynik średni 74,17%

Szkoła średnia 28,41 wynik średni 71.02 %

Klasowy Dzień Matki

28 maja 2007 r.

Klasowy Dzień Matki
w klasie IV d organizacja Małgorzata Tomkiewicz
w klasie I a organizacja Małgorzata Małkińska
w klasie III b organizacja Barbara Buchowska

Klasowy Dzień Matki w klasie IV d organizacja Małgorzata Tomkiewicz

Efekty burzy

28 maja 2007 r.

Pomoc Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach w naprawie uszkodzonego dachu

Dyskoteka szkolna klas IV - VI

25 maja 2007 r.

Dyskoteka szkolna klas IV - VI organizacja Halina Urwanowicz i V c, Zofia Stankiewicz, Anna Orchowska

Klasowy Dzień Matki

25 maja 2007 r.

Klasowy Dzień Matki
w klasie IV b - organizacja Bożena Jachimowicz
w klasie IV c - organizacja Teresa Klucznik
w klasie V c - organizacja Halina Urwanowicz

Szkolny Dzień Matki

25 maja 2007 r.

Szkolny Dzień Matki - organizacja Elżbieta Doroszko, Małgorzata Rybka, Dorota Fiećko, Małgorzata Tomkiewicz, Teresa Klucznik, Wiesław Kibisz

Konkurs "Nasze Bezpieczeństwo"

24 maja 2007 r.

Udział drużyny naszej szkoły w składzie: Kamil Kamiński V b, Aneta Staskiel V b. Monika Cicińska V b w Powiatowym Konkursie "Nasze Bezpieczeństwo" w Poćkunach
przygotowanie drużyny Bożena Jachimowicz

Klasowy Dzień Matki

24 maja 2007 r.

Klasowy Dzień Matki
w klasie III a organizacja Beata Wisniewska
w klasie I c organizacja Celina Masianis
w klasie III c organizacja Joanna Mackiewicz

klasa III a

Konkurs plastyczny

23 maja 2007 r.

W konkursie plastycznym zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczna uczniowie naszej szkoły zajęli I i III miejsce.

Sukces naszej szkoły - III miejsce w województwie !!!

21 maja 2007 r.

Finał Województwa w Piłce Nożnej w Białymstoku - drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce!!!!
prowadzenie drużyny - Leszek Ostrowski
Gratulacje

konkurs O Cudownej Figurze Matki Boskiej Sejneńskiej

19 maja 2007 r.

konkurs O Cudownej Figurze Matki Boskiej Sejneńskiej - podsumowanie konkursu plastycznego, poetyckiego, wiedzy w Bazylice NMP w Sejnach
organizacja Małgorzata Rybka, Elżbieta Doroszko

VII Powiatowy Konkurs Recytatorski

18 maja 2007 r.

VII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Świerszykowe wierszyki" organizacja Ośrodek Kultury w Sejnach
wyróżnienie: Jolanta Janczulewicz klasa I c, nauczyciel Celina Masianis, Diana Panczenko III c nauczyciel Joanna Mackiewicz

Co pamięta Sejna

18 maja 2007 r.

Warsztaty plastyczne klasy V b i VI c w ramach realizacji Programu "Co pamięta Sejna" w Ośrodku "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

Co pamięta Sejna

16 maja 2007 r.

Spotkanie klasy IV a z panem Zygmuntem Rybka w ramach Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV a - Bogusława Borowska

Co pamięta Sejna

16 maja 2007 r.

Spotkanie klasy IV c z panią Czesławą Jasionowską w ramach realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV c - Teresa Klucznik

Co pamięta Sejna

16 maja 2007 r.

Spotkanie klasy IV c z panią Heleną Warakomską w ramach realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV c - Teresa Klucznik

Apel klas I - III

15 maja 2007 r.

Nagrody w konkursie plastycznym "Sejny - moje miasto"
organizacja konkursu: W. Borodziuk, A. Budowicz, J. Mackiewicz, C. Masianis, E. Stankiewicz, B. Wiśniewska,

Apel klas I - III

15 maja 2007 r.

Nagrody w konkursie Ortograficznym klas II, III
organizacja konkursu: B. Buchowska, C. Masianis, B. Wiśniewska

Andrzejki klas I - III

15 maja 2007 r.

Dyplomy dla klas II a - Wioletta Borodziuk, II b - Alicja Budowicz, II c - Ewa Stankiewicz za realizację przy współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarno - Epidemiologicznym w Sejnach Programu "Radosny uśmiech - radosna przyszłość"
koordynacja programu Ewa Stankiewicz

Co pamięta Sejna

15 maja 2007 r.

Spotkanie klasy IV b z panią Stefanią i panem Ryszardem Fiedorowicz w ramamch realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV b - Elżbieta Doroszko

Konkurs Matematyczny

14 maja 2007 r.

Rejonowy Konkurs Matematyczny z "Z szóstką na 6" w SP w Suwałkach
III miejsce - Artur Raglis VI c nauczyciel Halina Urwanowicz, Laureat - Piotr Miszkiel VI d nauczyciel Bożena Jachimowicz

Co pamięta Sejna

14 maja 2007 r.

Spotkanie klasy IV d z panią Marią Dzimido w ramach realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV d - Małgorzata Tomkiewicz

Wycieczka w Bieszczady

12 maja 2007 r.

od 8.05.2007 r. do 10.05.2007 r. uczniowie z klas IV a, IV b, IV c na wycieczce w Bieszczadach
organizacja: Bogusława Borowska, Bożena Jachimowicz, Teresa Klucznik, Wiesław Kibisz, Leszek Ostrowski

Dyskoteka szkolna klas IV - VI

11 maja 2007 r.

Dyskoteka szkolna klas IV - VI
dyżur: Bożena Gryguć i V b, Dorota Fiećko, Bogdan Frydrych, Bożena Twardowska

Co pamięta Sejna

11 maja 2007 r.

Spotkanie klasy III b z panią Anną Tomkiewicz w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w klasie III b - Barbara Buchowska

Co pamięta Sejna

11 maja 2007 r.

Spotkanie klasy IV d z panią Stanisławą Auron w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w klasie IV d - Małgorzata Tomkiewicz

Szkolne Eliminacje Konkursu

10 maja 2007 r.

Szkolne Eliminacje Konkursu "Świerszczykowe wierszyki"
organizacja w klasach I - II: Małgorzata Małkińska, Zofia Jotejko, Celina Masianis, Wioletta Borodziuk, Alicja Budowicz, Ewa Stankiewicz
organizacja w klasach III - IV: Beata Wiśniewska, Barbara Buchowska, Joanna Mackiewicz, Dorota Fiećko, Małgorzata Tomkiewicz

Uczniowie kals I - II

Uczniowie klas III - IV

Co pamięta Sejna

10 maja 2007 r.

Spotkanie klasy VI c z panią Otylią Misiukanis w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie VI c - Dorota Fiećko

Co pamięta Sejna

10 maja 2007 r.

Spotkanie klasy V b z panem Andrzejem Radzewiczem w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie V b - Bożena Gryguć

Co pamięta Sejna

10 maja 2007 r.

Spotkanie klasy IV b z panią Marianną Ruszczewską w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV b - Elżbieta Doroszko

Indywidualne Mistrzostwa L.A

9 maja 2007 r.

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Sejneńskiego w L. A
Żaneta Warsiewicz VI c- I miejsce w biegu na 200 m, I miejsce w skoku w dal, II miejsce w biegu na 60 m
Paulina Jurgielanis VI a - I miejsce w biegu na 60 m, I miejsce w rzucie oszczepem, II miejsce w pchnięciu kulą
Aleksandra Jurkiewicz VI a - I miejsce w pchnięciu kulą
Monika Rejmontowicz VI a - II miejsce w rzucie oszczepem
Monika Cicińska V b - II miejsce w biegu na 200 m
Ada Milewska VI a - II miejsce w biegu na 600 m
Ewa Staniewicz VI d - III miejsce w biegu na 600 m
Krzysztof Małkiński V a - III miejsce w biegu na 600 m

Dzień Europy

9 maja 2007 r.

Dzień Europy - nagrody Marszałka Województwa za udział w Konkursie "Europa w szkole" w roku szkolnym 2005/2007 otrzymały: Paulina Doroszko i Joanna Siebert, przygotowanie uczniów Bożena Gryguć

Dzień Godnosci

8 maja 2007 r.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, organizacja Warsztaty Terapii Zajęciowej, Regionalne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Sejnach
- udział w przemarszu
- występ klasy III a przygotowanie Beata Wiśniewska
- udział w konkursie plastycznym
II miejsce: Kinga Titarczuk III a, Edyta Ogórkis III a, Patryk Panczenko III a, Marcin Ramel III a, Dominik Moroz III a
III miejsce: Karolina Bednarska III a, Urszula Andruczyk III a, Sylwia Dziemitko III a

Przemarsz ulicami Sejn

przemarsz ulicami Sejn - udział klasy III a B. Wiśniewska i III b B. Buchowska

Plakat - II miejsce i III miejsce

Dyplomy i nagrody - uczniowie klasy III a

Co pamięta Sejna

8 maja 2007 r.

Spotkanie klasy IV b z panią Janiną Bartoszewicz w ramach Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w klasie IV b - Elżbieta Doroszko

Co pamięta Sejna

8 maja 2007 r.

Spotkanie klasy V b z Heleną Wojciechowicz w ramach realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w klasie V b- Bożena Gryguć

Finał Igrzysk Województwa Podlaskiego w piłce nożnej

8 maja 2007 r.

w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w piłce nożnej drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do Finału.
Gratulacje!!!
prowadzenie drużyny Leszek Ostrowski

Co pamięta Sejna

8 maja 2007 r.

Spotkanie klasy IV b z panią Janiną Bartoszewicz w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV b - Elżbieta Doroszko

Co pamięta Sejnac

3 maja 2007 r.

Spotkanie klasy VI c z panem Władysławem Nowalskim w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie VI c - Dorota Fiećko

Konkurs Ortograficzny Klas III, klas II

30 kwietnia 2007 r.

Konkurs Ortograficzny Klas III, organizacja Barbara Buchowska, Celina Masianis, Beata Wiśniewska
Wyniki II etapu Konkursu Ortograficznego dla klas II, III ?Mistrz Ortografii?
Mistrz Ortografii klas II
Małgorzata Turowicz IIa
Martyna Zawadzka IIa
Dominik Zianowicz IIb

II miejsce
Sebastian Krajewski IIa
Małgorzata Mackiewicz IIc

III miejsce
Martyna Mazur IIb
Nina Galińska IIc

Wyróżnienia
Monika Fiedorowicz IIb
Wiktor Makowski IIc

Mistrz Ortografii klas III
Urszula Andrulewicz IIIa

II miejsce
Natalia Klucznik IIIa
Sylwia Dziemitko IIIa
Martyna Zdankiewicz IIIc

III miejsce
Dominika Rasiul IIIb
Adriana Miszkiel IIIb
Eryk Kijewski IIIb

Wyróżnienia
Kinga Miszkiel IIIa
Monika Macianis IIIa
Konrad Luto IIIa
Martyna Bućkun IIIb
Dominika Matwiejczyk IIIb
Urszula Namiotko IIIc
Diana Panczenko IIIc

Wiosna.....

30 kwietnia 2007 r.

Kwitnące krzewy przy naszej szkoły

Co pamięta Sejna

30 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy V b z panem Józefem Gryguć w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie V b - Bożena Gryguć

Co pamięta Sejna

28 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy V b z panią Marinną Chraboł w ramach realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie V b - Bożena Gryguć

Co pamięta Sejna

27 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy IV b z panią Edytą Chmielewską i panem Gienkiem Palanis w ramach realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w klasie IV b - Elżbieta Doroszko

Akademia Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2007 r.

Uroczysty montaż słowno - muzyczny z okazji święta Konstytucji 3 Maja
przygotowanie: chór - Wiesław Kibisz, inscenizacja - Dorota Fiećko, Bożena Gryguć, dekoracja - Barbara Buchowska, Teresa Klucznik

Co pamięta Sejna

27 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy IV c z panią Anną Tomkiewicz w ramach realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV c - Teresa Klucznik

Konkurs Maryjny

27 kwietnia 2007 r.

Szkolny Konkurs Wiedzy "O Cudownej Matce Bożej Sejneńskiej"
przygotowanie: Elżbieta Doroszko, Małgorzata Rybka, Bożena Gryguć, Bogusława Borowska
Zaproszenie Księdza Prałata Kazimierza Gackiego oraz Księdza Wizytatora Dekanalnego Józefa Majewskiego

Szkolny Konkurs Matematyczny Klas V

26 kwietnia 2007 r.

II etap Szkolnego Konkursu Matematycznego Klas V, organizacja Halina Urwanowicz, Bożena Jachimowicz, Emilia Wiaktor
wyniki
I miejsce - Anna Jachimowicz V c
II miejsce - Gabriel Zdancewicz V b
III miejsce - Wojciech Krzesicki V b

Co pamięta Sejna

26 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy V b z panią Sabiną Bykowską w ramach realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w klasie V b- Bożena Gryguć

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - V

26 kwietnia 2007 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - V godz. 16.30
I a - Małgorzata Małkińska, I b - Zofia Jotejko, I c - Celina Masianis, II a - Wioletta Borodziuk, II b - Alicja Budowicz, II c - Ewa Stankiewicz, III a - Beata Wiśniewska, III b - Barbara Buchowska, III c - Joanna Mackiewicz, IV a - Bogdan Frydrych, IV b - Bożena Jachimowicz, IV c - Teresa Klucznik, V a - Teresa Kopiec, V b - Bożena Jachimowicz, V c - Halina Urwanowicz

Co pamięta Sejna

26 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy IV c z panią Jadwigą Kosakowską w ramach projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV c - Teresa Klucznik

Co pamięta Sejna

26 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy VI c z panią Heleną Deguć i panem Mieczysławem Deguć w ramach Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w VI c - Dorota Fiećko

Coca Cola Cup

25 kwietnia 2007 r.

IX edycja Turnieju Piłkarskiego Coca Cola Cup - Etap Powiatowy, organizacja Leszek Ostrowski
udział: Szkoła Podstawowa w Poćkunach, Szkoła Podstawowa w Gibach, Szkoła Podstawowa w Sejnach
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Sejnach
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Poćkunach
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Gibach
skład drużyny naszej szkoły
Mateusz Grabowski VI c, Adrian Łejmel VI c, Michał Jarzębowicz VI c, Konrad Buchowski VI b, Amadeusz Milewski VI a, Łukasz Dulewicz Vi c, Mateusz Polkowski VI a, Dawid Wróblewski VI a, Robert Jedynasty IV b, Patryk Gliński VI a, Mateusz Luto VI d

drużyna naszej szkoły

Sejny - moje miasto

25 kwietnia 2007 r.

Konkurs plastyczny "Sejny - moje miasto", organizacja W. Borodziuk, A. Budowicz, C. Masianis, B. Wiśniewska, E. Stankiewicz, J. Mackiewicz
Klasy I
Nagrody otrzymują
Ela Kotarska I a, Patrycja Chmielewska I c, Greta Wożnialis I c
Wyróżnienia otrzymują: Patrycja Ogórkis I a, Patrycja Raglis I c, Klaudia Boguszewska I a
Klasy II
Nagrody otrzymują: Patrycja Sienkiewicz II c, Zuzia Rapczyńska i Mateusz Zachariasz II a, Asia Dochód II b
Wyróżnienia otrzymują: Kamil Twardowski II a, Klaudia Święcicka II a, Dominik Zianowicz II b, Michał Miszkiel II b, Martyna Niewińska IIc, Klaudia Andrejczyk IIc ,
Klasy III
Nagrody otrzymują: Ula Andrulewicz i Natalia Klucznik III a, Martyna Bućkun i Dominika Rasiul III b, Magda Lewkowicz, Diana Panczenko, Martyna Zdankiewicz, Ola Krzywicka i Szymon Andrejczyk III c
Wyróżnienia otrzymują: Sylwia Dziemitko i Karolina Bednarska III a, Paweł Nowacki i Marcin Nowalski III a, Emilia Gryguć III b, Martyna Zdankiewicz III c, Paulina Olszewska III c

Szkolny Konkurs Matematyczny Klas IV

25 kwietnia 2007 r.

II etap Szkolnego Konkursu Matematycznego Klas V, organizacja: B. Borowska, H. Urwanowicz, B, Jachimowicz, E. Wiaktor

Dni Otwarte

25 kwietnia 2007 r.

Dni Otwarte w Gimnazjum Nr 1 w Sejanch - zapoznanie uczniów klas VI z nową szkołą
VI a - D. Jagłowska
VI b - Z. Stankiewicz
VI c - D. Fiećko
VI d - A. Orchowska

Zebrania z rodzicami uczniów klas VI

25 kwietnia 2007 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas VI
- spotkanie z Dyrektorem Gimnazjum Nr 1 w Sejnach panem Krzysztofem Tur i Wicedyrektorem Gimnazjum Nr 1 w Sejnach panią Aliną Ogórkis
- spotkanie z wychowawcami
godz. 16.00 klasy VI b, VI d
godz. 17.00 klasy VI a, VI c

Co pamięta Sejna

25 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy V b z panią Haliną Teresą Pachutko w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w V b- Bożena Gryguć

Co pamięta Sejna

25 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy IV b z panią Haliną Bałakier w ramach realizacji projketu "Co pamięta Sejna"

realizacja w IV b - Elżbieta Doroszko

Co pamięta Sejna

25 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy IV b z panią Adą Jakubowską w ramach realizacji Projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja projektu w klasie IV b - Elżbieta Doroszko

Występ klasy III b

24 kwietnia 2007 r.

Występ dla klas I - III klasy III b "Spotkajmy się na ścieżce ekologicznej", przygotowanie Barbara Buchowska

Konkurs Ortograficzny Klas IV

24 kwietnia 2007 r.

Konkurs Ortograficzny Klas IV, organizacja Dorota Fiećko, Teresa Klucznik, Małgorzata Tomkiewicz

Muzemu Ziemi Sejneńskiej

24 kwietnia 2007 r.

Lekcja muzealna w klasie II c w Muzeum Ziemi Sejneńskiej, Ewa Stankiewicz

Co pamięta Sejna

23 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy III b z panią Genowefą Sienkiewicz w ramach projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w III b - Teresa Klucznik

Konkurs Ortograficzny Klas V

23 kwietnia 2007 r.

II etap Szkolnego Konkursu Ortgraficznego Klas V, organizacja Dorota Fiećko, Teresa Klucznik, Małgorzata Tomkiewicz

Spotkanie

23 kwietnia 2007 r.

Spotkanie pani Anny Kowalczyk z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach z klasą IV a "Zdrowie psychiczne - stereotypy, uprzedzenia i tolerancja

Konkurs Ortograficzny Klas VI

23 kwietnia 2007 r.

II etap Szkolnego Konkursu Ortgraficznego Klas IV, organizacja Dorota Fiećko, Teresa Klucznik, Małgorzata Tomkiewicz

Spotkania

23 kwietnia 2007 r.

Spotkania klas IV - VI z panią Ewą Bednarską z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach "Przemoc - przyczyny i sposoby przeciwdziałania"
16.04.2007 r. - klasy: VI d, IV a
17.04.2007 r. - klasy: IV c, IV b, VI c
18.04.2007 r. - klasy: V c, V b, VI b, VI a
23.04.2007 r. - klasy: IV d, V a

Konkurs Ortograficzny Klas III

23 kwietnia 2007 r.

Konkurs Ortograficzny Klas III, organizacja Barbara Buchowska, Celina Masianis, Beata Wiśniewska

Dyskoteki klasowe

23 kwietnia 2007 r.

Dyskoteka klasowa V a - organizacja Teresa Kopiec
Dyskoteka klasowa V c - organizacja Halina Urwanowicz

Występ KEMO

20 kwietnia 2007 r.

Występ Mistrza KEMO - lekcja iluzji czyli świat złudzeń, spotkanie z czarodziejem

Z szóstką na 6

20 kwietnia 2007 r.

Rejonowy Konkurs Matematyczny "Z szóstką na sześć" w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach
udział:
Piotr Miszkiel VI d przygotowanie Bożena Jachimowicz
Artur Raglis VI c, Dominika Sidorowicz VI c, Bartosz Milewski VI c, przygotowanie Halina Urwanowicz

III miejsce - Artur Raglis VI c, Laureat - Piotr Miszkiel VI d

Podziękowanie

20 kwietnia 2007 r.

Podziękowanie Kuratora Oświaty w Białymstoku pani Mariola Szczypiń za prace w Rejonowych Konkursach Przedmiotowych
w Konkursie Matematycznym - pani Bożenie Jachimowicz
w Konkursie Przyrodniczym - pani Alinie Korzenieckiej
w Konkursie Języka Angielskiego - pani Zofii Stankiewicz
w Konkursie Historycznym - pani Bożenie Gryguć

Co pamięta Sejna

20 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy IV d z panią Teresę Lewkiewicz w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w IV d - Małgorzata Tomkiewicz

Spotkanie

20 kwietnia 2007 r.

Spotkanie z panią Anną Kowalczyk z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach ?Zdrowie psychiczne - stereotypy, uprzedzenia i tolerancja? w klasie IV b, IV c, IV d

Co pamięta Sejna

20 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy IV c z panią Janiną Kaszkiel w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w klasie IV c - Teresa Klucznik

Co pamięta Sejna

19 kwietnia 2007 r.

Spotkanie z klasy VI c z panem Stanisławem Krupińskim w ramach realizacji projektu "Co pamięta Sejna"

realizacja w klasie VI c - Dorota Fiećko

BRD - Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

18 kwietnia 2007 r.

BRD - Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Etap Powiatowy
organizacja Starostwo Powiatowe w Sejnach - pani Teresa Gałdzewicz, pan Marek Ślusarz, Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - pan Darek Ogurkis, pan Bartosz Kojto
drużyna naszej szkoły: Michał Jarzembowicz VI c, Romuald Misiukanis VI c, Kornel Syperek VI a, rezerwa - Mateusz Pawłowski VI b, Żaneta Warsiewicz VI c. Przygotowanie drużyny Sylweriusz Sas
drużyna naszej szkoły zajęła IV miejsce

I miejsce Szkoła Podstawowa w Krasnopolu, I miejsce - Gimnazjum w Gibach

rużyna naszej szkoły: Michał Jarzembowicz VI c, Romuald Misiukanis VI c, Kornel Syperek VI a, rezerwa - Mateusz Pawłowski VI b, Żaneta Warsiewicz VIc. Przygotowanie drużyny Sylweriusz Sas

Finał Wojewódzki w piłce nożnej

18 kwietnia 2007 r.

Drużyna naszej szkoły zakwalifikowała się do II rundy wygrała dwa mecze: Sejny - Bielsk Podlaski 4:3, Sejny ? Zambrów 6 : 3
Mateusz Grabowski VI c, Patryk Szkarnulis VI c, Adrian Łejmel VI c, Amadeusz Milewski VI a, Łukasz Dulewicz VI c, Damian Luto VI a, Mateusz Polskowski VI a, Albert Pojawis V b, Konrad Buchowski VI b, Patryk Gliński VI a

prowadzenie drużyny Leszek Ostrowski

Akcja Caritasu

17 kwietnia 2007 r.

Akcja Caritasu - zbiórka pieniędzy dla najbiedniejszych dzieci
organizacja: Elżbieta Doroszko, Małgorzata Rybka i wychowawcy klas I - VI

O Cudownej Matce Boskiej Sejneńskiej

16 kwietnia 2007 r.

Rozstrzygniecie Szkolnego Konkursu plastycznego "O Cudownej Matce Boskiej Sejneńskiej" organizacja: Elżbieta Doroszko, Małgorzata Rybka laureaci w klasach I - III
Prace wykonane na papierze dowolną techniką
1. Oliwia Hołubowicz III c
2. Maryna Zdankiewiz III c
3. Zuzanna Rapczyńska II a
Rzeźba
1. Martyna Mazur II b
2. Natalia Kaszuba I b
3. Sylwia Dziemitko III a
Malowanie na glinie
1. Diana Panczenko III c, Konga Titarczuk III c
2. Natalia Klucznik, Urszula Andrulewicz III a, Klaufia Stabińska III c
3. Kamil Twardowski II a, Cyprian Doroszko II a

Laureaci w klasach IV - VI
Prace na papierze wykonane techniką dowolną
1. Weronika Miszkiel IV c
2. Dominik Karłowicz V b
3. Milena Kamińska IV c
Malowanie na glinie
1. Maria Andrejczyk IV a, Bartłomiej Bizio IV a
2. Aleksandra Wołos IV a, Eliza Galińska IV a
3. Aleksandra Staniewicz IV a, Dominika Sawicka IV a, Rafał Wołągiewicz IV a
Płaskorzeźba w glinie
1. Karolina Pawlukowska VI d
2. Agnieszka Adamowicz VI d, Ewelina Moroz VI d
3. Dominika Zawadzka V c, Paweł Sudnik V c, Paulina Koncewicz VI d

Serdecznie zapraszamy laureatów i pozostałych uczestników konkursu na nabożeństwo majowe w dniu 19 maja 2007 r. o godz. 17.30 do bazyliki NNMP w Sejnach na uroczystość wręczenia nagród

Konkurs Klas V Sejny - Moje miasto

14 kwietnia 2007 r.

organizacja konkursu - Dorota Fiećko, Bożena Gryguć, Teresa Klucznik, Małgorzata Tomkiewicz
I miejsce - drużyna klasy V c
II miejsce - drużyna klasy V b
III miejsce - drużyna klasy V a

Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród dla uczestników:
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Ośrodkowi "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny

drużyna klasy V a - Maciej Sokołowski, Sebastian Gobczyński, Robert Kucharzewski

drużyna klasy V b - Albert Pojawis, Wojciech Krzesicki, Aneta Staskiel

drużyna klasy V c - Anna Jachimowicz, Martyna Przeborowska, Natalia Masianis

Wystawa z Muzeum Ziemi Sejneńskiej, przygotowanie pani Barbara Miszkiel

Komisja: Małgorzata Tomkiewicz, Bożena Gryguć, Piotr Miszkiel VI d, Paweł Rutkowski VI c, Sylwia Sokołowska VI c

Prowadzenie konkursu - Dorota Fiećko, Teresa Klucznik

I miejsce - klasa V c, wykonanie plakatu: Malwina Sidorowicz, Paweł Sudnik, Klaudia Rybczyńska, Laura Kołakowska, wiersz - Magda Olszewska

II miejsce - kalsa V b, wykonanie plakatu - Dominik Karłowicz, Kordian Sekura, Urszula Salwecka, Natalia Kruszyłowicz, wiersz - Monika Cicińska

III miejsce - klasa V a, wykonanie plakatu - Sylwia Frydrych, Natalia Matulewicz, Gabriela Tomczyk, Laura Milewska, wiersz - Julita Matulewicz

Co pamięta Sejna

13 kwietnia 2007 r.

Spotkanie klasy IV a z panią Janiną Lewandowską w ramach realizacji projektu "Co pamięta sejna". organizacja spotkania Bogusława Borowska

O Cudownej Matce Bożej Sejneńskiej

13 kwietnia 2007 r.

Rozstrzygniecie Szkolnego Konkursu poetyckiego "O Cudownej Matce Boskiej Sejneńskiej" organizacja: Elżbieta Doroszko, Małgorzata Rybka
Laureaci konkursu w kalsach I - III
1. Emilia Gryguć III b
2. Dominika Rasiul III b
3. Diana Panczenko III c, Paweł Gudziewski III c
Laureaci konkursu w klasach IV - VI
1. Dominika Jurgielanis V b
2. Urszula Salwecka V b
3. Justyna Wysocka IV b
Serdecznie zapraszamy laureatów i pozostałych uczestników konkursu na nabożeństwo majowe w dniu 19 maja 2007 r. o godz. 17.30 do bazyliki NNMP w Sejnach na uroczystość wręczenia nagród

Sprawdzian wiadomosci w klasach VI

12 kwietnia 2007 r.

przekazanie zestawów

wejście na salę nr 1

przed sprawdzianem - sala nr 1

sala nr 2

sala nr 3

sala nr 4

sala nr 5

Wyniki I etapu Konkursu Ortograficznego dla klas I-III ?Mistrz Ortografii?

11 kwietnia 2007 r.

Organizacja konkursu: Barbara Buchowska, Celina Masianis, Beata Wiśniewska
Do II etapu konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Klasa IIa
Zawadzka Martyna, Turowicz Małgorzata, Krajewski Sebastian

Klasa IIb
Zianowicz Dominik, Fiedorowicz Monika, Mazur Martyna

Klasa IIc
Galińska Nina, Mackiewicz Małgorzata, Makowski Wiktor

Klasa IIIa
Andrulewicz Urszula, Dziemitko Sylwia, Klucznik Natalia, Macianis Monika, Miszkiel Kinga, Luto Konrad

Klasa IIIb
Bućkun Martyna, Kijewski Eryk, Matwiejczyk Dominika, Miszkiel Adriana, Rasiul Dominika

Klasa IIIc
Namiotko Urszula, Panczenko Diana, Stabińska Klaudia, Zdankiewicz Martyna

Opowieść Wielkanocna

4 kwietnia 2007 r.

Opowieść Wielkanocna - montaż słowno - muzyczny - przygotowanie: Elżbieta Doroszko i Małgorzata Rybka

Szkolny Konkurs na Najładniejszy stroik Wielkanocny

4 kwietnia 2007 r.

Szkolny Konkurs na Najładniejszy stroik Wielkanocny: organizacja Elżbieta Doroszko, Małgorzata Rybka

Wystawa na holu szkoły

i nagrody

Wielkanocne życzenia

4 kwietnia 2007 r.

Wielkanocne życzenia - organizacja Samorząd Uczniowski: Bogusława Borowska i Teresa Klucznik

Wystawa prac dzieci ze świetlicy

4 kwietnia 2007 r.

Wystawa prac dzieci ze świetlicy - prace wykonane haftem krzyżykowym pod kierunkiem Barbary Waszkiewicz

Co pamięta Sejna

4 kwietnia 2007 r.

Warsztaty dziennikarskie klasy IVd z panią Moniką Karpowicz z "Przeglądu Sejneńskiego" w ramach projektu "Co pamięta Sejna" finansowanego ze środków Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga w Warszawie

realizacja projektu w klasie IV d - Małgorzata Tomkiewicz

Co pamięta Sejna

3 kwietnia 2007 r.

Warsztaty teatralne klasy III b realizowane przy współpracy z Ośrodkiem "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów " w Sejnach w ramach projektu "Co pamięta Sejna" finansowanego ze środków Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga w Warszawie - prowadzenie Bożena Szroeder

realizacja projektu w klasie III b - Barbara Buchowska

Muzeum Ziemi Sejneńskiej

3 kwietnia 2007 r.

Wyjście do Muzeum Ziemi Sejneńskiej - klasa V b, organizacja Dorota Fiećko

Co pamięta Sejna

3 kwietnia 2007 r.

Warsztaty teatralne klasy IV a realizowane przy współpracy z Ośrodkiem "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów " w Sejnach w ramach projektu "Co pamięta Sejna" finansowanego ze środków Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga w Warszawie - prowadzenie Bożena Szroeder

realizacja projektu w klasie IV a - Bogusława Borowska

Co pamięta Sejna

3 kwietnia 2007 r.

Warsztaty dziennikarskie w klasy IV d realizowane w ramach projektu "Co pamięta Sejna" finansowanego ze środków Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga w Warszawie - prowadzenie Monika Karpowicz

Monika Karpowicz

Co pamięta Sejna

3 kwietnia 2007 r.

Warsztaty dziennikarskie w klasy IV c realizowane w ramach projektu "Co pamięta Sejna" finansowanego ze środków Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga w Warszawie - prowadzenie Monika Karpowicz

Co pamięta Sejna

3 kwietnia 2007 r.

Warsztaty dziennikarskie w klasie III b realizowane w ramach projektu "Co pamięta Sejna" finansowanego ze środków Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga w Warszawie - prowadzenie Monika Karpowicz

realizacja projektu w klasie III b - Barbara Buchowska

Co pamięta Sejna

3 kwietnia 2007 r.

Warsztaty dziennikarskie klasy IVc z panią Moniką Karpowicz z "Przeglądu Sejneńskiego" w ramach projektu "Co pamięta Sejna" finansowanego ze środków Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga w Warszawie

realizacja projektu w klasie IV c - Teresa Klucznik

Wprowadzenie jednolitego stroju uczniów

2 kwietnia 2007 r.

Wprowadzenie jednolitego stroju uczniów od 1.09.2007 r.
- opinia Rady Pedagogicznej: za wprowadzeniem - 6 %, przeciw wprowadzeniu - 94 %
- opinia rodziców: za wprowadzeniem - 32 %, przeciw wprowadzeniu - 68 %

Rocznica Śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia 2007 r.

Rocznica Śmierci Jana Pawła II- uczczenie pamięci Jana Pawła II
montaż słowno - muzyczny przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Doroszko i Małgorzaty Rybka